Urząd Gminy Włoszczowa

Usuwanie azbestu w 2023 roku. Nabór wniosków

Ocena 0/5

Burmistrz Gminy Włoszczowa ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie w 2023 r., demontażu, transportu i unieszkodliwiania  bądź transportu i unieszkodliwiania  odpadów zawierających azbest w terminie do dnia 31.03.2023 r.

Wnioski mogą składać osoby fizyczne będące właścicielami (współwłaścicielami, wieczystymi użytkownikami) budynków mieszkalnych i budynków gospodarczych, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy, jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, posiadające na terenie miasta i gminy Włoszczowa budynki mieszkalne lub gospodarcze pokryte wyrobami zawierającymi azbest.

  1. Dofinansowaniu podlegają w 100% koszty:
  • demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w postaci materiałów zawierających azbest, pochodzących z demontażu  materiałów budowlanych w postaci płyt azbestowo-cementowych płaskich i falistych,  stanowiących pokrycie dachowe budynków mieszkalnych i gospodarczych,

  • transportu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w postaci materiałów zawierających azbest, pochodzących z demontażu  materiałów budowlanych w postaci płyt azbestowo-cementowych płaskich i falistych,  stanowiących pokrycie dachowe budynków mieszkalnych i gospodarczych.

Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (osoby prawne, przedsiębiorcy, wspólnoty mieszkaniowe, jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi) oraz podmioty sektora produkcji rolnej ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie są zobowiązani do przedłożenia wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:

  • wszystkich zaświadczeń albo oświadczeń, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743),

  • informacji i dokumentów niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r.  w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 ze zm.) albo w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U Nr 121 poz. 810 ze zm.),

Wniosek wraz z pozostałymi dokumentami w załączeniu należy składać w Urzędzie Gminy Włoszczowa, ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa.

Wnioski o dofinansowanie będą realizowane według kolejności ich składania do czasu wyczerpania środków finansowych.

 

UWAGA!
Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych oraz kosztów uzgodnień i dokumentacji technicznej.

 

 

Pliki do pobrania:

zgoda udostepnienie danych osobowych(2).doc
Format: doc, 27 kB
wniosek(2).doc
Format: doc, 35 kB
upoważnienie-współwlasność(2).doc
Format: doc, 25.5 kB
oświadczenie de minimis.docx
Format: docx, 17.5 kB
Oswiadczenie-2.pdf
Format: pdf, 29.96 kB
Oswiadczenie 2-1.pdf
Format: pdf, 60.38 kB
Informacja o wyrobach.doc
Format: doc, 32.5 kB
formularz informacji de minimis.docx
Format: docx, 35.17 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności