Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Stawki podatków

Platforma podatkowa online

Gmina zachęca mieszkańców do skorzystania z platformy Przyjazne Deklaracje, dzięki której wypełnienie obowiązku podatkowego jest proste jak nigdy dotąd. Właściciele nieruchomości, roli, lasów oraz środków transportowych powyżej 3,5 t mogą przygotować deklaracje lub informacje online:

  • na podatek od środków transportowych,
  • na podatek od nieruchomości,
  • na podatek rolny,
  • na podatek leśny.
 


Platforma pomoże w wypełnieniu deklaracji lub informacji, wyjaśni trudne urzędowe pojęcia prostym i zrozumiałem językiem dla mieszkańca, automatycznie dobierze stawki, wygeneruje deklaracje wraz z załącznikami do PDF. Możesz wydrukować dokumenty podpisać odręcznie, wysłać pocztą lub doręczyć osobiście. Istnieje również możliwość złożenia dokumentów drogą elektroniczną podpisując je Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Ze względu na wspólne bezpieczeństwo i oszczędność Twojego czasu jest to rekomendowana forma złożenia dokumentów do Urzędu.


STAWKI PODATKÓW NA 2024 ROK.

PODATEK  OD NIERUCHOMOŚCI:

1)    od  gruntów :

a)    związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni -  0,90 zł,
b)    pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni – 6,28 zł,
c)    pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie  odpłatnej  statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni -  0,28 zł,
d)    niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021r. poz. 485) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia  w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie  zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 m2 powierzchni – 4,16zł.


2)    od budynków lub ich części :

a)    mieszkalnych  od 1 m2 powierzchni  użytkowej - 0,82 zł,
b)    związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych  lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej – 27,00 zł,
c)    zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej – 14,74 zł,
d)    związanych  z udzielaniem świadczeń  zdrowotnych w rozumieniu  przepisów o działalności  leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej – 6,42 zł,
e)    od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie  odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni   użytkowej, z wyłączeniem budynków gospodarczych, komórek i garaży wolnostojących – 10,61 zł,
f)    od pozostałych:

  •        budynków gospodarczych, komórek od 1 m2 powierzchni   użytkowej  - 5,37 zł,
  •        garaży wolnostojących od 1 m2 powierzchni użytkowej  - 7,98 zł;


3)    od budowli – 2%  ich wartości  określonej na  podstawie art. 4 ust.1 pkt. 3 i ust. 3-7  ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości:
https://wloszczowa.eobip.pl/_gAllery/56/37/56375/Uchwala_NR_LVIII.383.23.pdf

 

PODATEK  ROLNY:
•    od 1 ha fizycznego  : 5 q x 75,00 zł  = 375,00 zł,
•    od 1 ha przeliczeniowego : 2,5 q x  75,00 zł = 187,50 zł.

Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2023r.
https://wloszczowa.eobip.pl/_gAllery/56/37/56373/Uchwala_NR_LVIII.382.23.pdf

 

PODATEK  LEŚNY :
•   dla lasów pozostałych  od 1 ha : 0,220m3 x 327,43 zł = 72,0346 zł,
• dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków  narodowych : 72,0346 zł x 50% (stawki podstawowej = 36,0173 zł).

 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH – stawki pozostają na poziomie roku 2023.

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych:
http://wloszczowa.eobip.pl/_gAllery/23/50/23509/Uchwala_Nr_XI_94_15.pdf

 

„STAWKI PODATKÓW” NA 2023 ROK.
 
PODATEK  OD NIERUCHOMOŚCI:


1)    od  gruntów :
a)    związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni -  0,78 zł,
b)    pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni – 5,46 zł,
c)    pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie  odpłatnej  statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni -  0,24 zł,  
d)    niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021r. poz. 485) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia  w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie  zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 m2 powierzchni - 3,62 zł;

2)    od budynków lub ich części :
a)    mieszkalnych  od 1 m2 powierzchni  użytkowej - 0,71 zł,
b)    związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych  lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej - 23,48 zł,
c)    zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej - 12,82 zł,
d)    związanych  z udzielaniem świadczeń  zdrowotnych w rozumieniu  przepisów o działalności  leczniczej, zajętych  przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej – 5,58 zł,
e)    od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie  odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni   użytkowej, z wyłączeniem budynków gospodarczych, komórek i garaży wolnostojących – 9,23 zł,
f)    od pozostałych:

  •     budynków gospodarczych, komórek od 1 m2 powierzchni   użytkowej  - 4,67 zł,
  •     garaży wolnostojących od 1 m2 powierzchni użytkowej  - 6,94 zł;


3)    od budowli – 2%  ich wartości  określonej na  podstawie art. 4 ust.1 pkt. 3 i ust. 3-7  ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości:

http://www.wloszczowa.eobip.pl/_gAllery/51/57/51573/Uchwala_NR_XLIX.313.22.pdf

 

PODATEK  ROLNY:
•    od 1 ha fizycznego  : 5 q x 60,00 zł  = 300,00 zł,
•    od 1 ha przeliczeniowego : 2,5 q x  60,00 zł = 150,00 zł.

Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2023r.
http://www.wloszczowa.eobip.pl/_gAllery/51/57/51574/Uchwala_NR_XLIX.314.22.pdf


PODATEK  LEŚNY :
•      dla lasów pozostałych  od 1 ha : 0,220m3 x 323,18 zł = 71,0996 zł,
•   dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków  narodowych : 71,0996 zł x 50% (stawki podstawowej = 35,5498 zł.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH – stawki pozostają na poziomie roku 2022.

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych:
http://wloszczowa.eobip.pl/_gAllery/23/50/23509/Uchwala_Nr_XI_94_15.pdf

STAWKI PODATKÓW NA 2022 ROK.
 
PODATEK  OD NIERUCHOMOŚCI:
 
1) od  gruntów :
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni -  0,69 zł,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni - 4,88 zł,
c) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie  odpłatnej  statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni -  0,21 zł,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021r. poz. 485) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia  w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie  zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 m2 powierzchni - 3,23 zł;

2)  od budynków lub ich części :
a) mieszkalnych  od 1 m2 powierzchni  użytkowej - 0,63 zł,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych  lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej - 21,00 zł,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej - 11,46 zł,
d) związanych  z udzielaniem świadczeń  zdrowotnych w rozumieniu  przepisów o działalności  leczniczej, zajętych  przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej - 4,99 zł,
e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie  odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni   użytkowej, z wyłączeniem budynków gospodarczych, komórek i garaży wolnostojących – 8,25 zł,
f) od pozostałych:
- budynków gospodarczych, komórek od 1 m2 powierzchni   użytkowej  - 4,17zł,
- garaży wolnostojących od 1 m2 powierzchni użytkowej  - 6,20 zł;    
3) od budowli – 2%  ich wartości  określonej na  podstawie art. 4 ust.1 pkt. 3 i ust. 3-7  ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

PODATEK  ROLNY:
- od 1 ha fizycznego  : 5 q x 54,00 zł  = 270,00 zł
- od 1 ha przeliczeniowego : 2,5 q x  54,00 zł = 135,00 zł

PODATEK  LEŚNY :
- dla lasów pozostałych  od 1 ha : 0,220m3 x 212,26 zł = 46,6972 zł
- dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków  narodowych : 46,6972 zł x 50% = 23,3486 zł
 
Uchwały podatkowe znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Włoszczowa.  
Uchwała podatek od nieruchomości: http://www.wloszczowa.eobip.pl/_gAllery/47/03/47034/Uchwala_NR_XXXVI.244.21_(2).pdf
Uchwała podatek rolny: http://www.wloszczowa.eobip.pl/_gAllery/47/03/47036/Uchwala_NR_XXXVI.245.21.pdf
Uchwała środki transportowe: http://wloszczowa.eobip.pl/_gAllery/23/50/23509/Uchwala_Nr_XI_94_15.pdf

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.