Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Rewitalizacja

 

Zadanie 1 Zagospodarowanie terenu w środku Rynku (Plac Wolności)

          Przedmiotem projektowanej inwestycji było stworzenie spójnej i estetycznej przestrzeni publicznej, służącej integracji, rekreacji i wypoczynkowi mieszkańców przy Placu Wolności we Włoszczowie (placu w środku Rynku).

W zakres inwestycji weszły następujące zadania:

 • remont i wymiana zniszczonych nawierzchni,
 • instalacja fontanny z efektami świetlnymi,
 • nawodnienie,
 • instalacja kanalizacji deszczowej,
 • instalacja sieci wodociągowej,
 • spójne i estetyczne zagospodarowanie i odnowienie terenów zielonych,
 • odnowienie i modernizacja istniejącego pomnika,
 • doposażenie terenu w elementy małej architektury – ławki, kosze na śmieci.

 

            Realizacja zadania przyczyniła się do poprawy jakości i funkcjonalności głównej przestrzeni publicznej w mieście, poprawy stanu bezpieczeństwa publicznego na obszarze rewitalizacji, ograniczenia barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami i starszych.

 

Wartość całkowita – 2 159 118,21 zł

Dofinansowanie z EFRR i Budżetu Państwa – 1 619 338,66 zł

                      przed rewitalizacją                                                   po rewitalizacji

 rynek_przed_rewitalizacjarynek_po_rewitalizacji

                              

Zadanie 2 Przebudowa boiska szkolnego przy Zespole Placówek Oświatowych nr 1

            Przedmiotem projektowanej inwestycji była przebudowa boiska i przywrócenie do pełnienia funkcji rekreacyjnych, sportowych i społecznych przy ul. Partyzantów 24.

W zakres inwestycji weszły następujące zadania:

 • boisko wielofunkcyjne (w tym do piłki ręcznej, siatkowej i do koszykówki);
 • wykonanie rozbieżni skoku w dal;
 • wykonanie nowej instalacji oświetleniowej oraz odwadniającej teren sportowy;
 • wykonanie ogrodzenia terenu;
 • ciągi piesze z budynku szkoły na teren boiska o nawierzchni kostki betonowej;
 • zagospodarowanie terenu zielenią.

Realizacja zadania przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa użytkowników, a także dała możliwość organizowania zajęć dodatkowych rozwijających zainteresowania sportowe.
Wartość całkowita – 686 288,72 zł

Dofinansowanie z EFRR i Budżetu Państwa – 514 716,54 zł

                     przed rewitalizacją                                                   po rewitalizacji

boisko_zpo_1_przed_rewitalizacjąboisko_zpo_1_po_rewitalizacji

                               

Zadanie 3 Przebudowa boiska szkolnego przy Zespole Placówek Oświatowych nr 2

            Przedmiotem inwestycji byłą przebudowa boiska przy Zespole Placówek Oświatowych nr 2 we Włoszczowie przy ul. Różanej 16. Zakres zadania obejmował przebudowę boiska o nawierzchni asfaltowej poprzez wykonanie w jego miejsce terenu sportowego wielofunkcyjnego.

W zakres inwestycji weszły następujące zadania:

 • boisko do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy;
 • boisko wielofunkcyjne:

boisko do piłki ręcznej,
boisko do koszykówki,
boisko do piłki siatkowej,
kort tenisowy,
bieżnia o długości 100 m,
bieżnia o długości 250 m,
rozbieżnia do skoku w dal wraz z piaskownicą;

 • oświetlenie boiska stanowiące jego integralną część;
 • ciągi piesze z budynku szkoły na teren boiska o nawierzchni z kostki betonowej;
 • drenaż odwadniający teren boiska;
 • zagospodarowanie terenu zielenią;
 • ogrodzenie terenu boiska.

Modernizacja oraz przebudowa boiska na wielofunkcyjny teren sportowy, wyposażony w infrastrukturę techniczną (oświetlenie, odwodnienie, zagospodarowanie zielenią) przyczyniła się do poprawy jakości warunków kształcenia i zapewnienia dodatkowych możliwości zagospodarowania wolnego czasu.

Wartość całkowita – 1 182 092,34 zł

Dofinansowanie z EFRR i Budżetu Państwa – 886 569,25 zł

                   przed rewitalizacją                                                   po rewitalizacji

 boisko_zpo_2_przed_rewitalizacjąboisko_zpo_2_po_rewitalizacji

                          

Zadanie 4 Termomodernizacja Domu Kultury

            Przedmiotem inwestycji było dokończenie termomodernizacji budynku Domu Kultury we Włoszczowie przy ul. Wiśniowej 19. Zakres przedmiotowy projektu obejmował ocieplenie stropodachu wentylowanego nad główną bryłą budynku, a także modernizację oświetlenia poprzez wymianę opraw oświetleniowych na LED-owe i montaż instalacji fotowoltaicznej.

Wartość całkowita – 322 466,64 zł

Dofinansowanie z EFRR i Budżetu Państwa – 196 626,00 zł

                                 przed rewitalizacją                                                   po rewitalizacji

dom_kultury_przed_rewitalizacja dom_kultury_po_rewitalizacji

                                

Zadanie 5 Rozbudowa Domu Kultury we Włoszczowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego

            Przedmiotem inwestycji była rozbudowa budynku Domu Kultury we Włoszczowie o profesjonalną salę baletową wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi oraz z funkcjonalnym zagospodarowaniem przyległego otoczenia przy ul. Wiśniowej 19.

Zakres inwestycji obejmował:

 • rozbudowę budynku o salę baletową;
 • szatnie;
 • pokój instruktorów wraz ze schowkiem na pomoce dydaktyczne – powierzchnia 4 m2;
 • pomieszczenie gospodarcze;
 • dostosowanie sali do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
 • ciągi komunikacyjne będące elementem zagospodarowania przyległego otoczenia;
 • zagospodarowanie terenu wokół budynku – ciągi piesze, ciągi jezdne, parking;
 • nowe nasadzenia zieleni i uporządkowanie szaty roślinnej;
 • budowa małego amfiteatru ze sceną i zadaszeniem.

Wartość całkowita –3 193 748,09 zł

Dofinansowanie z EFRR i Budżetu Państwa – 1 296 222,85 zł

                        przed rewitalizacją                                                   po rewitalizacji

 rozbudowa_domu-kultury_przed_rewitalizacjąrozbudowa_domu-kultury_po_rewitalizacji

                                 

Zadanie 6 Zagospodarowanie terenu przyległego do kompleksu sportowo-rekreacyjnego

            Przedmiotem inwestycji było zagospodarowanie terenu przyległego do kompleksu sportowo-rekreacyjnego znajdującego się przy pływalni „NEMO” przy ul. Wiśniowej 43.

Zagospodarowanie terenu obejmowało:

 • instalację i montaż elementów małej architektury oraz placu zabaw i siłowni zewnętrznej;
 • montaż nawierzchni bezpiecznej bezspoinowej;
 • montaż mat przerostowych wraz z trawnikiem;
 • kompleksowe wykonanie nawierzchni z piasku;
 • nowe nasadzenia zieleni;
 • miejsce na grilla;
 • utwardzenie terenu z kostki brukowej.

Zagospodarowanie i adaptacja terenu znajdującego się przy jednym z ważniejszych ciągów komunikacyjnych na cele społeczne, kulturalne, sportowo-rekreacyjne i wypoczynkowe stworzyły wiele atrakcyjnych możliwości spędzania czasu wolnego, integracji, wzmocnienia więzi społecznych oraz przeciwdziałania i rozwiązywania zdiagnozowanych problemów mieszkańców związanych z wykluczeniem i/lub marginalizacją społeczną.

Wartość całkowita – 1 697 093,30zł

Dofinansowanie z EFRR i Budżetu Państwa – 1 272 819,98 zł

                      przed rewitalizacją                                                   po rewitalizacji

 strefa_aktywnego_wypoczynku_przed_rewitalizacjastrefa_aktywnego_wypoczynku_po_rewitalizacji

                    

Zadanie 7 Uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznej na os. Brożka, Broniewskiego, Armii Krajowej oraz przy ul. Wiśniowej

           

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

 • rekultywację terenu i założenie nowego trawnika sianego,
 • przygotowanie terenu pod nowe nasadzenia,
 • nowe nasadzenia drzew i krzewów parkowych,
 • prace brukarskie (obrzeża, krawężniki).

Zakres rzeczowy zadania objął również zasypanie składów opału oraz montaż altan śmietnikowych.

Realizacja zadania pozytywnie wpłynęła na stworzenie spójnej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej w przestrzeniach międzyblokowych oraz sprzyja wzrostowi aktywności społecznej i integracji mieszkańców.

Wartość całkowita – 1 003 072,30 zł

Dofinansowanie z EFRR i Budżetu Państwa – 752 304,22 zł

 

Zadanie 8 Uzupełnienie i usprawnienie systemu monitoringu

Instalacja i usprawnienie spójnego systemu monitoringu przyczyniły się do poprawy poziomu bezpieczeństwa publicznego na obszarze rewitalizacji oraz przeciwdziałania przestępczości.

Wartość całkowita – 92 780,00 zł

Dofinansowanie z EFRR i Budżetu Państwa – 69 585,00 zł

 

 monitoring

 

Zadanie 9 Przebudowa drogi ul. Wiśniowej

            Zakres rzeczowy projektu obejmował:

 • roboty przygotowawcze,
 • roboty rozbiórkowe,
 • podbudowę drogi,
 • położenie nawierzchni bitumicznej,
 • przebudowę chodników i zjazdów z dostosowaniem do poruszania się osób niepełnosprawnych,
 • roboty naprawczo-konserwacyjne dotyczące studzienek,
 • wykonanie elementów dróg i ulic,
 • poszerzenie nawierzchni drogi.

Realizacja zdania przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg, poprawy estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej. Elementy zadania uwzględniają preferencje dla ruchu pieszego, ponadto ułatwiają przemieszczenie się osobom starszym i niepełnosprawnym poprzez dostosowanie do ich potrzeb.

Wartość całkowita – 1 803 913,47 zł

Dofinansowanie z EFRR i Budżetu Państwa – 1 352 935,10 zł

                   przed rewitalizacją                                                   po rewitalizacji

ulica_wisniowa_przed_rewitalizacjaulica_wisniowa_po_rewitalizacji

                    

Zadnie 10 Budowa kanalizacji deszczowej na os. Brożka

Przeprowadzono następujące działania:

 • roboty przygotowawcze,
 • roboty rozbiórkowe,
 • roboty ziemne,
 • przebudowa sieci wodociągowej,
 • roboty budowlane i montażowe,
 • roboty renowacyjne,
 • roboty odtworzeniowe nawierzchni,
 • opłaty administracyjne.

Łączna długość kanalizacji deszczowej wynosi 2 543,5 m. Realizacja zadania przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa na drogach poprzez likwidację zastoisk wody, które pojawiają się po opadach deszczu i są niebezpieczne dla ruchu kołowego.

Wartość całkowita – 4 073 488,35 zł

Dofinansowanie z EFRR i Budżetu Państwa – 3 020 522,51 zł

 

Zadanie 11 Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa zabytkowego budynku starej plebanii

Przedmiotem projektowanej inwestycji było dostosowanie budynku do rozszerzenia pełnionych funkcji przede wszystkim społecznych przy ul. Partyzantów 3. W zakres inwestycji weszły następujące zadania:

 • roboty budowlane:
 • roboty elektryczne;
 • wentylacja mechaniczna;
 • roboty wodno-kanalizacyjne, instalacja c.o., instalacja gazowa.

Przeprowadzenie działań modernizacyjnych wewnątrz budynku, w szczególności poddasza, umożliwiło zaadoptowanie nowo powstałych pomieszczeń do pełnienia funkcji prospołecznych na rzecz aktywizacji i integracji mieszkańców w celu stworzenia miejsca spotkań kulturalno-rozrywkowych – świetlicy, przeznaczonej m.in. dla potrzeb organizacji pozarządowych. Ponadto w ramach realizacji zadania zostało przygotowane pomieszczenie przeznaczone na Muzeum Regionalne, w którym będą prezentowane dzieła sztuki sakralnej oraz wystawy czasowe, co przyczyni się do wzrostu atrakcyjności i potencjału turystycznego Gminy Włoszczowa.

Wartość całkowita – 2 966 296,48 zł

Dofinansowanie z EFRR i Budżetu Państwa – 2 224 722,36 zł

                      przed rewitalizacją                                                   po rewitalizacji

 plebania_przed_rewitalizacjąplebania_po_rewitalizacji

                             

Zadanie 12 Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa poprzemysłowego budynku byłego magazynu z uzupełnieniem o funkcje kulturalne, użyteczności społeczno-publicznej i gospodarcze

Inwestycja polegała na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie istniejącego budynku poprzemysłowego z przeznaczeniem na funkcje kulturalne, użyteczności społeczno-publicznej i gospodarcze.

Zakres rzeczowy projektu obejmował:

 • roboty budowlano-montażowe i wykończeniowe (w tym winda dla osób niepełnosprawnych);
 • roboty budowlane instalacji wodno-kanalizacyjnej;
 • roboty budowlane instalacji centralnego ogrzewania;
 • roboty budowlane instalacji wentylacji technicznej;
 • roboty budowlane instalacji elektrycznej.

Realizacja zadania przyczyni się do rozwoju funkcji gospodarczych, kulturalnych i społeczno-publicznych polegających m.in. na udostępnieniu części powierzchni budynku do dyspozycji Domu Kultury we Włoszczowie celem prezentacji osiągnięć lokalnych artystów, rozpowszechnianiu wśród ludności informacji o kulturze oraz promocji wydarzeń kulturalnych, a także organizacjom pozarządowym i grupom nieformalnym do realizacji inicjatyw społecznych. Część piętra planuje się przeznaczyć na salę konferencyjną, która udostępniana będzie nieodpłatnie instytucjom związanymi z działalnością non-profit oraz odpłatnie pozostałym podmiotom.

Realizacja zadania przyczyniła się do zapobiegania degradacji obiektów poprzemysłowych oraz nadania im nowych funkcji – kulturalnych, społeczno-publicznych i gospodarczych.

Wartość całkowita – 4 492 574,63 zł

Dofinansowanie z EFRR i Budżetu Państwa – 2 001 021,93 zł

                   przed rewitalizacją                                                   po rewitalizacji

pawilon_przed_rewitalizacjapawilon_po_rewitalizacji


DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.