NGO

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Konsultacje społeczne oferty na realizację zadania publicznego w trybie małych grantów

Przejdź do - Konsultacje społeczne oferty na realizację zadania publicznego w trybie małych grantów

Informujemy, że w dniu 2 września 2019 r. do Urzędu Gminy Włoszczowa, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688 i 1570), wpłynęła oferta Towarzystwa Pamięci Hetmana Stefana Czarnieckiego w Czarncy, skorygowana w dniu 11 września 2019 r., na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja obchodów 420. rocznicy urodzin Hetmana  Stefana Czarnieckiego”. W związku z powyższym, Burmistrz Gminy Włoszczowa zamieszcza ofertę do konsultacji społecznych na okres 7 dni tj. do dnia 19 września br. w Biuletynie Informacji Publicznej, na oficjalnym portalu miasta w aktualnościach, w zakładce „NGO” oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Włoszczowa. Ewentualne uwagi należy zgłaszać pisemnie w Kancelarii Urzędu Gminy Włoszczowa (ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa) w terminie 7 dni od dnia publikacji oferty.

12 września 2019

Konsultacje społeczne oferty na zadanie publiczne w trybie małych grantów

Przejdź do - Konsultacje społeczne oferty na zadanie publiczne w trybie małych grantów

Informujemy, że w dniu 18 lipca br. do Urzędu Gminy Włoszczowa na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365 z późn. zm.) wpłynęła oferta Fundacji Folwark Podzamcze na realizację zadania publicznego pod nazwą pn.: "V Hubertus Ziemiański na Podzamczu 2019". W związku z powyższym Burmistrz Gminy Włoszczowa zamieszcza ofertę do konsultacji społecznych na okres 7 dni tj. do dnia 30 lipca br. w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na oficjalnym portalu gminy wloszczowa.pl w aktualnościach i  zakładce "NGO". Ewentualne uwagi należy zgłaszać pisemnie w Kancelarii UG. w terminie 7 dni od dnia publikacji.

23 lipca 2019
Czytaj więcej o: Konsultacje społeczne oferty na zadanie publiczne w trybie małych grantów

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi

Przejdź do - Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi

Dokument publikujemy w załączonym pliku.

31 maja 2019

Konkurs na zadania sportowe rozstrzygnięty

Przejdź do - Konkurs na zadania sportowe rozstrzygnięty

Dotacje otrzymają UKS Hetmanki, kluby sportowe Victoria i Hetman oraz Parafialny Klub Sportowy "DEKO". Publikujemy Zarządzenie Burmistrza Gminy Włoszczowa.

25 lutego 2019

Rozstrzygnięcie konkursu i przyznanie dotacji na realizację zadań publicznych

Przejdź do - Rozstrzygnięcie konkursu i przyznanie dotacji na realizację zadań publicznych

Publikujemy Zarządzenie NR 0050.16.2019 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i przyznania dotacji na realizację w 2019 r. zadań publicznych Gminy Włoszczowa, które zostaną zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

15 lutego 2019

Sprzyjasz rozwojowi sportu? Gmina ogłasza ponowny konkurs

Przejdź do - Sprzyjasz rozwojowi sportu? Gmina ogłasza ponowny konkurs

Publikujemy Zarządzenie Burmistrza Gminy Włoszczowa w sprawie ogłoszenie konkursu na realizację tego zadania publicznego.

1 lutego 2019

Programu współpracy Gminy Włoszczowa z organizacjami pozarządowymi

Przejdź do - Programu współpracy Gminy Włoszczowa z organizacjami pozarządowymi

30 listopada Rada Miejska we Włoszczowie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Włoszczowa z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019.  Obowiązek uchwalenia Programu wynika z treści art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.). Treść uchwały publikujemy w załączonym pliku.

4 grudnia 2018

Rozstrzygnięcie konkursu i przyznanie dotacji na realizację zadań publicznych

Przejdź do - Rozstrzygnięcie konkursu i przyznanie dotacji na realizację zadań publicznych

Publikujemy (w załączonym pliku) Zarządzenie Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 26 lipca br. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i przyznania dotacji na realizację w 2018 r. zadań publicznych, które zostaną zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

26 lipca 2018

Komisja powołana

Przejdź do - Komisja powołana

Burmistrz Gminy Włoszczowa powołał komisję, która będzie opiniowała oferty w konkursie ogłoszonym 27 czerwca br. na realizację zadań publicznych w zakresie m.in. profilaktyki uzależnień, organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz integracji europejskiej. Zarządzenie publikujemy w załączonym pliku.

13 lipca 2018

Konkurs

Przejdź do - Konkurs

Burmistrz Gminy Włoszczowa, działając na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zaprasza do składania ofert w konkursie, który dotyczy obszarów:

27 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Konkurs

Jak gmina współpracowała z organizacjami pozarządowymi w 2017r.

Przejdź do - Jak gmina współpracowała z organizacjami pozarządowymi w 2017r.

Publikujemy sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Włoszczowa z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok.

30 maja 2018

Ponowny nabór do Gminnej Rady Seniorów

Przejdź do - Ponowny nabór do Gminnej Rady Seniorów

Zapraszamy. Kandydatów należy zgłaszać do 27 kwietnia. Szczegóły w załączonych plikach. Za powołaniem takiej rady przemawia coraz większa liczba osób starszych oraz coraz większa aktywność tych osób na różnych polach. Powołanie gremium seniorów ma pozwolić skuteczniej przedstawiać oczekiwania i potrzeby ludzi starszych wobec władz lokalnych. Rada Seniorów jest ciałem wyłącznie opiniodawczym i może wyrażać swoje stanowisko zarówno wobec Rady Miejskiej, jak i organu wykonawczego. Mogą to być wszystkie sprawy, jak choćby organizacja opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, komunikacji publicznej, działalności oświatowej i kulturalnej czy inne, jeśli tylko dotyczą one starszych mieszkańców i mają na względzie potrzeby i oczekiwania seniorów. Głos osób starszych, ich doświadczenie i mądrość są bezcenne w pracy samorządu.

13 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: Ponowny nabór do Gminnej Rady Seniorów