Urząd Gminy Włoszczowa
Powróć do: Dla mieszkańca

Gospodarka odpadami

Gminy miały obowiązek wdrożyć nowy system gospodarowania odpadami od 1 lipca 2013 r. Rozwiązania wprowadzone przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zakładały całkowitą przebudowę tego systemu w celu jego uszczelnienia i usprawnienia, a w efekcie ograniczenia masy odpadów zalegających na składowiskach, bądź na tzw. „dzikich wysypiskach”. Gmina Włoszczowa objęła systemem gospodarowania odpadami wszystkich właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych wytwarząjący odpady mają obowiązek zawarcia umowy z podmiotem świadczącym usługę w zakresie odbierania odpadów oraz zawarcia z nim umowy.


Wszelkich informacji można uzyskać w Wydziale Mienia Gminnego, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska pod nr telefony (41) 39 42 669 w. 143.