Urząd Gminy Włoszczowa
Powróć do: Samorząd

Rada Miejska

 

Zdjęcie Przewodniczącego

Przewodniczący Rady Miejskiej we Włoszczowie
Grzegorz Dudkiewicz
506 005 214

email: brm@gmina-wloszczowa.pl
Przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w piątki w godz. od 14:00 do 16:00

Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej
Krzysztof Suliga
Jerzy Wiśniewski

Skład osobowy Rady Miejskiej VIII kadencji (2018 - 2023):

 1.  Błaszczyk Anna - 605 447 904; (a.blaszczyk@gmina-wloszczowa.pl);
 2.  Dudkiewicz Grzegorz - 506 005 214; (brm@gmina-wloszczowa.pl);
 3.  Gieroń Dariusz - 608 019 211; (d.gieron@gmina-wloszczowa.pl);
 4.  Gołda Marek - 503 566 502; (m.golda@gmina-wloszczowa.pl);
 5.  Klapa Stanisław - 692 534 921; (s.klapa@gmina-wloszczowa.pl);
 6.  Hupa - Rutkowska Dorota - 505 673 223; (d.hupa-rutkowska@gmina-wloszczowa.pl);
 7.  Młynarczyk Czesław - 606 991 760; (c.mlynarczyk@gmina-wloszczowa.pl);
 8.  Pasoń Zbigniew - 513 975 916; (z.pason@gmina-wloszczowa.pl);
 9.  Suliga Krzysztof - 606 900 169; (k.suliga@gmina-wloszczowa.pl);
 10.  Suliga Robert - 661 062 604; (r.suliga@gmina-wloszczowa.pl);
 11.  Sybis Roman - 604 178 649; (r.sybis@gmina-wloszczowa.pl);
 12.  Szafrański Michał - 514 350 310; (m.szafranski@gmina-wloszczowa.pl);
 13.  Turczyński Piotr - 535 013 866; (p.turczynski@gmina-wloszczowa.pl);
 14.  Wiśniewski Jerzy - 662 809 519; (j.wisniewski@gmina-wloszczowa.pl);
 15.  Woldański Zbigniew - 506 155 082; (z.woldanski@gmina-wloszczowa.pl).


Składy komisji stałych Rady Miejskiej:
 
Komisja Rewizyjna

 • Czesław Młynarczyk - Przewodniczący Komisji
 • Zbigniew Pasoń - Zastępca Przewodniczącego
 • Roman Sybis


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 • Michał Szafrański - Przewodniczący Komisji
 • Stanisław Klapa - Zastępca Przewodniczącego
 • Zbigniew Woldański


Komisja Finansowo - Budżetowa  i  Rozwoju Przedsiębiorczości

 • Zbigniew Woldański - Przewodniczący Komisji
 • Marek Gołda - Zastępca Przewodniczącego
 • Anna Błaszczyk
 • Dorota Hupa - Rutkowska
 • Stanisław Klapa
 • Czesław Młynarczyk
 • Krzysztof Suliga
 • Robert Suliga
 • Michał Szafrański
 • Jerzy Wiśniewski


Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Spraw Socjalnych

 • Dariusz Gieroń - Przewodniczący Komisji
 • Anna Błaszczyk
 • Grzegorz Dudkiewicz
 • Marek Gołda
 • Zbigniew Pasoń
 • Krzysztof Suliga
 • Robert Suliga
 • Roman Sybis
 • Piotr Turczyński - Zastępca Przewodniczącego
 • Jerzy Wiśniewski


W Gminnej Radzie Pożytku Publicznego zasiądą:
Dariusz Gieroń, Robert Suliga i Michał Szafrański.

Komisja Doraźna ds. kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej Gminy Włoszczowa

 • Jerzy Wiśniewski - Przewodniczący Komisji
 • Dariusz Gieroń - Zastępca Przewodniczącego 
 • Grzegorz Dudkiewicz
 • Robert Suliga
 • Michał Szafrański
 • Piotr Turczyński
 • Zbigniew Woldański