Urząd Gminy Włoszczowa
Powróć do: Dla mieszkańca

Patronaty

Regulamin udzielania patronatu honorowego przez Burmistrza Gminy Włoszczowa

1. Objęcie patronatem honorowym przez Burmistrza Gminy Włoszczowa jest wyróżnieniem, podkreślającym rangę przedsięwzięć, które w znacznym stopniu przyczyniają się do promocji miasta i gminy integracji jego mieszkańców, rozwoju inicjatyw społecznych, kulturalnych, naukowych, gospodarczych, sportowych korzystnych dla społeczności lokalnej, powiatu i regionu świętokrzyskiego. Poprzez udzielenie patronatu honorowego rozumie się tak się wyrażenie zgody na posługiwanie się przez wnioskodawcę herbu Gminy Włoszczowa z podpisem ,,Patronat Honorowy Burmistrza Gminy Włoszczowa’’ jako znaku charakterystycznego dla udzielenia patronatu.
2. Patronatem honorowym mogą być objęte: wydarzenia kulturalne, gospodarcze, sportowe, targi, konferencje, wydawnictwa oraz innego typu wydarzenia uznane przez Burmistrza Gminy Włoszczowa za ważne.
3. Występując o patronat honorowy Burmistrza należy wypełnić wniosek dostępny na stronie Urzędu Gminy we Włoszczowie i dostarczyć na 30 dni przed planowanym przedsięwzięciem. Wnioski złożone po terminie mogą nie zostać rozpatrzone.
Wniosek można złożyć wysyłając listownie na adres: Urząd Gminy we Włoszczowie, ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa , złożyć osobiście w siedzibie urzędu lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: poczta@gmina-wloszczowa.pl
4. Decyzję o udzieleniu patronatu podejmuje osobiście Burmistrz Gminy Włoszczowa.
5. Objęcie patronatem nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, rzeczowego czy organizacyjnego dla wnioskodawcy, ani też osobistego udziału Burmistrza w imprezie.
6. O patronat Burmistrza może się ubiegać wyłącznie główny organizator imprezy.
7. Wnioskodawca, który otrzyma zgodę na patronat honorowy Burmistrza zobowiązany jest do dołożenia wszelkich starań, aby impreza przebiegała zgodnie z przedłożonymi we wniosku założeniami. Umieszczenia informacji o patronacie na materiałach promocyjnych i informacyjnych. Poinformowania o posiadanym patronacie uczestników oraz środki masowego przekazu, które bez stosowania jakichkolwiek preferencji są zapraszane do udziału i obsługi medialnej przedsięwzięcia.
8. Wycofanie się z udzielonego patronatu może nastąpić w przypadku prowadzenia przez Wnioskodawcę działań o charakterze promocyjnym, dotyczącym konkretnych usług czy produktów firm w szczególności w takiej formie, która mogłaby sugerować poparcie dla nich Burmistrza Gminy Włoszczowa lub w przypadku lobbingowego charakteru przedsięwzięcia.

Udzielone patronaty w 2015r.

 • Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie - 12 turniej Gier i Zabaw Ruchowych o Puchar Burmistrza Gminy Włoszczowa - 27.05.2015r.  - sala gimnastyczna ZPO w Koniecznie.
 • Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Lokalna Grupa Działania "Krzemienny Krąg" z siedzibą w Bałtowie - II Lokalne Targi Ekonomii Społecznej we Włoszczowie - 02.05.2015r.
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Włoszczowie - Konkurs Logopedyczny "Łamańce językowe, czyli wierszyki łamiące języki - 08.06.2015r.
 • Dom Kultury w Kurzelowie - Piknik Rodzinny- 07.06.2015r. - plac Domu Kultury w Kurzelowie
 • Włoszczowskie Towarzystwo Wędkarstwa Sportowego BIG FISH - Otwarte Zawody Karpiowe - 4-6.06.2015r. - Zalew Klekot
 • Włoszczowskie Towarzystwo Krzewienia Kultury - VII Rajd "Śladem ludzi i wydarzeń" w 70 rocznicę zakończenia II wojny światowej - 22.05.2015r.
 • KS Hetman Włoszczowa - Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Włoszczowa 2015 - 02.07.2015r. - boisko ORLIK przy ulicy Wiśniowej 23.
 • Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie - Letni Turniej Sportowy - 28.06.2015r. boisko szkolne.
 • Auto-Serwis Pawlik, Pan Sławomir Pawlik - Piknik motoryzacyjny - dbamy o twoje bezpieczeństwo, 18.07.2015r., na terenie basenu Nemo.
 • Klub Sportowy Hetman Włoszczowa - Turniej Piłki Nożnej "Od Przedszkola do Hetmana" 28.08.2015r., obiekty sportowe PCKR we Włoszczowie.
 • Włoszczowskie Towarzystwo Wędkarstwa Sportowego Big Fish - Bezpieczne Wakacje z Wędką – Zawody dla Dzieci”, w dniu 23 sierpnia 2015r. na zbiorniku Klekot.
 • Fundacja "Folwark Podzamcze" - I Hubertus Ziemiański na Podzamczu 2015, w dniu 11 października 2015 roku.
 • ZPO nr 1 we Włoszczowie - XI edycja akcji charytatywnej "Spełniamy marzenia", w okresie od października 2015 r. - stycznia 2016 r.
 • Lokalna Grupa Działania "Region Włoszczowski" - IV Powiatowy Bieg Niepodległości we Włoszczowie, 11 listopada 2015r.
 • I Liceum Ogólnokształcące we Włoszczowie - Powiatowy Konkurs Profilaktyczny o Uzależnieniach i Chorobie AIDS, którego finał odbędzie się 1 grudnia br.
 • Turniej Gier Komputerowych - Ferie 2016,  ZPO w Kurzelowie, 22 stycznia 2016r.


PATRONATY 2016

 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr2 im. Hetmana S. Czarnieckiego - II Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych Tropem Wilczym 2016, 28 luty br.
 • Fundacja "Folwark Podzamcze" - "Młodzi w AKcji", od marca do czerwca 2016r.
 • Klub Sportowy Hetman Włoszczowa - IX dycja (III Międzynarodowa) Turnieju Turnieju Piłki Nożnej "Hetman Cup 2016", 27 luty br.
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr2 im. Hetmana S.Czarnieckiego we Włoszczowie - Konkurs fotograficzno-plastyczny pod nazwą "Wiara nadzieja i miłość", 10.02.2016r. -11.03.2016r.
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. S.Staszica we Włoszczowie  - VI edycja Konkursu Ortograficznego dla uczniów szkół gimnazjalnych z terenu powiatu włoszczowskiego i IX edycja Powiatowego Konkursu "Nasz Region", 4 kwietnia br.
 • Tesco Polska,  program "Decydujesz , pomagamy".
 • Harcerski Konkurs Recytatorski "Strofy o Ojczyźnie" (etap hufcowy), 7 kwietnia br.
 • XIII Turniej Gier i Zabaw Ruchowych o Puchar Burmistrza Gminy Włoszczowa, ZPO w Koniecznie, 19 maja br.
 • V Potyczki Matematyczne, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Hetmana S. Czarnieckiego we Włoszczowie, 18 marca br.
 • Piknik „Majówka Europejska”, Lokalna Grupa działania "Region Włoszczowski, 2 maja br.
 • Konkurs recytatorski "Brzechwa dzieciom" z okazji 50 rocznicy śmierci poety, ZPO nr 2 we Włoszczowie, maj br.
 • Konkurs logopedyczny - "Łamańce językowe, czyli wierszyki łamiące języki",  ZPO nr 1 we Wloszczowie, 28 kwietnia br. Dom Kultury we Włoszczowie.
 • Świętokrzyskie czyta Sienkiewicza", przedsięwzięcie, którego zwieńczeniem będzie 1 czerwca w Dniu Dziecka w ZPO Konieczno, wojewódzkie czytania powieści "W pustyni i w puszczy", z okazji Roku Henryka Sienkiewicza.
 • Piknik Rodzinny zorganizowany przez OSP w Przygradowie, 1 maja br.
 • IV Piknik Bezpieczeństwa "Mundurowi Dzieciom", 20 maja br, ZPO nr1 we Włoszczowie.
 • Konkurs poświęcony twórczości  H. Sienkiewicza pod hasłem "Żyłem i pisałem, krzepiąc serca nadzieją wolności", ZPO nr2 we Włoszczowie, 3 października br.
 • Piknik Rodzinny "Czerwcówka" organizowany przez Dom Kultury w Kurzelowie, 5 czerwca br.
 • Letni Turniej Sportowy, ZPO w Kurzelowie, 19 czerwca br.
 • II Międzynarodowy Letni Turniej Piłki Nożnej "Hetman Cup 2016", 1i 2 lipca br., na Boisku Orlik i Stadionie Sportowym we Włoszczowie.
 • Heppening "Zdrowie łączy pokolenia", 24 września br. Szkoła Podstawowa w Czarncy.
 • II Hubertus Ziemiański na Podzamczu 2016, organizowany przez Fundację „Folwark Podzamcze”, w dniu 15 października br.
 • VIII Rajd "Śladem ludzi i wydarzeń Włoszczowa stolica Twojej Gminy", Włoszczowskie Towarzystwo Krzewienia Kultury, 20 października.
 • V Powiatowy Bieg Niepodleglości, 11 Listopada, ZHP i Lokalna Grupa działania "Region Włoszczowski".
 • VI Powiatowy Konkurs Kolęd i Pastorałek w języku niemieckim,16 grudnia br.
 • XII edycja akcji charytatywnej "Spełniamy marzenia", styczeń 2016/luty 2017, ZPO nr 1 we Włoszczowie.
 • Olimpijczyk bez tajemnic, spotkanie z Januszem Rokickim, srebrnym medalistą Igrzysk paraolimpiskich z Rio 2016, 4 listopada br. PCKR.
 • Inicjatywa charytatywna Jednostki OSP we Włoszczowie zakupu zabawek (maskotek) mikołajkowych dla podopiecznych Oddziału Onkologii i Hematologii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.
 • Powiatowy Konkurs Profilaktyczny o Uzależnieniach i Chorobie AIDS, organizowaną przez I LO im. W. Sikorskiego, którego finał odbędzie się 8 grudnia.
 • Program Garden of Words "Decydujesz, pomagamy".
 • III Noworoczny Koncert Kolęd i Pastorałek, Bebelno 8 stycznia 2017r.


PATRONATY 2017

 • X edycja (IV Międzynarodowa) Turnieju Piłki Nożnej HETMAN CUP 2017, Klub Sportowy Hetman Włoszczowa, 18 lutego, hala OSiR.
 • Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych Tropem Wilczym, III edycja, 26 lutego, Klekot. Organizatorzy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im.   hetmana Stefana Czarnieckiego wraz z 31 Drużyną Wędrowniczą Związku Harcerstwa Polskiego oraz Ośrodkiem Sportu i Rekreacji we Włoszczowie.
 • VII edycja konkursu fotograficznego "W cieniu", ZSP nr2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego, 13 marca do 28 kwietnia.
 • II Terenowy Bieg Zwiadowcy Konnego im. kpt. Leona Staroszczyka ps. „Smolicz”, Fundacja "Folwark Podzamcze" 29 kwietnia br.
 • Piknik "Majówka Europejska", LGD "Region Włoszczowski", ZHP Hufiec Szczekocińsko-Wloszczowski, Dom Kultury we Włoszczowie, Ośrodek Doradztwa Rolniczego Powiatowy Zespół Doradczy, Lokalna Organizacja Turystyczna, 2 maja br.
 • „Świętokrzyskie czyta Żeromskiego – Jedynka czyta Żeromskiego, które odbędzie się 1 czerwca br. w ZPO nr 1.
 • V Piknik Bezpieczeństwa „Mundurowi Dzieciom”, w dniu 19 maja br., ZPO nr 1.
 • Letni Turniej Sportowy 2017, w dniu 11czerwca br., ZPO w Kurzelowie.
 • Jubileusz 90.lecia Szkoły, w dniu 12 października br. ZPO w Koniecznie.
 • III edycja Turnieju o Puchar Burmistrza Gminy Włoszczowa i Proboszcza Parafii Konieczno, w dniu 1 czerwca br.
 • IX Włoszczowski Turniej Gier "e-Pojedynek", 1 czerwca, ZPO w Kurzelowie.
 • "Czerwcówka" - Piknik Rodzinny, 11 czerwca, Dom Kultury w Kurzelowie.
 • Akcja honorowego oddawania krwi pn. „MOTOSERCE 2017”. Organizatorem wydarzenia jest Veteran Club VC 19-78 MC Poland Hangaround Chapter Włoszczowa, 8 lipca br., Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjnym we Włoszczowie (ul. Koniecpolska 42).
 • VI edycja Turnieju Piłki Nożnej w Kurzelowie, 30 lipca.
 • I Warsztaty Orkiestr Dętych Włoszczowa 2017, 11-13 sierpnia Dom Kultury we Włoszczowie.
 • III Międzynarodowy Letni Turniej Pilki Nożnej "Hetman Cup 2017", 26 sierpnia, boisko Orlik we Włoszczowie.
 • III Hubertus Ziemiański 2017”, który odbędzie się 15 października br.
 • IX Rajd "Śladem ludzi i wydarzeń" - "Kierunek Pękowiec ku pamięci kpt. Leona Staroszczyka ps. "Smolicz", 11 października.
 • Konkurs plastyczny dotyczący życia i osiągnięć naukowych wielkiego matematyka ks. Jana Brożka, 9 i 13 października, ZPO w Kurzelowie.
 • Koncert promujący wydanie płyty przez Świętokrzyski Kwintet Blaszany, 22 października, godz.19.00, Dom Kultury we Włoszczowie, organizator Fundacja "Żółta Owca".
 • VI Powiatowy Bieg Niepodległości, który odbędzie się 11 listopada, organizatorz LGD "Region Włoszczowski" oraz Hufiec  ZHP Szczekocińsko-Włoszczowski.
 • XVII Harcerski Konkurs Recytatorski „Strofy o Ojczyźnie”, 24 października, organizator ZPO nr1 we Włoszczowie.
 • Akcja edukacyjna dziennika "Echo Dnia" : "Pierwszaki - zdrowo i bezpiecznie do szkoły", listopad 2017.
 • XIII edycję akcji charytatywnej „Spełniamy marzenia”, która rozpoczęła się już w październiku, ale swój finał będzie miała w pierwszych miesiącach 2018r., ZPO nr1 we Włoszczowie.
 • VII Powiatowy Konkurs Kolęd i Pastorałek w języku niemieckim, który odbędzie się 15 grudnia br., we włoszczowskim Domu Kultury.
 • VIII edycja Powiatowego Konkursu Profilaktycznego o Uzależnieniach i Chorobie AIDS, którego finał odbędzie się 13 grudnia br., organizator I LO we Włoszczowie.


PATRONATY 2018

 • Noworoczny Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Gminy Włoszczowa,14 stycznia.
 • III terenowy Bieg Zwiadowcy Konnego im.kpt. Leona Staroszczyka ps. "Smolicz", 5 maja bażanteria Włoszczowa -Podzamcze, organizator Fundacja Podzamcze.
 • IV Hubertus Ziemiański 2018, 14 października, organizator Fundacja Folwark Podzamcze.
 • Program Tesco Polska "Decydujesz, pomagamy", edycja IV i V, luty - grudzień.
 • XI Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej "Hetman Cup 2018", który odbędzie się 24 lutego br. w hali OSiR.
 • Finał Centralny XI Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla Uczniów Szkół Specjalnych i Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych Włoszczowa 2018, w dniach 28-30 maja.
 • Ogólnopolska Akcję Motoserce 2018, która odbędzie się 16 czerwca w Powiatowym Centrum-Kulturalno-Rekreacyjnym.
 • XII Wojewódzki Turniej Sprawności Językowej, Finał 26 kwietnia w I LO im. W. Sikorskiego.
 • Piknik „Reymont w gościnie u Hetmana”, który odbędzie się 5 maja br.
 • IV edycja Turnieju o Puchar Burmistrza Gminy Włoszczowa i Proboszcza Parafii Konieczno, który odbędzie się 29 maja.
 • Marsz dla Życia i Rodziny, który odbędzie się 10 czerwca. Organizatorem jest Rzymskokatolicka parafia Wniebowzięcia NMP we Włoszczowie.
 • Piknik rodzinny „Czerwcówka”,  3 czerwca, Dom Kultury w Kurzelowie.
 • Letni Turniej Sportowy 2018, 17 czerwca, ZPO w Kurzelowie.
 • Gminny Konkurs Literacki „Gdyby kamienie mówić umiały…jaką historię opowiedziałby kamień przedstawiony na zdjęciu", ZPO nr1 we Włoszczowie.
 • Gminny Konkurs  Plastyczno-Literacki „Pocztówka dla Stulatki – Jubilatki”, ZPO nr1 we Włoszczowie.
 • Konkurs dotyczący życia i osiągnięć naukowych wielkiego matematyka ks. Jana Brożka, ZPO w Kurzelowie.
 • VII Bieg Niepodległości, 10 listopada.
 • Konkurs Historyczny z okazji 100.lecia Niepodleglości pn."Od Kościuszki do Piłsudskiego", 7 listopada.
 • Konkurs Fotograficzno-Literacki pt."Historia leśnej kapliczki" w 100.lecie Niepodległości , który odbędzie się 9 listopada.
 • IX edycja Powiatowego Konkursu Profilaktycznego o Uzależnieniach i Chorobie AIDS, organizator I LO we Włoszczowie,14 grudnia br.
 • XIV edycja akcji charytatywnej „Spełniamy marzenia” – „Sto marzeń na stulecie odzyskania niepodległości”, ZPO nr1.


PATRONATY 2019 r.

 • XII edycja Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej "Hetman CUP 2019", który odbędzie się 2 lutego.
 • V edycja Turnieju o Puchar Burmistrza Gminy Włoszczowa, który odbędzie się 7 czerwca br.
 • Święto Patrona Szkoły 12 czerwca br., ZPO w Koniecznie.
 • Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny "Detal w architekturze", który będzie odbywał się w kilku etapach od 8 kwietnia do 24 maja br.
 • Turniej Piłkarski "Piłka nożna z Hetmanem" (w dniach 15-17 marca).
 • Konkursy: historyczny i plastyczny pn. Golgota Wschodu. Losy Polaków w ZSRR w latach 1939 - 1991,  5 kwietnia, ZSP nr3 we Włoszczowie.
 • XI edycja Ogólnopolskiej akcji "Motoserce" w dniu 18 maja br., PCK-R.
 • IV Terenowy Bieg Zwiadowcy Konnego im. kpt. Leona Staroszczyka "Smolicza", 4 maja, na włoszczowskim Podzamczu - dawnej Bażantarni Niemojewskich.
 • VII Piknik Bezpieczeństwa "Mundurowi Dzieciom", w dniu 10 maja br., na placu przed pływalnią "Nemo". Organizator ZPO nr1 we Włoszczowie.
 • Marsz Życia i Rodziny, organizowany 9 czerwca br. przez parafię WNMP.
 • Rodzinna Familiada z okazji Dnia Dziecka, organizowana 2 czerwca br. w Powiatowym Centrum Kulturalno-Rekreacyjnym we Włoszczowie, 2 czerwca.
 • Letni Turniej Sportowy 2019, który odbędzie się 16 czerwca w ZPO Kurzelów.
 • Otwarte Wojewódzkie Zawody w Dwuboju Obronnym, które odbędą się 7 lipca w Pilczycy.
 • V Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej "Letni Hetman Cup, 6 lipca.
 • V Hubertus Ziemiański na Podzamczu, 13 października br.
 • VIII edycjaTurnieju Piłki Nożnej w Kurzelowie 28 lipca.
 • Włoszczowskie Targi Runa Leśnego, 7 września PCK-R.
 • Uroczystości upamiętniające 420 - rocznicę urodzin Hetmana Stefana Czarnieckiego, które odbędą się 29 września w Czarncy.
 • Konkurs - życie i osiągnięcia naukowe wielkiego matematyka ks. Jana Brożka, 24 września ZPO w Kurzelowie.
 • III Powiatowy Bieg Niepodległości, który odbędzie się 10 listopada br.
 • I Powiatowy Konkurs Fotograficzno-Geograficzny, który odbędzie się 5 grudnia w ZPO w Koniecznie.
 • XV edycję akcji charytatywnej "Spełniamy marzenia" ZPO nr1 we Włoszczowie.
 • X edycja Konkursu Profilaktycznego pn.Razem przeciwko AIDS i cyberprzemocy, w dniu 12 grudnia br.
 • V Włoszczowski Turniej Siłowy 2019, 15 grudnia Centrum Aktywnego Wypoczynku OSiR ul. Wiśniowa 2.


Patronaty 2020

 • Noworoczny Turniej Piłki Nożnej Halowej, rozgrywany 11 stycznia 2020 roku w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, organizator OSiR Włoszczowa.
 • XIII Międzynarodowy Turniej Pilki Nożnej Hetman Cup 2020, 15 lutego hala OSiR.
 • VI edycja Turnieju o Puchar Burmistrza Gminy Włoszczowa, który odbędzie się 22 maja br.
 • "Jednostka Wojskowa GROM jako spadkobiercy tradycji cichociemnych" - spotkanie dla uczczenia Cichociemych, 28 lutego, godz. 11 Dom Kultury we
 • II Międzynarodowe Zawody Pływackie ,,Włoszczowa 2020’’Włoszczowi, 29 lutego, pływalnia "Nemo".
 • XIV edycja Turnieju Gier i Zabaw Ruchowych w ZPO Konieczno, który odbędzie się 12 maja.
 • Obchody Święta Patrona Szkoły Henryka Sienkiewicza w ZPO Konieczno, 31 marca.
 • I Świętokrzyska Olimpiadę Przedszkolaków.
 • Rajd z okazji 100.lecie Bitwy Warszawskiej, 23 sierpnia PCK-R.
 • Spotkanie poświęcone Konradowi Niemojewskiemu, Fundacja "Folwark Podzamcze", 3 września.


Patronaty 2021

 • "Cicha Noc. Koncert kolęd" Orbital Center Spółdzielnia Socjalna - Włoszczowa Online, 30 stycznia 2021 r.
 • Bieg Charytatywny "Przegoń Raka dla Dzieciaka", 26 lipca.
 • Zlot  Motocykli SHL i Pojazdów Zabytkowych, 22 sierpnia.
 • VI Hubertus Ziemiański, 26 września.
 • Urodziny Basenu Nemo, 17 września, OSIR.
 • IX Bieg Niepodległości, 11 listopada, LGD "Region Włoszczowski".
 • "Świętokrzyskie NIE hejtuje" - udział w projekcie Wojewody Świętokrzyskiego ZPO w Koniecznie, od października do połowy grudnia br.
 • I Grand Prix Tenisa Stołowego, OSiR Włoszczowa, listopad 2021 - luty 2022.
 • Akcja informacyjno-edukacyjna w ramach kampanii "#Świętokrzyskie NIE hejtuje", prowadzona w ZPO w Kurzelowie od listopada do grudnia tego roku.
 • XIII Gwiazdkowy Puchar "Orientu" w dniu 12 grudnia br., odbędzie się w hali OSIR we Włoszczowie. Organizator - Klub Sportowy "Orient"  w Częstochowie.
PATRONATY 2022 ROK
 
 •   Obchody Święta Patrona Szkoły. Zepół Placówek Oświatowych im.H. Sienkiewicza w Koniecznie. 24 marca.
 •  III Międzynarodowe Zawody Pływackie Włoszczowa 2022. Pływalnia "Nemo" 5 marca. Organizator - Włoszczowski Klub Rekreacji i Ratownictwa Wodnego.
 •  I Grand Swimming Nemo 2022 - 27 lutego,24 kwietnia,12 czerwca,25 września,4 grudnia.OSiR Włoszczowa.
 •  Konkursy: "Razem przeciwko AIDS i uzależnieniom" oraz "Młodzież NIE hejtuje"- ILO im. gen. W.Sikorskiego we Włoszczowie.
 •  Powiatowy konkurs pn."Stefan Czarniecki - bohater narodowy" skierowany do uczniów klas IV - VIII -  SP w Czarncy.
 •  Rowerem po endorfiny dla rodziny, 15 maja,OSIR Włoszczowa.
 •  Projekt Edukacyjny ZPO nr 1 we Włoszczowie "Piękna Nasza Polska Cała".
 •  Międzyszkolny Konkurs pt. Łamańce językowe/Zungenbrecher/Tongue twister/ dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych. 17 maja.  Organizator SP w Czarncy.
 •  Konkurs Wiedzy o Wielkiej Brytanii 17 maja. SP w Czarncy.
 •  OSiR Dzieciom" w dniu 1 czerwca.
 •  Spotkanie dla mieszkańców regionu świętokrzyskiego związane z 18-leciem Polski w Unii Europejskiej, Kielce 28 maja.
 •  Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka pod hasłem: "Rodzina razem, nie osobno", 28 maja ZPO w Koniecznie.
 •  XV Świętokrzyski Zlot Motocykli SHL i Pojazdów Zabytkowych im. Ryszarda Mikurdy, 6-7 sierpnia stadion OSiR.
 •  IX edycja Turnieju Piłki Nożnej w Kurzelowie,w dniu 31 lipca br.
 • VII Hubertus Ziemiański na Podzamczu, 24 września br.
 • Obchody jubileuszowe 60.lecia Zespołu Szkół nr 3 im.S. Staszica we Włoszczowie, 14 października 2022.
 • "Seniorada na sportowo" w dniu 14 października, Hala Sportowa OSiR godz. 12.
 •  X Powiatowy Bieg Niepodległości we Włoszczowie" w dniu 11 listopada 2022 roku.
 • II Grand Prix Tenisa Stołowego, w okresie od 20 listopada 2022 r. do 19 lutego 2023 r.  Organizator - OSiR.
 • Obchody 79 rocznicy Tragedii Kurzelowskie, 27 listopada.
 
PATRONATY 2023
 •  Międzynarodowe Zawody Pływackie, 25 lutego na pływalni "Nemo".
 •  Obchody Święta Patrona Szkoły - Henryka Sienkiewicza, 30 marca br. ZPO w Koniecznie.
 •  Włoszczowski Turniej Siatkonogi (2X2) - 25 marca w haki OSIR przy ul. Wiśniowej 2, KS Hetman Włoszczowa i OSiR Włoszczowa.
 •  Dzień Hetmański - związany z 115 rocznicą drugiego pochówku wodza oraz wydarzenia towarzyszące w dniu 23 kwietnia br. w Czarncy,  Towarzystwo Pamięci Hetmana Stefana Czarnieckiego.
 •  I Wojewódzki Konkurs "Stefan Czarniecki - bohater narodowy", który odbędzie się od 31 marca do 23 kwietnia br.
 •   II Grand Swimming Nemo 2023 -  zawody organizowane od 18 marca - 9 grudnia br., OSiR Włoszczowa.
 •   Konkursy  wiedzy "Razem przeciwko AIDS i uzależnieniom" oraz plastyczny "Depresja w Twoich oczach", które odbędą się 20 kwietnia, organizator I LO im. gen. W. Sikorskiego we Włoszczowie.
 •   Powiatowy Konkurs Logopedyczny "Łamańce językowe, czyli wierszyki łamiące języki" 27 kwietnia, organizator Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Włoszczowie.
 •   Turniej "Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku" 2023. 
 •   Regionalny Konkurs Wiedzy o Wielkiej Brytanii "1 z 10", skierowany do uczniów klas IV -VIII szkół podstawowych z terenu powiatu włoszczowskiego, w dniu 30 maja br.  Organizator SP w Czarncy.
 •   Rekordowy Dzień Dziecka w dniu 1 czerwca. Organizator OSiR Włoszczowa. 
 •    X edycja Turnieju Piłki Nożnej w Kurzelowie w dniu 30 lipca br. 
 •   VIII Hubertus Ziemiański na Podzamczu 2023, 14 października.
 •   11. Powiatowy Bieg Niepodległości w dniu 11 listopada 2023r.
 •   III Grand Prix Tenisa Stołowego ( terminy 25 listopada 2023 - 17 grudnia 2023r., 14 stycznia 2024r. - 4 lutego 2024 r.)  - organizator OSiR.
 •   Włoszczowska Liga Piłki Nożnej Halowej Sezon 2023/24 - organizator OSiR.
 
PATRONATY 2024r.
 •  II Włoszczowski Turniej Siatkonogi, w dniu 3 lutego 2024 r. Organizator OSIR Włoszczowa.
 • Obchody  Święta Patrona Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza, w dniu 22 marca 2024 r. Organizator ZPO w w Koniecznie.
 • Włoszczowski Tydzień Rodzinnej Aktywności Fizycznej 13-20 kwietnia br. OSiR.
 • Dzień Hetmana Stefana Czarnieckiego. 28 kwietnia br. Organizator Towarzystwo pamięci Hetmana S. Czarnieckiego. 
 • Konkurs Wiedzy o Wielkiej Brytanii, skierowany do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych,  29 maja. Organizator SP w Czarncy.
 • Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka pod hasłem: "Życie jest piękne i bezcenne", w dniu 8 czerwca br. Organizator ZPO w Koniecznie.
 • VIII edycję Konkursów Profilaktycznych: wiedzy "Razem przeciwko AIDS i uzależnieniem" oraz plastyczny "Uzależnienia  niszczą marzenia", których finał odbędzie się 22 maja br. Organizator I LO im. gen. W. Sikorskiego we Włoszczowie.
 • "Europejski Dzień Dziecka", OSiR.
   
 

Pliki do pobrania:

wniosek-o-patronat-wloszczowa.doc
Format: doc, 30.5 kB