Urząd Gminy Włoszczowa

Informacja o wznowieniu postępowania

Ocena 0/5

Szanowni mieszkańcy

Informuję, że prowadzę postępowanie wznowieniowe w sprawie zakończonej ostateczną decyzją znak: FIP.6730.1.5.2023.GJ4 z dnia 23.03.2023r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zakładu wysokogatunkowych protein, w tym hali z częścią socjalno-biurową, portierni, budynku biurowo-administracyjnego, budynku stacji uzdatniania wody, zbiornika p.poż., agregatu prądotwórczego, stacji transformatorowej, zbiorników produkcyjnych i magazynowych, wagi najazdowej, bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe wraz z infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji na częściach działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 783, 768, 793/2, 793/1, położonych w obrębie 01 miasta Włoszczowa przy ul. Przedborskiej, wydanej na rzecz HARTWIG  Sp. z o.o. 

Z uwagi na protesty i zarzuty  mieszkańców, iż pozbawiono ich udziału w postępowaniu w charakterze strony

oraz 

w związku z tym, iż po wydaniu decyzji powziąłem wiadomość, iż w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego, którego dotyczy decyzja jest planowane uruchomienie technologii utylizacji odpadów zwierzęcych, o czym inwestor nie poinformował we wniosku o wydanie warunków zabudowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami wydałem w dniu 5 września  2023r. postanowienie  w przedmiocie wznowienia postępowania. Na podstawie tego postanowienia przystąpię do czynności wyjaśniających czy osobom składającym wnioski przysługuje status strony, a także czy pominięcie przez inwestora we wniosku o ustalenie warunków zabudowy  informacji  o wprowadzeniu technologii utylizacji odpadów, ma wpływ na prawidłowość oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko naturalne oraz ludność w tym zdrowie i warunki życia ludzi oraz ich dobra materialne.

 

/-/  Burmistrz Gminy Włoszczowa

Pliki do pobrania:

Postanowienie.pdf
Format: pdf, 346.21 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności