NGO

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Baza Organizacji Pozarządowych i Pożytku Publicznego

Przedstawiamy Państwu nową bazę danych o organizacjach pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Gminy Włoszczowa.


20 stycznia 2017
Czytaj więcej o: Baza Organizacji Pozarządowych i Pożytku Publicznego

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

Przejdź do - Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

Publikujemy uchwałę Rady Miejskiej we Włoszczowie wraz z Programem współpracy Gminy Włoszczowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017.

13 grudnia 2016

Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i przyznania dotacji na realizację zadań publicznych

Przejdź do - Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i przyznania dotacji na realizację zadań publicznych

Zajęcia sportowo-rekreacyjne, spektakle teatralne i filmowe czy utworzenie punktu pomocy administracyjnej. Te zadania będą realizować KS Hetman Włoszczowa, UKS Hetmanki, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rząbiec, Fundacja ZPO nr1 oraz Fundacja Centrum Edukacji dla Rozwoju.

22 czerwca 2016
Czytaj więcej o: Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i przyznania dotacji na realizację zadań publicznych

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2016r. zadań publicznych Gminy Włoszczowa

Przejdź do - Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2016r. zadań publicznych Gminy Włoszczowa

Zarządzenie nr 0050.37.2016 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2016r. zadań publicznych Gminy Włoszczowa zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

16 czerwca 2016
Czytaj więcej o: Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2016r. zadań publicznych Gminy Włoszczowa

Ogłoszenie o konkursie

Przejdź do - Ogłoszenie o konkursie

Burmistrz Gminy Włoszczowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2016r. zadań publicznych Gminy Włoszczowa zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

25 maja 2016

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Włoszczowa z organizacjami pozarządowymi za 2015 rok

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Włoszczowa z organizacjami pozarządowymi za 2015 rok, które przedłożone zostało na XV sesji Rady Miejskiej we Włoszczowie w dniu 5 maja 2016r.

20 maja 2016
Czytaj więcej o: Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Włoszczowa z organizacjami pozarządowymi za 2015 rok

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na organizację czasu wolnego

Przejdź do - Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na organizację czasu wolnego

Burmistrz Gminy Włoszczowa podaje do publicznej wiadomości rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.

9 marca 2016

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu projektów na realizację w 2016r. zadań publicznych Gminy Włoszczowa z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu

Przejdź do - Rozstrzygnięcie otwartego konkursu projektów na realizację w 2016r. zadań publicznych Gminy Włoszczowa z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu

Zarządzenie nr 0050.11.2016 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu projektów na realizację w 2016r. zadań publicznych Gminy Włoszczowa, z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Włoszczowa.

23 lutego 2016

Konkurs ofert na wybór w roku 2016 realizatora Programu profilaktyki szczepień przeciw zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego

Przejdź do - Konkurs ofert na wybór w roku 2016 realizatora Programu profilaktyki szczepień przeciw zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego

Zarządzenie Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 19 lutego 2016 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór w roku 2016 realizatora Programu profilaktyki szczepień przeciw zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV na lata 2015-2018) oraz powołania Komisji Konkursowej.

19 lutego 2016

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert w 2016r.

Przejdź do - Ogłoszenie o  naborze do komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert w 2016r.

Burmistrz Gminy Włoszczowa ogłasza nabór i zaprasza organizacje pozarządowe, a także podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego oraz wolontariacie do wskazania osób, które będą brały udział w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Urząd Gminy w 2016r. na zadania publiczne.

 

17 lutego 2016
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert w 2016r.

Ogłoszenie o konkursie

Przejdź do - Ogłoszenie o konkursie

Burmistrz Gminy Włoszczowa ogłosza otwarty konkurs ofert na realizację w 2016r. zadań publicznych Gminy Włoszczowa zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4 lutego 2016

Zgłoś się do konkursu

Przejdź do - Zgłoś się do konkursu

Burmistrz Gminy Włoszczowa ogłasza otwarty konkurs projektów na realizację w 2016 roku zadań sprzyjających rozwojowi sportu.

2 lutego 2016
Czytaj więcej o: Zgłoś się do konkursu