NGO

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Programu współpracy Gminy Włoszczowa z organizacjami pozarządowymi

Przejdź do - Programu współpracy Gminy Włoszczowa z organizacjami pozarządowymi

30 listopada Rada Miejska we Włoszczowie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Włoszczowa z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019.  Obowiązek uchwalenia Programu wynika z treści art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.). Treść uchwały publikujemy w załączonym pliku.

4 grudnia 2018

Rozstrzygnięcie konkursu i przyznanie dotacji na realizację zadań publicznych

Przejdź do - Rozstrzygnięcie konkursu i przyznanie dotacji na realizację zadań publicznych

Publikujemy (w załączonym pliku) Zarządzenie Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 26 lipca br. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i przyznania dotacji na realizację w 2018 r. zadań publicznych, które zostaną zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

26 lipca 2018

Komisja powołana

Przejdź do - Komisja powołana

Burmistrz Gminy Włoszczowa powołał komisję, która będzie opiniowała oferty w konkursie ogłoszonym 27 czerwca br. na realizację zadań publicznych w zakresie m.in. profilaktyki uzależnień, organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz integracji europejskiej. Zarządzenie publikujemy w załączonym pliku.

13 lipca 2018

Konkurs

Przejdź do - Konkurs

Burmistrz Gminy Włoszczowa, działając na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zaprasza do składania ofert w konkursie, który dotyczy obszarów:

27 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Konkurs

Jak gmina współpracowała z organizacjami pozarządowymi w 2017r.

Przejdź do - Jak gmina współpracowała z organizacjami pozarządowymi w 2017r.

Publikujemy sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Włoszczowa z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok.

30 maja 2018

Ponowny nabór do Gminnej Rady Seniorów

Przejdź do - Ponowny nabór do Gminnej Rady Seniorów

Zapraszamy. Kandydatów należy zgłaszać do 27 kwietnia. Szczegóły w załączonych plikach. Za powołaniem takiej rady przemawia coraz większa liczba osób starszych oraz coraz większa aktywność tych osób na różnych polach. Powołanie gremium seniorów ma pozwolić skuteczniej przedstawiać oczekiwania i potrzeby ludzi starszych wobec władz lokalnych. Rada Seniorów jest ciałem wyłącznie opiniodawczym i może wyrażać swoje stanowisko zarówno wobec Rady Miejskiej, jak i organu wykonawczego. Mogą to być wszystkie sprawy, jak choćby organizacja opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, komunikacji publicznej, działalności oświatowej i kulturalnej czy inne, jeśli tylko dotyczą one starszych mieszkańców i mają na względzie potrzeby i oczekiwania seniorów. Głos osób starszych, ich doświadczenie i mądrość są bezcenne w pracy samorządu.

13 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: Ponowny nabór do Gminnej Rady Seniorów

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Przejdź do - Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Publikujemy Zarządzenie Burmistrza Gminy Włoszczowa w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych.

6 kwietnia 2018

Powołanie komisji konkursowej

Przejdź do - Powołanie komisji konkursowej

Burmistrz Gminy Włoszczowa Grzegorz Dziubek powołał Komisję Konkursową na realizację ofert w ramach zadań publicznych. Publikujemy Zarządzenie w tej sprawie.

28 marca 2018

Nabór do Rady Seniorów

Przejdź do - Nabór do Rady Seniorów

Rozpoczna się nabór kandydatów do Włoszczowskiej Rady Seniorów. Będzie się ona składać z 10 osób wybranych m.in. spośród  członków stowarzyszeń działających na rzecz osób starszych, klubów seniora, związków emerytów i rencistów. Gremium ma pełnić funkcję konsultacyjno-doradczą dla Burmistrza Gminy Włoszczowa przez 3 lata. Podstawą kandydowania jest złożenie do 29 marca formularza zgłoszeniowego. Zadaniem członków rady będzie reprezentowanie interesów seniorów - mieszkańców gminy, podejmowanie inicjatyw na rzecz osób starszych oraz konsultowanie i opiniowanie przepisów prawnych, dotyczących tej grupy mieszkańców. Członkowie Rady Seniorów będą sprawować funkcję radnego-seniora społecznie. Budowanie gremium doradczego jest elementem troski samorządu o Seniorów. Włoszczowa jako pierwsza w regionie w 2015 r. wprowadziła Kartę Seniora 60+. Korzysta z niej blisko 700 osób. Działa też Klub Senior Plus. Szczegóły naboru do Rady Seniorów znajdują się w Zarządzeniu Burmistrza Gminy Włoszczowa.

15 marca 2018
Czytaj więcej o: Nabór do Rady Seniorów

Konkurs na zadania sportowe rozstrzygnięty

Przejdź do - Konkurs na zadania sportowe rozstrzygnięty

Publikujemy Zarządzenie Burmistrza  Gminy Włoszczowa z 12 marca br.

12 marca 2018

Konkurs na realizację zadań publicznych

Przejdź do - Konkurs na realizację zadań publicznych

Szczegóły w opublikowanym Zarządzeniu Burmistrza Gminy Włoszczowa.

2 marca 2018

Nabór przedstawicieli ngo do komisji konkursowych

Przejdź do - Nabór przedstawicieli ngo do komisji konkursowych

Publikujemy Zarządzenie Burmistrza Gminy Włoszczowa.

2 marca 2018