Urząd Gminy Włoszczowa
Powróć do: Samorząd

Rada Działalności Pożytku Publicznego

Gminna Rada Działalności pożytku Publicznego funkcjonuje na podstawie uchwały nr XXXI/280/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 listopada 2017 r. Do głównych zadań Rady należy opiniowanie projektów uchwał oraz aktów prawa miejscowego, dotyczących zadań publicznych i współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Skład Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego kadencji 2021 – 2024:
1)    Dariusz Gieroń – przedstawiciel Rady Miejskiej we Włoszczowie
2)    Robert Suliga - przedstawiciel Rady Miejskiej we Włoszczowie
3)    Michał Szafrański - przedstawiciel Rady Miejskiej we Włoszczowie
4)    Anna Adamczyk – przedstawiciel Burmistrza Gminy Włoszczowa
5)    Monika Kowalska – przedstawiciel Burmistrza Gminy Włoszczowa
6)    Michał Jamrozik – przedstawiciel Burmistrza Gminy Włoszczowa
7)    Joanna Albrycht – przedstawiciel organizacji pozarządowej
8)    Katarzyna Cholewa - przedstawiciel organizacji pozarządowej
9)    Anna Drążyk - przedstawiciel organizacji pozarządowej
10)    Łukasz Huć- przedstawiciel organizacji pozarządowej
11)    Włodzimierz Kosowski - przedstawiciel organizacji pozarządowej
12)    Hubert Wójcik - przedstawiciel organizacji pozarządowej.