NGO

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Przejdź do - Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Publikujemy Zarządzenie Burmistrza Gminy Włoszczowa w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i przyznania dotacji na realizację zadań publicznych.

2 sierpnia 2017

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2017r. zadań publicznych Gminy Włoszczowa

Zarządzenie nr 0050.59.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 21 lipca 2017r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2017r. zadań publicznych Gminy Włoszczowa zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

21 lipca 2017

Ogłoszenie o konkursie

Przejdź do - Ogłoszenie o konkursie

Burmistrz Gminy Włoszczowa ogłosza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych Gminy Włoszczowa zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

7 lipca 2017

Uchwała o współpracy z organizacjami pozarządowymi zmieniona

Przejdź do - Uchwała o współpracy z organizacjami  pozarządowymi zmieniona

Radni miejscy zmienili uchwałę Nr XXII/177/16 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Włoszczowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

 

20 czerwca 2017

Jak gmina współpracowała z organizacjami pozarządowymi w 2016r.

Przejdź do - Jak gmina współpracowała z organizacjami pozarządowymi w 2016r.

Publikujemy sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Włoszczowa z organizacjami pozarządowymi za 2016 rok, które Rada Miejska przyjęła w dniu 29 maja br.

30 maja 2017

Baza Organizacji Pozarządowych i Pożytku Publicznego

Przedstawiamy Państwu nową bazę danych o organizacjach pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Gminy Włoszczowa.


20 stycznia 2017
Czytaj więcej o: Baza Organizacji Pozarządowych i Pożytku Publicznego

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

Przejdź do - Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

Publikujemy uchwałę Rady Miejskiej we Włoszczowie wraz z Programem współpracy Gminy Włoszczowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017.

13 grudnia 2016

Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i przyznania dotacji na realizację zadań publicznych

Przejdź do - Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i przyznania dotacji na realizację zadań publicznych

Zajęcia sportowo-rekreacyjne, spektakle teatralne i filmowe czy utworzenie punktu pomocy administracyjnej. Te zadania będą realizować KS Hetman Włoszczowa, UKS Hetmanki, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rząbiec, Fundacja ZPO nr1 oraz Fundacja Centrum Edukacji dla Rozwoju.

22 czerwca 2016
Czytaj więcej o: Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i przyznania dotacji na realizację zadań publicznych

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2016r. zadań publicznych Gminy Włoszczowa

Przejdź do - Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2016r. zadań publicznych Gminy Włoszczowa

Zarządzenie nr 0050.37.2016 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2016r. zadań publicznych Gminy Włoszczowa zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

16 czerwca 2016
Czytaj więcej o: Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2016r. zadań publicznych Gminy Włoszczowa

Ogłoszenie o konkursie

Przejdź do - Ogłoszenie o konkursie

Burmistrz Gminy Włoszczowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2016r. zadań publicznych Gminy Włoszczowa zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

25 maja 2016

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Włoszczowa z organizacjami pozarządowymi za 2015 rok

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Włoszczowa z organizacjami pozarządowymi za 2015 rok, które przedłożone zostało na XV sesji Rady Miejskiej we Włoszczowie w dniu 5 maja 2016r.

20 maja 2016
Czytaj więcej o: Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Włoszczowa z organizacjami pozarządowymi za 2015 rok

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na organizację czasu wolnego

Przejdź do - Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na organizację czasu wolnego

Burmistrz Gminy Włoszczowa podaje do publicznej wiadomości rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.

9 marca 2016