Urząd Gminy Włoszczowa
Powróć do: Dla mieszkańca

Polityka Ochrony Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Sylwester Cieśla
tel. 41 300 55 99
email: iod@czi24.pl

Klauzule dotyczące spełniania obowiązku informacyjnego z Art 13  RODO

 

Wydział Organizacyjny:


Wydział Spraw Obywatelskich:


Wydział Mienia Gminnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska:


Wydział Funduszy Pomocowych, Inwestycji i Planowania Przestrzennego:


Wydział Finansowy:


Kancelaria Główna:  


Urząd Stanu Cywilnego:

Inne: