Urząd Gminy Włoszczowa
Powróć do: Gospodarka odpadami

Przeterminowane leki

Przeterminowane leki można oddawać bezpłatnie do niżej wymienionych aptek: 

Apteka „Codzienna”, Plac Wolności 6, 29-100 Włoszczowa
Apteka przy ul. Mleczarskiej 11, 29-100 Włoszczowa
Apteka przy ul. Wiśniowej 27, 29-100 Włoszczowa
oraz do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdującego się przy ul. Przedborskiej 89, 29-100 Włoszczowa w godzinach od 8.00 do 14.00.