Urząd Gminy Włoszczowa
Powróć do: strona główna

Edukacja

W polskim systemie oświaty zadaniem gmin jest prowadzenie przedszkoli (w tym z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, przedszkoli integracyjnych i specjalnych oraz innych form wychowania przedszkolnego) oraz szkół podstawowych (w tym integracyjnych oraz z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych, szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich). Gmina Włoszczowa w 2020 roku w ramach realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego prowadziła:

  • 2 samodzielne przedszkola: Przedszkole Samorządowe Nr 2 we Włoszczowie oraz Przedszkole Samorządowe Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi we Włoszczowie wraz z podporządkowanym mu oddziałem zamiejscowym,

  • 3 przedszkola wchodzące w skład zespołów placówek oświatowych: Samorządowe Przedszkole w Łachowie (Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie), Przedszkole Samorządowe w Koniecznie (Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie) oraz Przedszkole Samorządowe w Kurzelowie (Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie),

  • 3 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: Szkole Podstawowej Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego we Włoszczowie (1 oddział), Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Koniecznie (1 oddział), Szkole Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy (1 oddział).W zakresie szkolnictwa podstawowego Gmina Włoszczowa prowadziła:

  • 2 samodzielne szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Partyzantów Ziemi Włoszczowskiej we Włoszczowie oraz Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy,

  • 3 szkoły podstawowe wchodzące w skład zespołów placówek oświatowych: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego we Włoszczowie wraz z Filią w Łachowie (Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie), Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Koniecznie (Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie) oraz Szkoła Podstawowa im. Jana Brożka w Kurzelowie (Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie).