• Panorama miasta

 • Stacja Włoszczowa-Północ

 • Basen NEMO

 • Ulica Wigury

 • Biblioteka Miejska we Włoszczowie

 • Zalew Klekot

 • Plac Wolności

 • Centrum Edukacji i Kultury w Czarncy

 • Basen NEMO

 • Ulica Partyzantów

 • Plac Konstytucji 3 Maja

 • Plac Wolności

 • Przemysłowa dzielnica miasta

 • Pomnik Hetmana S. Czarnieckiego w Czarncy

 • Osiedle Góral

 • Rynek włoszczowski

 • Osiedle przy ul. Jędrzejowskiej

 • Biblioteka Miejska we Włoszczowie

 • Kościół WNMP we Włoszczowie

 • Zespół Placówek Oświatowych nr 1

 • Plac Wolności

 • Park Miejski

 • Przedszkolaki z Kurzelowa

 • II Piknik rodzinny - Zlot motocyklowy

 • Obchody 3 Maja

 • Obchody 71 rocznicy powołania AK

 • Dawne grodzisko nazywane Kopcem

 • Panorama miasta

 • Zabytkowy wóz strażacki OSP Włoszczowa

Dzisiaj jest: 25 Kwiecień 2018    |    Imieniny obchodzą: Marek, Jarosław, Wasyl

Położenie, infrastruktura

Oceń ten artykuł
(3 głosów)
Napisał  Opublikowano w: Miasto

Gmina Włoszczowa znajduje się na terenie województwa świętokrzyskiego. Sąsiaduje ona:

 • od północy z Gminą Kluczewsko,
 • od północnego-wschodu w Gminą Krasocin,
 • od południa z Gminą Radków,
 • od południowego-zachodu z Gminą Secemin,
 • od wschodu z Gminą Małogoszcz (Powiat Jędrzejowski),
 • od zachodu z Gminą Koniecpol (Powiat Częstochowski - Województwo Śląskie)
 • od zachodu z Gminą Żytno (Powiat Radomszczański - Województwo Łódzkie)

Gmina Włoszczowa liczy ok 21 000 mieszkańców, z czego na miasto przypada 10 951 osób, a na sołectwa - 9 855 osób (stan na 31.12.2004). Jej powierzchnia obejmuje ponad 25 372 ha, z czego około 39% stanowią obszary leśne. Powierzchnia użytków rolnych to 13 020 ha, z czego 9 169 ha przypada na grunty orne; 170 ha na sady; 2 698 ha na łąki i 983 ha na pastwiska. Samo miasto odznacza się malowniczym usytuowaniem w północnej części Niecki Nidziańskiej (19°58' E - 50°51' N) i jest także siedzibą starostwa.

W skład gminy wchodzą sołectwa: Silpia Duża, Gościencin, Kurzelów, Jeżowice, Międzylesie, Danków Duży, Danków Mały, Łachów, Czarnca, Kąty, Kuzki, Motyczno, Wola Wiśniowa, Nieznanowice, Konieczno, Ludwinów, Bebelno Wieś, Bebelno Kolonia, Rogienice, Boczkowice, Dąbie, Ogarka, Przygradów, Rząbiec, Wymysłów.

 

 • Infrastruktura

Głównym węzłem drogowym w gminie jest miasto Włoszczowa. Jest to węzeł dróg wojewódzkich o znaczeniu regionalnym, który stanowią następujące drogi wojewódzkie:

 • Wojewódzka nr 742 Przygłów – Przedbórz – Włoszczowa – Nagłowicie, łączy gminę z Piotrkowem Trybunalskim i Jędrzejowem
 • Wojewódzka nr 785 Ciężkowice – Żytno – Włoszczowa, łącząca gminę z Radomskiem
 • Wojewódzka nr 786 Częstochowa – Koniecpol – Włoszczowa – Łopuszno, łącząca Częstochowę z Kielcami

Łączna długość odcinków dróg wojewódzkich na obszarze gminy wynosi – 30,60 km.
Na terenie gminy znajduje się również 18 dróg powiatowych o łącznej długości 100,7 km, z czego 90,5 km to jest 89,9% stanowią drogi o nawierzchni twardej.

Wykaz dróg powiatowych w Gminie Włoszczowa

Nazwa drogiDługość drogi (km)
Rogienice - Mniszek5,9
Włoszczowa - Małogoszcz4,2
Nieznanowice - Ludynia6,1
Rząbiec - Kozłów4,9
Konieczno - Dołowatka3,0
Boczkowice - Rzeszówek3,0
Dąbie - Podłazie1,8
Włoszczowa - Oksa13,4
Krasów - Rogienice5,4
Wola Wiśniowa - Bebelno12,5
Żelisławice - Wyrąb5,4
Kąparzów - Kurzelów2,5
Kurzelów - Łachów7,8
Rudnik - Włoszczowa6,0
Gościencin - Kuźnica-Grodziska6,4
Międzylesie - Biadaszek5,4
Biadaszek - Sułków1,5
Radoszyce - Włoszczowa5,5
Razem100,7

Łączna długość dróg gminnych to 66,49 km, z czego na teren miasta Włoszczowa przypada 17,69 km. Pozostałe 48,8 km to drogi położone na terenie sołectw gminy.

Wykaz dróg gminnych w Gminie Włoszczowa (bez dróg leżących na terenie miasta Włoszczowa)

LpDł. drogi w kmPoczątekKoniecNr drogiPrzebieg drogi
16,3Od drogi powiatowej w Woli Wiśniowej nr 229Do drogi powiatowej Nr 2204414 TWola Wiśniowa - Martynnik - Nieznanowice - Prządzów - Czerwonka
22,4Od drogi powiatowej nr 222 Rząbiec -HenrykówDo granicy gminy4415 TMichałów Huby - Dołowatka
32,55Od drogi powiatowej nr 247 ŁachówDo drogi wojewódzkiej nr 7864416 TŁachów - Kuzki
45,0Od drogi powiatowej nr 246 Kurzelów - Piła ŁachowskaDo drogi wojewódzkiej nr 7854417 TJeżowice - Danków Duży
54,25Od drogi powiatowej nr 248 GościencinDroga powiatowa nr 248 Silpia Mała4418 TGościencin - Silpia Mała
63,6Od drogi powiatowej nr 245 Kurzelów -KluczewskoDo granicy gminy4419 TWymysłów - Kurzelów
72,5Od drogi powiatowej nr 249 Międzylesie - BiadaszekGranica linii CMK4420 TJamskie - Motyczno
82,0Od drogi wojewódzkiej nr 742Do drogi wojewódzkiej nr 7854421 TMiędzylesie - Danków Duży
93,5Od drogi wojewódzkiej 742Do granicy gminy4422 TPrzygradów - Lipno
101,4Od drogi wojewódzkiej nr 742Do drogi gminnej Przygradów - Lipno4423 TPrzygradów - Folwark
114,5Od drogi powiatowej nr 227 w KoniecznieDo drogi gminnej w Nieznanowicach nr 44144424 TKonieczno - Nieznanowice
123,5Od drogi powiatowej nr 227Do drogi wojewódzkiej nr 7864425 TWola Wiśniowa - Ewina - Kuzki
133,5Od drogi powiatowej nr 228 Bebelno - RogieniceDo do drogi powiatowej nr 227 w Koniecznie4426 TBebelno Kolonia - Konieczno
141,3Od drogi powiatowej nr 226 w DąbiuDo granicy gminy Radków4427 TDąbie - Podlas
151,0Od drogi powiatowej nr 226 Dąbie -PodłazieDo granicy gminy Radków4428 TDąbie - Skociszewy
161,5Od drogi wojewódzkiej nr 786 Carnca -SeceminDo granicy gminy4429 TKnapówka - Czarnca
48,8RAZEM

Wykaz dróg gminnych w mieście Włoszczowa

Lp.Długość odcinka w kmNazwy ulic wyszczególnione w załączniku uchwały jako drogi gminneNazwy ulic nie wymienione w załączniku do uchwały jako drogi gminne a będące w zarządzie gminy
11,0Kolejowa
20,808Leśna
32,1Śląska
40,7Góral
50,24Targowa
60,3Zachodnia
70,144Pocztowa
80,093Słoneczna
90,263Śliska
100,256Konopnickiej
110,176Wesoła
120,145Wigury
130,200Świeża
140,250Zielona
150,326Dębowa
160,255Słowackiego
170,296Topolowa
180,447Reja
190,200Wąska
200,150Kochanowskiego
210,420Żeromskiego
220,247Różana
230,600Podzamcze
241,800Wiejska
250,263Mickiewicza
260,340Dworcowa
270,427Rolnicza
280,182Robotnicza
290,105Krótka
300,120Kwiatowa
310,078Niecała
320,08Nowa
330,212Polna
340,239Południowa
350,111Sadowa
360,182Strażacka
370,301Ks. Biernackiego
380,862Sosnowa
390,395Witosa
400,473Norwida
410,297Makuszyńskiego
420,129Tuwima
430,145Dygasińskiego
440,347Fredry
450,398Kraszewskiego
460,138Orzeszkowej
470,262Żwirki
480,196Spokojna
17, 69RAZEM

Na transport kolejowy w Gminie Włoszczowa składa się linia kolejowa o znaczeniu międzyregionalnym tj. Centralna Magistrala Kolejowa (CMK), która przebiega przez środek gminy z północnego – wschodu na południowy – zachód, od strony zachodniej miasta Włoszczowa. Linia ta (nr krajowy 4), stanowiąca obiekt będący w zasobach kolejnictwa Unii Europejskiej (symbol E6 C65) aktualnie dostosowana jest do kursowania pociągów z prędkością od 200 do 250 km/h. Według ustaleń Unii Europejskiej stanowić ma w przyszłości połączenie państw skandynawskich z państwami leżącymi na południu Europy. Natomiast w skali kraju stanowi najdogodniejsze połączenie Warszawy z Katowicami, a także z Krakowem i Zakopanem. Obecnie pociągi kursują z prędkością 90 km/h – 120 km/h, zaś większość skrzyżowań na terenie gminy jest bezkolizyjna.
Drugą linią kolejową, zelektryfikowaną i dwutorową podobnie jak linia CMK, jest linia kolejowa Kielce – Częstochowa ze stacją we Włoszczowie i przystankiem w Czarncy.

Na obszarze Miasta i Gminy Włoszczowa funkcjonują trzy niezależne systemy wodociągowe:

 • Wodociąg komunalny Włoszczowa zaopatruje w wodę odbiorców na terenie miasta Włoszczowa oraz miejscowości: Kuzki, Podlipie i Wola Wiśniowa.
 • Wodociąg grupowy Danków Mały zaopatrujący w wodę miejscowości: Danków Mały, Danków Duży, Kurzelów i Łachów.
 • Wodociąg grupowy Konieczno zaopatruje w wodę miejscowość Konieczno.

Eksploatacją systemów wodociągowych eksploatowanych na terenie miasta i gminy Włoszczowa zajmuje się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. we Włoszczowie.

Na terenie gminy zlokalizowane są trzy oczyszczalnie ścieków. Największą z nich jest komunalna oczyszczalnia ścieków zlokalizowana we Włoszczowie przy ul. Wiejskiej. Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna, wyposażona w pompownię ścieków surowych, kratę z piaskownikiem, osadnik, reaktor biologiczny, stację odwadniania i pompownię. Maksymalna przepustowość oczyszczalni wynosi 4000 m3/dobę. Ścieki przetworzone przez komunalną oczyszczalnię ścieków są odprowadzane do rzeki Czarna Struga.

Dodatkowo na terenie gminy zlokalizowane są dwie oczyszczalnie ścieków obsługujące zakłady produkcyjne. Są to mechaniczno–biologiczne oczyszczalnie ścieków działające przy OSM we Włoszczowie i przy przedsiębiorstwie STOLBUD Włoszczowa.
Oczyszczalnia Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej ma wydajność 435 m3/dobę.
Oczyszczalnia STOLBUDU składa się ze studzienki z koszem, rowów utleniających i przepompowni. Wydajność maksymalna oczyszczalni to 150 m3/dobę.

Czytany 23894 razy Ostatnio zmieniany piątek, 10 sierpień 2012 08:55

Kontakt

Urząd Gminy Włoszczowa
ul. Partyzantów 14
29-100 Włoszczowa
tel.: 041 394 26 69
fax: 041 394 23 39
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Konto: 59 1020 2733 0000 2102 0003 9578