Urząd Gminy Włoszczowa
Powróć do: Sport i turystyka

Trasy nordic walking

Trasy do Nordic Walking

UWAGA

Trasy są dobrze oznakowane. Wyjątek stanowią miejsca, gdzie oznakowanie zostało wykonane na brzozach oraz na drewnianych słupach energetycznych. W tych miejscach oznakowanie uległo zniszczeniu.

 

W 2014 roku na terenie gmin: Włoszczowa i Kluczewsko wytyczono i oznakowano trasy do  nordic walking (po 3 trasy w każdej z powyższych gmin).
Uroczyste otwarcie tzw. „Nordic Walkin Park” nastąpiło 27 września 2014 roku we Włoszczowie podczas imprezy plenerowej „Jedz zdrowo i żyj na sportowo”.

Trasy powstały w ramach projektu współpracy „AKTIW – Aktywna Turystyka i Wypoczynek” realizowanego przez Lokalną Grupę Działania „Region Włoszczowski” oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „U Źródeł” z Modliszewic, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Pomysł na realizację projektu był odpowiedzią na rosnące zainteresowanie tą formą aktywności fizycznej w naszym powiecie.


Trasy poprowadzone są chodnikami oraz asfaltowymi i gruntowymi drogami. Na trasach zamontowano tablice zawierające propozycje ćwiczeń do samodzielnego wykonania oraz punkty pomiaru tętna. Wszystkie tablice opracowano w języku polskim i angielskim.
Trasy posiadają punkty wspólne, pokrywają się lub krzyżują. Umożliwia to dowolne wydłużanie lub skracanie przejść albo zmianę kierunku marszu. Z tras mogą korzystać nie tylko entuzjaści nordic walkingu, ale również biegacze i narciarze biegowi.

Trasy posiadają certyfikat Polskiej Federacji Nordic Walking.

Trasy do Nordic Walking na terenie gminy Włoszczowa

Trasa nr 1 - zielona
Długość trasy to około 6,4 km (czas przejścia – około 60 min). Szlak rozpoczyna się i kończy na parkingu za kościołem p.w. Wniebowzięcia NMP we Włoszczowie. Przed wyruszeniem należy wykonać rozgrzewkę. Propozycje ćwiczeń znajdują się na umieszczonej w tym miejscu tablicy informacyjnej. Po wykonaniu rozgrzewki należy się skierować na ul. Śliską. Na początkowych 3,2 km szlak pokrywa się z trasami czerwoną i czarną.
 fot.1

Chodnikiem wzdłuż ul. Śliskiej należy dojść do ul. Przedborskiej. Następnie skręcić w prawo i iść w kierunku Oleszna. Po około 200 m (na krzyżówce, przy której stoi wysoki, drewniany krzyż) ponownie należy skręcić w prawo, na drogę wyłożoną betonowymi płytami, prowadzącą w kierunku włoszczowskiego Kopca.
fot.2

Przy Kopcu znajduje się punkt pomiaru tętna, tablica z informacją o ćwiczeniach i tablica ze zdjęciami z przebiegu prac archeologicznych, które były prowadzone w tym miejscu. Po krótkim postoju należy iść dalej w kierunku Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Przy głównej bramie Zakładu następuje rozwidlenie szlaków. Trasy czerwona i czarna skręcają tu w prawo, trasa zielona zawraca. Tą samą drogą, mijając Kopiec, należy się udać na parking za kościołem. fot.3

Trasa nr 2  - czerwona

Długość trasy to około 11,3 km (czas przejścia – około 1,5 godz.). Szlak rozpoczyna się i kończy na parkingu za kościołem p.w. Wniebowzięcia NMP we Włoszczowie. Początkowo przebieg szlaku pokrywa się z pozostałymi trasami. Należy więc udać się ul. Śliską, następnie ul. Przedborską i drogą polną wyłożoną betonowymi płytami do Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, mijając po drodze Kopiec. Przy głównej bramie Zakładu następuje rozwidlenie szlaków. Trasy czerwona i czarna skręcają tu w prawo, trasa zielona zawraca. fot.4, fot.5
    
Skręcamy w prawo, następnie maszerujemy prosto. Po chwili dochodzimy do punktu pomiaru tętna i tablicy ćwiczeń. Po wykonaniu ćwiczeń należy iść dalej. Na skrzyżowaniu z ul. Wiejską trzeba skręcić w prawo, a po chwili w lewo w ul. Sosnową. fot.6

Następnie, po dojściu do ul. Partyzantów należy skręcić w lewo i chodnikiem dojść do przejścia dla pieszych. Trzeba przejść na drugą stronę drogi i kontynuować marsz w tym samym kierunku, a po chwili skręcić w prawo w drogę prowadzącą przez las (droga pożarowa nr 31). Idziemy cały czas drogą pożarową. Naszą trasę przecina obwodnica Włoszczowy. Przy zachowaniu szczególnej ostrożności należy przejść na drugą stronę i kontynuować marsz prosto. Przy zachowaniu ciszy, pokonując dość długi odcinek leśny, można spotkać sarny, zające i wiele gatunków ptaków (m.in. dzięcioły, sójki, kukułki). fot.7, fot.8

Na skrzyżowaniu dróg pożarowych następuje rozwidlenie szlaków. Trasa czarna wiedzie dalej prosto, czerwona – skręca w prawo w kierunku stacji PKP. Po przejściu około 700 m dochodzimy do kolejnego punktu pomiaru tętna i tablicy ćwiczeń. W tym miejscu ponownie spotyka się trasa czerwona i czarna. fot.9

Należy iść dalej prosto, a po dojściu do skrzyżowania z ul. Kolejową trzeba skręcić w prawo. Po przejściu kilkudziesięciu metrów docieramy do skrzyżowania z ul. Jędrzejowską. Po raz kolejny należy skręcić w prawo. Idziemy cały czas ciągiem pieszo-rowerowym wzdłuż ul. Jędrzejowskiej, aż do ronda mieszczącego się miedzy ul. Jędrzejowską i Wschodnią. W tym miejscu należy skręcić w ul. Wschodnią. Po dojściu do ul. Partyzantów trzeba skręcić w lewo i iść chodnikiem wzdłuż ogrodzenia cmentarza parafialnego. Następnie po pasach należy przejść na drugą stronę ulicy i kierować się w stronę Rynku. Po przejściu około 300 m trzeba skręcić w prawo (przed budynkiem pizzerii) i drogą prywatną dojść do ul. Konopnickiej. Tu skręcamy w lewo i dochodzimy do parkingu za kościołem. fot.10, fot.11

Trasa nr 3 - czarna

Długość trasy to około 12,9 km (czas przejścia – około 2 godz.). Szlak tworzy pętlę - rozpoczyna się i kończy na parkingu za kościołem p.w. Wniebowzięcia NMP we Włoszczowie. Niemal przez całą długość trasa czarna pokrywa się z trasą koloru czerwonego (oraz z zieloną na długości pierwszych 3 km). Należy udać się ul. Śliską, następnie ul. Przedborską i drogą polną wyłożoną betonowymi płytami do Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, mijając po drodze Kopiec. Kontynuując marsz należy skręcić w prawo. Po chwili dochodzi się do punktu pomiaru tętna i tablicy ćwiczeń. Po wykonaniu ćwiczeń należy iść dalej. Na skrzyżowaniu z ul. Wiejską trzeba skręcić w prawo, a po chwili w lewo w ul. Sosnową. Następnie, po dojściu do ul. Partyzantów należy skręcić w lewo i chodnikiem dojść do przejścia dla pieszych. W tym miejscu trzeba przejść na drugą stronę drogi i kontynuować marsz w tym samym kierunku. Po chwili należy skręcić w prawo w drogę prowadzącą przez las (droga pożarowa nr 31). Idziemy cały czas drogą pożarową. Naszą trasę przecina obwodnica Włoszczowy. Przy zachowaniu szczególnej ostrożności należy przejść na drugą stronę i kontynuować marsz prosto.fot.12, fot.13

Około 1 km dalej, na skrzyżowaniu dróg pożarowych następuje rozwidlenie szlaków. Trasa czarna wiedzie dalej prosto, czerwona – skręca w prawo w kierunku stacji PKP. Idziemy prosto. Po około 800 m droga pożarowa skręca w prawo, my również. Po przejściu kolejnych 400 m dochodzimy do rozwidlenia dróg. Szlak rowerowy, który towarzyszył nam od skrzyżowania ul. Partyzantów z drogą pożarową nr 31 skręca w lewo w kierunku torów kolejowych, my kierujemy się cały czas prosto w kierunku osiedla Tartak. fot.14

Po przejściu około 500 m dochodzimy do kolejnego punktu pomiaru tętna i tablicy ćwiczeń (w tym miejscu ponownie spotyka się trasa czerwona i czarna). Należy skręcić w lewo i iść cały czas prosto, aż do skrzyżowania z ul. Kolejową. Skręcamy w prawo. Po przejściu kilkudziesięciu metrów, na skrzyżowaniu z ul. Jędrzejowską, po raz kolejny należy skręcić w prawo. Idziemy cały czas ciągiem pieszo-rowerowym wzdłuż ul. Jędrzejowskiej, aż do ronda mieszczącego się miedzy ul. Jędrzejowską i Wschodnią. W tym miejscu należy skręcić w ul. Wschodnią. fot.15

Po przejściu około 1 km docieramy do ul. Partyzantów. Trzeba skręcić w lewo i iść chodnikiem wzdłuż ogrodzenia cmentarza parafialnego. Następnie, po pasach, należy przejść na drugą stronę ulicy i kierować się w stronę Rynku. Po przejściu około 300 m trzeba skręcić w prawo (przed budynkiem pizzerii) i drogą prywatną dojść do ul. Konopnickiej. Tu skręcamy w lewo i dochodzimy do parkingu za kościołem.fot.16

WARTO ZATRZYMAĆ SIĘ NA DŁUŻEJ

* Przy Kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Włoszczowie
Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP powstał na miejscu ubogiej niezamieszkałej chatki, w której w 1642 roku małym dzieciom ukazywała się Najświętsza Maryja Panna w otoczeniu św. Józefa i Joachima. Od tego czasu przybywali tu pielgrzymi. Modlili się oni w różnych intencjach. Niektórzy z modlących doznali cudownego uzdrowienia, co zostało potwierdzone. W 1647 roku na miejscu chatki zbudowano kaplicę, do której oficjał kurzelowski ks. Jakub Chrostkiewicz sprowadził z Krakowa obraz namalowany zgodnie z opisem objawienia. Od tego czasu trwa kult maryjny. Cudowny wizerunek Najświętszej Maryi Panny, nazywanej obecnie Matką Bożą Włoszczowską Opiekunką Rodzin, dnia 3 czerwca 2007 roku został uroczyście ukoronowany papieskimi diademami. Kościół, który powstawał etapami w XVII wieku z rozbudowywanej kaplicy prezentuje styl barokowy z klasycystyczną wieżą. Przed świątynią jest figura Matki Bożej ze św. Józefem i Joachimem z 1891 roku. W ołtarzu głównym znajduje się cudowny obraz Maryi z Dzieciątkiem wraz ze św. Józefem i Joachimem, a na bramkach rzeźby św. Anny i Joachima. Do nawy głównej przylegają kaplice: od południa z ołtarzem głównym Ukrzyżowania i bocznym Świętej Rodziny, od północy z ołtarzem głównym Matki Bożej Różańcowej i bocznym św. Antoniego. Na wprost bocznego wejścia do kościoła znajduje się kaplica z ołtarzem Matki Bożej Ostrobramskiej. W kościele warto zobaczyć: tablicę z 1647 roku upamiętniającą ukazanie się Najświętszej Maryi Panny i wzniesienie kaplicy ku Jej czci, tablicę konsekracji kościoła z 1648 roku, barokową chrzcielnicę z marmuru, gotycką chrzcielnicę z piaskowca przeniesioną z dawnego drewnianego kościoła św. Jakuba, kilka epitafiów dawnych właścicieli Włoszczowy, nagrobek Mikołaja Małachowskiego.

* Przy włoszczowskim Kopcu
Kopiec jest wzniesieniem o średnicy około 40 m i wysokości ponad 5 m stojącym wśród włoszczowskich łąk, w pobliżu Podzamcza, dawnego centrum Włoszczowy. Nazywany jest kopcem św. Jana, gdyż stoi na nim XVIII–wieczna figura św. Jana Nepomucena – patrona wód i bagien. To relikt średniowiecznego grodziska obronnego, które wzniesiono tu najprawdopodobniej na początku XV wieku. Włoszczowski gródek miał kształt ściętego stożka, ze stojącą na środku drewnianą wieżą pełniącą funkcje obronne i mieszkalne. Dostęp do grodziska utrudniała palisada z ostro ciosanymi palami, fosa i rozległe bagna. Podczas badań archeologicznych w 1973 roku natrafiono na 1932 zabytkowe elementy ceramiczne, żelazne i miedziane.

* Przy Kaplicy cmentarnej Wszystkich Świętych we Włoszczowie
Budowę kaplicy Wszystkich Świętych prawdopodobnie rozpoczął Mikołaj Małachowski, a po jego śmierci w 1784 roku ukończyła tą niewielką świątynię wdowa po Mikołaju, Ewa z Męcińskich Małachowska. Informuje o tym marmurowa tablica wotywna z datą 1786, umieszczona w świątyni przez fundatorkę. Niewielka budowla została wzniesiona w stylu klasycystycznym, na rzucie dwóch przylegających czworokątów, z węższym i krótszym prosto zamkniętym prezbiterium. Około 1870 roku ksiądz Walenty Khaun dobudował od frontu dwie szkarpy.

Opis do zdjęć:

Mapka w formacie pdf. – opracowana przez LGD „Region Włoszczowski”
Mapka w formacie jpg. – opracowana przez Unimar
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 – zdjęcia z tras, fot. Milena Kowalczyk
2, 9, 16 – zdjęcia z tras, fot. Justyna Sobczyk
Oznakowanie tras – fot. Milena Kowalczyk
Kościół pw. Wniebowzięcia NMP we Włoszczowie – fot. Milena Kowalczyk
Włoszczowski Kopiec – fot. Milena Kowalczyk
Kaplica Wszystkich Świętych we Włoszczowie – fot. Milena Kowalczyk