Urząd Gminy Włoszczowa
Powróć do: Gospodarka odpadami

Jak segregować

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów selektywnej zbiórce podlegają: 1) papier – w skład tej frakcji wchodzą odpady z papieru, w tym odpady z tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, zbiera się w pojemnikach lub workach koloru niebieskiego, oznaczonych napisem "Papier", 2) szkło – w skład tej frakcji wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, zbiera się w pojemnikach lub workach koloru zielonego, oznaczonych napisem "Szkło", 4) tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe - odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, zbiera się w pojemnikach lub workach koloru żółtego, oznaczonych napisem "Metale i tworzywa sztuczne", 5) bioodpady -  zbiera się w pojemnikach lub workach koloru brązowego, oznaczonych napisem "Bio".