Urząd Gminy Włoszczowa

Informacja dotycząca postępowania w sprawie warunków zabudowy dla zakładu produkcji wysokogatunkowych protein

Ocena 0/5

Z uwagi na fakt, iż w trakcie prowadzenia postępowania wznowieniowego SKO wszczęło na wniosek stron postępowanie  o stwierdzenie nieważności, Burmistrz Gminy Włoszczowa kierując się stanowiskiem Sądu Najwyższego wyrok NSA z 21.11.2012 r. II OSK 1318/11 uznał pierwszeństwo postępowania o unieważnienie decyzji. Burmistrz prowadził zatem postępowanie w celu zebrania materiału dowodowego, jednak z wydaniem decyzji postanowił wstrzymać się do rozstrzygnięcia przez SKO. Biorąc jednak pod uwagę pilny charakter sprawy oraz ważny interes społeczny mieszkańców, burmistrz pismem z dnia 12 października 2023 r. wystąpił do SKO w sprawie udzielenia odpowiedzi w zakresie  możliwości procedowania sprawy wznowieniowej. W dniu 16 października 2023r. SKO pismem znak  SKO.PZ-71/7546/847/23 uznało, że „w tak szczególnych okolicznościach tej indywidualnej sprawy uzasadnionym jest, aby organ prowadzący postępowanie wznowieniowe zakończył je wydaniem decyzji bez zbędnej zwłoki.” Jednocześnie SKO uznało, że postępowanie prowadzone przez burmistrza zakończy się wcześniej stwierdzając „postępowanie w przedmiocie wznowienia toczące się przed Burmistrzem Gminy Włoszczowa znajduje się na bardzo zaawansowanym /końcowym/ etapie co może doprowadzić do niezwłocznego rozstrzygnięcia w sprawie. Natomiast prowadzone przez Kolegium postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nieważności ww. decyzji znajduje się na wstępnym etapie, ponieważ wniosek o stwierdzenie nieważności ww. decyzji wpłynął do Kolegium w dniu 02.10.2023r.”

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności