Urząd Gminy Włoszczowa
Powróć do: Urząd Miejski

Dane teleadresowe

INFORMATOR TELEADRESOWY 

Przewodniczący Rady Miejskiej we Włoszczowie
Grzegorz Dudkiewicz
pok. 52, parter
tel. 41 38 56 505

Burmistrz Gminy Włoszczowa
Grzegorz Dziubek
pok. 18, I piętro,
tel. 41 39 42 669 (sekretariat)
e-mail: poczta@gmina-wloszczowa.pl

Dyrektor Biura ds. Inwestycji
Sławomir Owczarek
pok. 16, I piętro
tel. 41 39 42 669 (sekretariat)
e-mail: poczta@gmina-wloszczowa.pl

Sekretarz Gminy
Henryka Skiba
pok. 20, I piętro
tel. 41 39 42 669 (sekretariat)

Skarbnik Gminy
Dariusz Górski
pok. 11, I piętro
tel. 41 38 56 522

Kancelaria Główna
Kierownik - Iwona Boratyn
pok. 22, I piętro
tel. 41 38 56 540

Wydział Organizacyjny
Naczelnik - Grzegorz Ślusarczyk
pok. 31, II piętro
tel. 41 38 56 512

Wydział Finansowy
Skarbnik Gminy - Dariusz Górski
pok. 11,  I piętro
tel. 41 38 56 522

Wydział Funduszy Pomocowych  Inwestycji i Planowania  Przestrzennego
Naczelnik - Włodzimierz Rak
pok. 42, II piętro
tel. 41 38 56 523

Wydział Mienia Gminnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Naczelnik - Michał Ślęzak
pok. 33, II piętro
tel. 41 38 56 516

Wydział Spraw Obywatelskich
Naczelnik  - Monika Kowalska
pok. 23, I piętro
tel. 41 38 56 519

Biuro Rady Miejskiej
Monika Kozieł
pok. 50, parter
tel. 41 38 56 505

Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik - Anna Prokopczyk
pok.7, parter
tel. 41 38 56 511

Urząd Stanu Cywilnego we Włoszczowie
tel. 41 39 42 201, kom. 888 295 030
W przypadku konieczności sporządzenia aktu zgonu, dyżur w wolne soboty w godzinach
od 9:00 - 14:00 pełniony jest w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Referat Utrzymania Zieleni i Terenów Gminnych
Kierownik - Jarosław Jędrych
os. Broniewskiego 3A
tel. 604 225 277