Urząd Gminy Włoszczowa

Dostępny samorząd – granty

Ocena 0/5

    logo_unia      

      W dniu 15.11.2022r. Burmistrz Gminy Włoszczowa podpisał Umowę nr DSG/0925z Narodowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Wysokość dofinansowania opiewa na kwotę 46 200,00zł. Całkowita wartość realizacji zadania wynosi 51 375,87 zł brutto.
      Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jednostkę samorządu terytorialnego dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami. Założeniem jest, by każda osoba z dysfunkcją narządu ruchu czy tez wzroku i słuchu miała szansę na bezpieczne poruszanie się i korzystanie z budynku Urzędu Gminy Włoszczowa. Postawiono sobie za cel stworzenie jak największej liczby rozwiązań udogadniających im codzienne życie, a jednocześnie pozwalających nam jako samorządowi wywiązać się z wymogów jakie stawiają obowiązujące przepisy w tym przede wszystkim ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.Zgodnie z ustawą z dnia z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami podmioty publiczne są zobowiązane do zapewnienia dostępu tym osobom do budynków użyteczności publicznej m.in. poprzez likwidację barier architektonicznych czy wprowadzenie ułatwień dla osób niewidomych  i słabowidzących oraz osób niesłyszących. 
         Przedmiotem wniosku o powierzenie grantu jest realizacja zadania polegającego na dostosowaniu budynku urzędu gminy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W tym celu wykonane zostanie kontrastowe oznakowanie umożliwiające bezpieczne poruszanie się po schodach osób ze szczególnymi potrzebami. Ponadto zakupiona zostanie tyflomapa mała stojąca z udźwiękowieniem oraz dwie naścienne, mata ewakuacyjna, trzy przenośne pętle indukcyjne (wykorzystywane będą w miejscach o największym natężeniu interesantów) i tabliczki przydrzwiowe wykonane opisem w alfabecie Braille'a i kodem QR (projekt oraz montaż). Tyflomapa jest rodzajem mapy  czytanej za pomocą zmysłu dotyku lub w ograniczonym stopniu (częściowo) wzrokiem, przeznaczona dla osób niewidomych lub słabowidzących. Pozwala zapoznać się z układem budynku osobom z dysfunkcją wzroku. Pętla indukcyjna natomiast dedykowana użytkownikom aparatów słuchowych oraz implantów jest jednym ze sposobów wspomagania słuchu. Dzięki pętli indukcyjnej wzrasta komfort słyszenia oraz jakość dźwięku odbieranego przez aparat słuchowy. W chwili obecnej budynek nie posiada powyższych elementów, których montaż czy zakup znacznie poprawi dostępność obiektu dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z różnymi niepełnosprawnościami, którzy osobiście załatwiają sprawy będące w kompetencjach gminy, gdyż część z nich wymaga osobistego stawiennictwa. Przedmiotem dofinansowania będzie też Instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego wraz z procedurą ewakuacji osób z niepełnosprawnością oraz usługa bezpłatnego doradztwa w formie opinii dot. aranżacji punktu obsługi interesanta.

logo_unia2 Gmina Włoszczowa 
„Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Włoszczowa do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami”

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności