NGO

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Nowy tryb powoływania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Przejdź do - Nowy tryb powoływania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Dialog obywatelski nie jest możliwy bez współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Gminna Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włoszczowie będzie miała 12 członków: trzech przedstawicieli Burmistrza Gminy Włoszczowa i Rady Miejskiej oraz sześciu organizacji pozarządowych. Jej kompetencje określone są ustawowo i obejmują m.in. takie zadania, jak: opiniowanie projektów strategii i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery pożytku publicznego, wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji, zlecania im zadań publicznych, udzielanie pomocy w przypadku sporów pomiędzy organizacjami a administracją publiczną. Niebawem rozpocznie się procedura naboru do tego gremium. Przypomnijmy, że Rada Miejska we Włoszczowie uchwałą z dnia 12 maja 2011r. określiła tryb powołania członków RGDPP we Włoszczowie, jednak z uwagi na zmianę ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, musiała 30 listopada br. zmienić lokalne prawo. (Treść uchwały publikujemy w dołączonym pliku). Dzięki dobremu współdziałaniu samorządu i NGO udało się wypracować wspólny dokument pn. "Program współpracy Gminy Włoszczowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018", który radni miejscy również przyjęli jednogłośnie.

 

30 listopada 2017

Stanowisko Burmistrza Gminy Włoszczowa

Przejdź do - Stanowisko Burmistrza Gminy Włoszczowa

W sprawie opinii i uwag do projektu Programu Współpracy Gminy Włoszczowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2018.

22 listopada 2017

Zaproszenie do konsultacji

Przejdź do - Zaproszenie do konsultacji

Burmistrz Gminy Włoszczowa Grzegorz Dziubek zaprasza do konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Włoszczowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018”. Termin: od 10 do 17 listopada br. Szczegóły w dołączonych plikach.

10 listopada 2017

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Przejdź do - Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Publikujemy Zarządzenie Burmistrza Gminy Włoszczowa w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i przyznania dotacji na realizację zadań publicznych.

2 sierpnia 2017

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2017r. zadań publicznych Gminy Włoszczowa

Zarządzenie nr 0050.59.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 21 lipca 2017r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2017r. zadań publicznych Gminy Włoszczowa zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

21 lipca 2017

Ogłoszenie o konkursie

Przejdź do - Ogłoszenie o konkursie

Burmistrz Gminy Włoszczowa ogłosza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych Gminy Włoszczowa zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

7 lipca 2017

Uchwała o współpracy z organizacjami pozarządowymi zmieniona

Przejdź do - Uchwała o współpracy z organizacjami  pozarządowymi zmieniona

Radni miejscy zmienili uchwałę Nr XXII/177/16 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Włoszczowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

 

20 czerwca 2017

Jak gmina współpracowała z organizacjami pozarządowymi w 2016r.

Przejdź do - Jak gmina współpracowała z organizacjami pozarządowymi w 2016r.

Publikujemy sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Włoszczowa z organizacjami pozarządowymi za 2016 rok, które Rada Miejska przyjęła w dniu 29 maja br.

30 maja 2017

Baza Organizacji Pozarządowych i Pożytku Publicznego

Przedstawiamy Państwu nową bazę danych o organizacjach pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Gminy Włoszczowa.


20 stycznia 2017
Czytaj więcej o: Baza Organizacji Pozarządowych i Pożytku Publicznego

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

Przejdź do - Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

Publikujemy uchwałę Rady Miejskiej we Włoszczowie wraz z Programem współpracy Gminy Włoszczowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017.

13 grudnia 2016

Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i przyznania dotacji na realizację zadań publicznych

Przejdź do - Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i przyznania dotacji na realizację zadań publicznych

Zajęcia sportowo-rekreacyjne, spektakle teatralne i filmowe czy utworzenie punktu pomocy administracyjnej. Te zadania będą realizować KS Hetman Włoszczowa, UKS Hetmanki, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rząbiec, Fundacja ZPO nr1 oraz Fundacja Centrum Edukacji dla Rozwoju.

22 czerwca 2016
Czytaj więcej o: Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i przyznania dotacji na realizację zadań publicznych

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2016r. zadań publicznych Gminy Włoszczowa

Przejdź do - Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2016r. zadań publicznych Gminy Włoszczowa

Zarządzenie nr 0050.37.2016 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2016r. zadań publicznych Gminy Włoszczowa zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

16 czerwca 2016
Czytaj więcej o: Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2016r. zadań publicznych Gminy Włoszczowa