Urząd Gminy Włoszczowa
Powróć do: Gospodarka

Spółki Gminne

„Stosownie do przepisów ustawy o samorządzie gminnym w celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi. Formy prowadzenia gospodarki gminnej, w tym wykonywania przez gminę zadań o charakterze użyteczności publicznej, określa natomiast ustawa o gospodarce komunalnej. Zgodnie z przepisami tej ustawy, działalność komunalna może być prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego w szczególności w formach zakładu budżetowego lub spółek prawa handlowego. We Włoszczowie funkcjonują dwie spółki: