Urząd Gminy Włoszczowa

Trzecia sesja Rady Miejskiej

Ocena 0/5

Trzecia sesja Rady Miejskiej we Włoszczowie IX kadencji, odbędzie się w  dniu 23 maja  (czwartek) godz. 9 w sali konferencyjnej Nr 55 Urzędu Gminy Włoszczowa,  dnia 22 maja ( środa) o godz. 9 odbędzie się posiedzenie komisji stałych RM.

Porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie  prawomocności obrad, powołanie sekretarza obrad. 

2.    Zatwierdzenie porządku obrad. 

3.    Podjęcie uchwał w sprawach: 

1)   wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Włoszczowa na rzecz użytkowania wieczystego tej nieruchomości, 

2)   zmian osobowych w Zgromadzeniu Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej, 

3) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Włoszczowa, udostępnionych dla operatorów i przewoźników. 

4)   zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszczowa                na lata 2024-2037,

5)   zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2024 rok.

4.  Raport z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na okres 01.04.2022r.-31.12.2023r. wraz z informacją z pracy gminnej komisji rozwiazywania problemów alkoholowych we Włoszczowie za okres 01.01.2023 r.-31.12.2023 r. 

5.   Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Włoszczowa za 2023 r. 

6.    Sprawy różne.

 7 .   Zamknięcie obrad. 

 

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności