Urząd Gminy Włoszczowa

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Ogłoszenie o naborze wniosków

Ocena 0/5

W związku z ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie naborem wniosków w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” Burmistrz Gminy Włoszczowa informuje o planowanym przystąpieniu do w/w programu.

Niezbędnym do realizacji programu jest zebranie przez tut. Urząd informacji dotyczących posiadanych przez mieszkańców naszej gminy odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj.: folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach, opakowań typu Big Bag.

Rolnicy zainteresowani udziałem w Programie proszeni są o złożenie wniosku wraz z załącznikami, podając planowane do oddania ilości odpadów z podziałem na poszczególne w/w rodzaje w terminie do dnia 10 lutego 2023r. (piątek) w sekretariacie Urzędu Gminy we Włoszczowie, ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa lub w pokoju nr 34 (II piętro) w godzinach pracy Urzędu.  Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Druk wniosku wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej www.wloszczowa.pl oraz w Urzędzie Gminy Włoszczowa, parter budynku lub pok. 34.

Rolnicy zainteresowani usunięciem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej będą zobowiązani we własnym zakresie dostarczyć je do miejsca i w terminie wskazanym przez tut. Urząd.

Celem programu jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa.

Złożenie ww. dokumentów nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania w wysokości 100% kosztów usuwania folii rolniczych i innych odpadów z tworzyw sztucznych z działalności rolniczej. W przypadku nieotrzymania przez Gminę Włoszczowa dotacji  z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację programu pn: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących  z działalności rolniczej” program może nie być realizowany. W ramach dotacji kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu z miejsca wskazanego przez Gminę oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, worków po nawozach i worków typu Big Bag. W ramach realizacji przedsięwzięcia nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników oraz podatek VAT.

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności