Urząd Gminy Włoszczowa
Powróć do: Wsparcie dla uczniów

Stypendia naukowe

Gmina Włoszczowa wspiera uzdolnione dzieci i młodzież szkół podstawowych z terenu Gminy Włoszczowa. Stypendia przyznaje się uczniom klas 7-8 szkół podstawowych, którzy wyróżniają się  szczególnymi osiągnięciami w nauce (średnia min. 5.00) na podstawie uchwały nr IX/69/19 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Włoszczowa w formie stypendiów dla uzdolnionych uczniów klas 7-8 szkół podstawowych.
O przyznanie stypendium wnioskują dyrektorzy szkół podstawowych dla max 25 uczniów, według wzoru określającego liczbę uczniów danej szkoły według stanu na dzień 1 września danego roku, składając wnioski w terminie do 20 września – na I semestr i do 20 lutego na II semestr szkolny.
Stypendia przyznaje  Burmistrz Gminy Włoszczowa zarządzeniem, dla 25 stypendystów na dany semestr nauki.


Kontakt:
Wydział Spraw Obywatelskich
Naczelnik Wydział Monika Kowalska
tel: 41 38 56 519