Urząd Gminy Włoszczowa

Informacja dotycząca postępowania w sprawie warunków zabudowy dla zakładu produkcji wysokogatunkowych protein

Ocena 0/5

W związku z prowadzonym  postępowaniem  w sprawie warunków zabudowy dla zakładu produkcji wysokogatunkowych protein informujemy o stanie sprawy. 

W dniu 2 października 2023r. wpłynęło wezwanie o akta z Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w związku ze złożonym w dniu 02 października 2023r. wnioskiem o stwierdzenie nieważności decyzji znak: FIP.6730.1.5.2023.GJ4.
W dniu 9 października 2023r. o godz. 937 wpłynęło  z Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach zawiadomienie o wszczęciu postępowania  z jednoczesnym zawiadomieniem, że „stosownie do treści art. 10 § 1 k.p.a., Strony i osoby zainteresowane mogą zapoznać się i wypowiedzieć w zakresie zgromadzonego materiału dowodowego w/w sprawie w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Aleja IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, złożyć wypowiedzi wnioski oraz zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.”
W dniu 9 października 2023r. około godz. 15  do SKO doręczony został komplet akt sprawy wraz ze stanowiskiem organu wydającego przedmiotową decyzję.

Wznowione postępowanie nadal jest prowadzone, jednak do chwili rozpatrzenia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach wniosku o stwierdzenie nieważności z powodu rażącego naruszenia prawa ostatecznej decyzji znak FIP.6730.1.5.2023.GJ4 z dnia 23.03.2023r. w sprawie warunków zabudowy, organ I instancji (Burmistrz Gminy Włoszczowa) nie może wydać żadnej decyzji w przedmiotowej sprawie. 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności