Druki do pobrania

Druki do pobrania.
W dziale tym zamieszczamy najważniejsze druki, formularze i deklaracje w formie plików PDF oraz DOC do pobrania i wydruku.
Wydział Finansowy
Z dniem 1 lipca 2019 r. weszły w życie nowe druki deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny. Druki te obowiązują w stosunku do podatników u których obowiązek podatkowy powstał z dniem 1 lipca 2019 r. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał przed dniem 1 lipca 2019 r. lub w latach ubiegłych obowiązują druki deklaracji informacji podatkowych dotychczasowe. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 2019 r. (Dz. U. 2019 poz 1105 Minister Finansów określił wzór informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny. W Dz. U. z 2019 r. poz. 1104 Minister Finansów określił wzór informacji o nieruchomościach i obiekatach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości w Dz. U. z 2019 r. poz. 1126 Minister Finansów określił wzory informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny. Poniżej wzory deklaracji i informacji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości określony przez Ministra Finansów:

Osoby prawne:
Deklaracja podatku od nieruchomości - DN-1
,

Załącznik Nr 1 do deklaracji na podatek od nieruchomości - ZDN-1,
Załącznik Nr 2 do deklaracji na podatek od nieruchomości - ZDN-2,
Deklaracja podatku rolnego - DR-1,
Załącznik Nr 1 do deklaracji na podatek rolny - ZDR-1,
Załącznik Nr 2 do deklaracji na podatek rolny - ZDR-2,
Deklaracja podatku leśnego - DL-1,
Załącznik Nr 1 do deklaracji na podatek leśny - ZDL-1,
Załącznik Nr 2 do deklaracji na podatek leśny - ZDL-2,

Osoby fizyczne:

Informacja o podatku od nieruchomości - IN-1,
Załącznik Nr 1 do informacji o podatku od nieruchomości - ZIN-1,
Załącznik Nr 2 do informacji o podatku od nieruchomości - ZIN-2,
Załącznik Nr 3 do informacji o podatku od nieruchomości - ZIN-3,
Informacja o podatku leśnym - IL-1,
Załącznik Nr 1 do informacji o podatku leśnym - ZIL1,
Załącznik Nr 2 do informacji o podatku leśnym - ZIL-2,
Załącznik Nr 3 do informacji o podatku leśnym - ZIL-3,
Informacja o podatku rolnym - IR-1,
Załącznik Nr 1 do informacji o podatku rolnym - ZIR-1,
Załącznik Nr 2 do informacji o podatku rolnym - ZIR-2,
Załącznik Nr 3 do informacji o podatku rolnym - ZIR-3,
Spakowane druki deklaracji w formacie pdf
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Druki deklaracji i informacji określone uchwała Rady Miejskiej we Włoszczowie obowiązujące przy powstaniu obowiązku podatkowego przed dniem 1 lipca 2019 r.:
Deklaracja podatku od nieruchomości,
Deklaracja podatku rolnego,
Deklaracja podatku leśnego,
Informacja o podatku od nieruchomości,
Informacja o podatku leśnym,
Informacja o podatku rolnym,
DT1 - Deklaracja na podatek od środków transportowych, DT-1/A - Załącznik do deklaracji DT-1,
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napedowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Załącznik do wniosku - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołóstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie
Oświadczenie osoby fizycznej do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Podanie o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach
Wydział Funduszy Pomocowych Inwestycji i Planowania Przestrzennego
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy ,
Wniosek elektroniczny o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy,
Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu z miejscowego planu,
Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu ze studium,
Wniosek o wydanie zaświadczenia o brak miejscowego planu,
Wniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji,
Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką
Uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych i dworców
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót
Wniosek o wydanie zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym i zajęcia pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy
Oświadczenie - pas drogowy

Wydział Mienia Gminnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
zgłoszenie o wycięcie drzew,
Wniosek o wycięcie drzew,
Wniosek_o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpyłowych i transportu nieczystości ciekłych
Wniosek_o_przyznanie_dofinansowania_sterylizacji_i_kastracji 

Wniosek o zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie gminy Włoszczowa w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
Wniosek o dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest
Zgłoszenie eskploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
Wniosek na wydanie zgody na utrzymywania psa rasy agresywnej
Wniosek elektroniczny - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - Formularz A
Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - Formularz B
Wniosek o dotację celową na wymianę źródła ciepła
Upoważnienie - współwłasność do wniosku o dotację celową na wymianę źródła ciepła

Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę maku_konopii włóknistych
Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości
Wniosek o wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości
Wniosek o nadanie numeru porządkowego
Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z zastosowaniem bonifikaty

Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej
Rezerwacja miejsca handlowego na targowisku miejskim zlokalizowanym we Włoszczowie przy ul. Targowej
Zarządzenie nr 0050.24.2016 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 02 maja 2016 r. w sprawie ustalenia zasad rezerwacji, wysokości, sposobu poboru opłat za rezerwację miejsc handlowych na targowisku miejskim zlokalizowanym we Włoszczowie przy ul. Targowej.
Wniosek o rezerwację miejsca handlowego na targowisku miejskim

Umowa Rezerwacji miejsca handlowego na targowisku miejskim
Plan targowiska

Wydział Spraw Obywatelskich

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2022 r.
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
Wniosek o wydanie Włoszczowskiej Karty Seniora 60+
Włoszczowska Karta Seniora 60+ podmioty świadczące ulgi, rabaty, zwolnienia
Wniosek o przyznanie stypendium dla studentów
Wzór pełnomocnictwa CEIDG

Urząd Stanu Cywilnego

Podanie o wydanie aktów
Wniosek o wydanie dowodu osobistego, ( Wniosek należy wydrukować dwustronnie oraz przy użyciu ustawienia "Drukuj w rozmiarze rzeczywistym".)
Wniosek o wydanie zaświadczenia do ZUS lub KRUS
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu (dla dziecka)
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu (dla siebie)
Pisemna deklaracja dot. obywatelstwa - do wpisania do rejestru wyborców
Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców
Wniosek o wydanie zaświadczenia o wspólnym zameldowaniu
Wniosek o wydanie Włoszczowskiej Karty Dużej Rodziny
Wniosek o udostępnienie danych
Wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL
Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy
Karta osoby przyjętej do zakwaterowania
DO GÓRY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!