Urząd Gminy Włoszczowa
Powróć do: Dla rodziny

Włoszczowska Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne mieszkające na terenie gminy Włoszczowa. Jest to element polityki społecznej realizowanej w Gminie Włoszczowa, który daje możliwość wsparcia rodzin wielodzietnych, promocji modelu rodziny wielodzietnej oraz kształtowania pozytywnego jej wizerunku.Zadanie realizowane przez USC.

Uchwała Rady Miejskiej we Włoszczowie nr XXXV/295/2013 z dn. 14 listopada 2013r.