Urząd Gminy Włoszczowa
Powróć do: Sport i turystyka

OSiR

Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie czyli Odporność, Sprawność i Relaks dla naszego Regionu.
Jako jednostka organizacyjna Urzędu Gminy Włoszczowa działa w kierunkach:
•    stwarzania możliwości mieszkańcom naszego miasta i gminy zagospodarowania czasu wolnego poprzez aktywny wypoczynek będący elementem profilaktyki prozdrowotnej i edukacji sportowej;
•    propagowania stylu życia opartego na radości z uprawiania sportu oraz integracji środowiska lokalnego, w szczególności rodzin;
•    rozwijania kapitału ludzkiego względem kadry oraz dbałości o najwyższe standardy dóbr i usług sportu, rekreacji i turystyki.
Ośrodek Sportu i Rekreacji czynnie uczestniczy w życiu sportowym, rekreacyjnym i wypoczynkowym mieszkańców Włoszczowy i okolic, a także osób przyjezdnych dysponując i udostępniając pięć obiektów takich jak:
- Kryty Basen Nemo
- Hala Sportowa
- Stadion Sportowy
- Strefa Aktywnego Wypoczynku
- Zbiornik Wodny ""Klekot""

Dane kontaktowe:
Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Wiśniowa 43
29-100 Włoszczowa
tel. 41 33 35 100
info@osir-wloszczowa.pl
http://osir-wloszczowa.pl