Urząd Gminy Włoszczowa
Powróć do: Sport i turystyka

Pomniki i rezerwaty przyrody

Dąb szypułkowy Quercus robur rośnie w miejscowości Międzylesie na terenie prywatnej posesji nr 18 (gmina Włoszczowa, nr działki ewidencyjnej 453). Nr 367 w rej. RDOŚ. Obowiązującą podstawą prawną jest Rozporządzenie Nr 18/96 Wojewody Kieleckiego z dnia 30 grudnia 1996 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Kiel. Nr 56, poz. 217, z dn. 31.12.1996 r.).

Dąb w Międzylesiu

 

Sosna pospolita Pinus sylvestris rośnie w oddziale 55b, Leśnictwa Kurzelów na pd.-zach. od drogi Kurzelów-Maluszyn na działce ewidencyjnej nr 3024. Nr 365 w rej. RDOŚ. Obowiązującą podstawą prawną jest Rozporządzenie Nr 18/96 Wojewody Kieleckiego z dnia 30 grudnia 1996 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Kiel. Nr 56, poz. 217, z dn. 31.12.1996 r.).

sosna sosna

 

5 szt. drzew gatunku dąb szypułkowy Quercus robur rosną w oddziale 142d, Leśnictwa Pękowiec na skarpie doliny Zwleczy, ok. 0,4km w kierunku pd.-wsch. od posesji Gościencin 86. Nr 368 w rej. RDOŚ. Obowiązującą podstawą prawną jest Rozporządzenie Nr 18/96 Wojewody Kieleckiego z dnia 30 grudnia 1996 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Kiel. Nr 56, poz. 217, z dn. 31.12.1996 r.).

dąb dąb dąb  dab  dąb

 

25 szt. drzew gatunku dąb szypułkowy Quercus robur rosną w oddziale 94o, Leśnictwa Kurzelów na terenie działki położonej w Gościencinie  oznaczonej numerem ewidencyjnym 2476 obręb 08 – Gościencin. Obowiązującą podstawą prawną jest Uchwała Nr XIII/94/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 31.10.2011r. w sprawie uznania za pomnik przyrody grupę drzew gatunku dąb szypułkowy w Gminie Włoszczowa (Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 288, poz. 3329, z dn. 07.12.2011 r.).

dronowe niwy dronowe niwy  dronowe niwy 
 dronowe niwy  dronowe niwy  dronowe niwy

 

4 szt. drzew gatunku lipa drobnolistna Tilia cordata rosnących w Parku Arboretum na terenie działki nr ewid. 588/9 obręb 04 położonej w Czarncy. Obowiązującą podstawą prawną jest Uchwała Nr XXV/218/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 28.03.2017r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (Dz. Urz. Woj. Święt. z dn. 03.04.2017r. poz. 1194).

arboretum
 arboretum


4 szt. drzew gatunku lipa drobnolistna Tilia cordata rosnących obok kościoła w Czarncy na terenie działki nr ewid. 1135 obręb 04. Nr 297 w rej. RDOŚ. Obowiązującą podstawą prawną są Rozporządzenie Nr 5/91 Wojewody Kieleckiego z dnia 4 grudnia 1991 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Kiel. Nr 15, poz. 190, z dn. 31.12.1991 r.) i Rozporządzenie Nr 276/2001 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 9 sierpnia 2001 r. zmieniające zarządzenia i rozporządzenia w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 85, poz. 987  z dn. 16 sierpnia 2001 r.).

lipa lipa 
 lipa  lipa