Strona główna

Weź udział w II edycji konkursu "Co mogą zrobić dzieci z segregowanych śmieci?" Zagłosuj na Podwórko NIVEA
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Witamy na stronie Gminy Włoszczowa!

Grzegorz Dziubek

Serdecznie witam na stronie  internetowej  Gminy Włoszczowa. Miasto i Gmina ma niezwykle ciekawą przeszłość.

I welcome to the website of the Municipality Wloszczowa. The city and municipality has an interesting past.


 

Burmistrz Gminy Włoszczowa

Grzegorz Dziubek

26 maja 2015
Czytaj więcej o: Witamy na stronie Gminy Włoszczowa!

Konsultacje społeczne wariantów przebiegu obwodnicy miasta Włoszczowa

Powiększ zdjęcie

Gmina Włoszczowa informuje, że poddaje się konsultacji społecznej warianty przebiegu obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką Nr 742 i Nr 785 w ramach projektu pn. „Opracowanie Studium Wykonalności z Koncepcją Programowo – Przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania pt. „Układ obwodnicowy miasta Włoszczowa – budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką Nr 742 i Nr 785”. Konsultacje przeprowadzone zostaną w okresie od 20.05.2015r. do 03.06.2015r.

26 maja 2015
Czytaj więcej o: Konsultacje społeczne wariantów przebiegu obwodnicy miasta Włoszczowa

Zaproszenie na szkolenie

Powiększ zdjęcie

Szkolenie: "Zintegrowane Przedsięwzięcia Hotelarskie (ZPH) – szansa rozwoju terenów wiejskich” jest adresowane do przedstawicieli samorządów oraz osób zainteresowanych rozwojem turystyki i hotelarstwa w regionie. Mamy nadzieję, że propozycja będzie interesująca, a Projekt przyczyni się do rozwoju turystyki i hotelarstwa. Organizatorzy liczą też na udział młodych osób, które swoją przyszłość chcą związać z tym sektorem gospodarki.


26 maja 2015
Czytaj więcej o: Zaproszenie na szkolenie

Powiatowe Święto Strażaka

Powiększ zdjęcie

Ich praca jest bardzo ważna, ale nie ogranicza się jedynie do gaszenia pożarów. Skaczą w ogień nie tylko w przenośni- są ofiarni, odważni i cieszą się największym zaufanie społecznym.  Państwowa Powiatowa Straż Pożarna obchodziła swoje święto. Dh Marian Oksiński z OSP Włoszczowa otrzymał  najwyższe strażackie odznaczenie medal honorowy im. Bolesława Chomicza, nadawany przez Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Strażakiem jest od ponad 60 lat.

26 maja 2015
Czytaj więcej o: Powiatowe Święto Strażaka

Zaproszenie na spektakl

Powiększ zdjęcie

Współpraca samorządu z organizacjami pożytku publicznego.

Powiększ zdjęcie

Spotkanie informacyjne w ramach projektu pn. "Zwiększenie potencjału funkcjonowania Rad Działalności Pożytku Publicznego w województwie małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim i lubelskim" oraz współpracy samorządów z organizacjami pożytku publicznego odbyło się w Urzędzie Gminy we Włoszczowie. Szkolenie przygotowała Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Kielcach. Uczestnicy poznali założenia projektu oraz wypracowany modelowy standard działania, który będzie  wdrażany. Szkolenia odbywają się w związku ze zmianą ustawy o działalności pożytku publicznego.

26 maja 2015
Czytaj więcej o: Współpraca samorządu z organizacjami pożytku publicznego.

Bezpłatne badania mammograficzne

Powiększ zdjęcie

27 maja w OSiR we Włoszczowie przy ul. Wiśniowej 2 odbędą się badania mammograficzne kobiet w wieku 50-do 69 lat, które w ostatnich 2 latach nie wykonywały badań. Do rejestracji telefonicznej należy przygotować nr PESEL i nr telefonu. Infolinia i zapisy: 42 254 64 10 lub 517 54 40 04.

25 maja 2015
Czytaj więcej o: Bezpłatne badania mammograficzne

Szkolna Liga Strzelecka Szkół Gimnazjalnych

Powiększ zdjęcie

Piękna pogoda i przyjazna atmosfera towarzyszyły  rozgrywkom w ramach Szkolnej Ligi Strzeleckiej Szkół Gimnazjalnych zorganizowanym  przez I Liceum Ogólnokształcące im gen Władysława Sikorskiego we Włoszczowie i Zarząd Powiatowy LOK. Liga oparta była na trzech turniejach:

  • 10 marca 2015 – turniej strzelecki na strzelnicy w Pilczycy
  • 10 kwietnia 2015- turniej na strzelnicy pneumatycznej we Włoszczowie
  • 12 maja 2015- cross strzelecki na strzelnicy w Pilczycy.

 

22 maja 2015
Czytaj więcej o: Szkolna Liga Strzelecka Szkół Gimnazjalnych

„Jedynka” najlepsza w województwie w BRD!

Powiększ zdjęcie

W dniach 20-21 maja 2015r. w Daleszycach-Sukowie-Borkowie odbył się Finał Wojewódzki XXXVIII Ogólnopolskiego Turnieju BRD, który zakończył się wielkim sukcesem uczniów Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 we Włoszczowie.

22 maja 2015
Czytaj więcej o: „Jedynka” najlepsza w województwie w BRD!

Nowe schetynówki

Powiększ zdjęcie

Dwie ulice we Włoszczowie zostały wyremontowane w ramach Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych.

22 maja 2015
Czytaj więcej o: Nowe schetynówki

Bakteria niszczy ziemniaki

Powiększ zdjęcie Bulwa

W związku z wykryciem w 2014r. na terenie Polski w bulwach ziemniaków bakteri o nazwie śluzak (Ralstonia solanacearum) Wojewódzka Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział w Jędrzejowie podaje informacje na temat objawów, dróg rozprzestrzeniania oraz zwalczaniu tej bakterii, która na terenie Unii Europejskiej  jest zwalczana.

20 maja 2015
Czytaj więcej o: Bakteria niszczy ziemniaki

Badanie ankietowe GUS

Powiększ zdjęcie

„Badanie pilotażowe zachowań komunikacyjnych ludności w Polsce”

W dniach od 24  kwietnia do 25 maja 2015 r. na terenie całego kraju realizowane jest badanie pilotażowe zachowań komunikacyjnych ludności w Polsce, prowadzone przez Centrum Badań i Edukacji Statystycznej Głównego Urzędu Statystycznego.  W tym terminie skontaktować mogą się z państwem ankieterzy statystyczni będący pracownikami Urzędu Statystycznego w Kielcach.


19 maja 2015
Czytaj więcej o: Badanie ankietowe GUS