Urząd Gminy Włoszczowa
Powróć do: strona główna

Kultura

Dziedzictwo kulturowe stanowi szczególny zasób wspólnot lokalnych, regionów. To również ważny element tożsamości i czynnik integracji społecznej. Jednak ochrona poszczególnych elementów dziedzictwa wiąże się z ograniczeniami, które mogą być postrzegane jako przeszkoda w planowaniu i zarządzaniu przestrzenią oraz utrudnienie w kreowaniu warunków rozwoju ekonomicznego i społecznego. Zachowanie najcenniejszych obiektów dziedzictwa jest nie tylko sprawą ich właścicieli, samorządów czy państw, gdyż dziedzictwo stanowi dobro całej ludzkości.