Patronaty

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Regulamin udzielania patronatu honorowego przez Burmistrza Gminy Włoszczowa

1. Objęcie patronatem honorowym przez Burmistrza Gminy Włoszczowa jest wyróżnieniem, podkreślającym rangę przedsięwzięć, które w znacznym stopniu przyczyniają się do promocji miasta i gminy integracji jego mieszkańców, rozwoju inicjatyw społecznych, kulturalnych, naukowych, gospodarczych, sportowych korzystnych dla społeczności lokalnej, powiatu i regionu świętokrzyskiego. Poprzez udzielenie patronatu honorowego rozumie się tak się wyrażenie zgody na posługiwanie się przez wnioskodawcę herbu Gminy Włoszczowa z podpisem ,,Patronat Honorowy Burmistrza Gminy Włoszczowa’’ jako znaku charakterystycznego dla udzielenia patronatu.

2. Patronatem honorowym mogą być objęte: wydarzenia kulturalne, gospodarcze, sportowe, targi, konferencje, wydawnictwa oraz innego typu wydarzenia uznane przez Burmistrza Gminy Włoszczowa za ważne.

3. Występując o patronat honorowy Burmistrza należy wypełnić wniosek dostępny na stronie Urzędu Gminy we Włoszczowie i dostarczyć na 30 dni przed planowanym przedsięwzięciem. Wnioski złożone po terminie mogą nie zostać rozpatrzone.
Wniosek można złożyć wysyłając listownie na adres: Urząd Gminy we Włoszczowie, ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa , złożyć osobiście w siedzibie urzędu lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: poczta@gmina-wloszczowa.pl

4. Decyzję o udzieleniu patronatu podejmuje osobiście Burmistrz Gminy Włoszczowa.

5. Objęcie patronatem nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, rzeczowego czy organizacyjnego dla wnioskodawcy, ani też osobistego udziału Burmistrza w imprezie.

6. O patronat Burmistrza może się ubiegać wyłącznie główny organizator imprezy.

7. Wnioskodawca, który otrzyma zgodę na patronat honorowy Burmistrza zobowiązany jest do dołożenia wszelkich starań, aby impreza przebiegała zgodnie z przedłożonymi we wniosku założeniami. Umieszczenia informacji o patronacie na materiałach promocyjnych i informacyjnych. Poinformowania o posiadanym patronacie uczestników oraz środki masowego przekazu, które bez stosowania jakichkolwiek preferencji są zapraszane do udziału i obsługi medialnej przedsięwzięcia.

8. Wycofanie się z udzielonego patronatu może nastąpić w przypadku prowadzenia przez Wnioskodawcę działań o charakterze promocyjnym, dotyczącym konkretnych usług czy produktów firm w szczególności w takiej formie, która mogłaby sugerować poparcie dla nich Burmistrza Gminy Włoszczowa lub w przypadku lobbingowego charakteru przedsięwzięcia.

Udzielone patronaty w 2015r.

 • Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie - 12 turniej Gier i Zabaw Ruchowych o Puchar Burmistrza Gminy Włoszczowa - 27.05.2015r.  - sala gimnastyczna ZPO w Koniecznie.
 • Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Lokalna Grupa Działania "Krzemienny Krąg" z siedzibą w Bałtowie - II Lokalne Targi Ekonomii Społecznej we Włoszczowie - 02.05.2015r.
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Włoszczowie - Konkurs Logopedyczny "Łamańce językowe, czyli wierszyki łamiące języki - 08.06.2015r.
 • Dom Kultury w Kurzelowie - Piknik Rodzinny- 07.06.2015r. - plac Domu Kultury w Kurzelowie
 • Włoszczowskie Towarzystwo Wędkarstwa Sportowego BIG FISH - Otwarte Zawody Karpiowe - 4-6.06.2015r. - Zalew Klekot
 • Włoszczowskie Towarzystwo Krzewienia Kultury - VII Rajd "Śladem ludzi i wydarzeń" w 70 rocznicę zakończenia II wojny światowej - 22.05.2015r.
 • KS Hetman Włoszczowa - Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Włoszczowa 2015 - 02.07.2015r. - boisko ORLIK przy ulicy Wiśniowej 23.
 • Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie - Letni Turniej Sportowy - 28.06.2015r. boisko szkolne.
 • Auto-Serwis Pawlik, Pan Sławomir Pawlik - Piknik motoryzacyjny - dbamy o twoje bezpieczeństwo, 18.07.2015r., na terenie basenu Nemo. 
 • Klub Sportowy Hetman Włoszczowa - Turniej Piłki Nożnej "Od Przedszkola do Hetmana" 28.08.2015r., obiekty sportowe PCKR we Włoszczowie.
 • Włoszczowskie Towarzystwo Wędkarstwa Sportowego Big Fish - Bezpieczne Wakacje z Wędką – Zawody dla Dzieci”, w dniu 23 sierpnia 2015r. na zbiorniku Klekot.
 • Fundacja "Folwark Podzamcze" - I Hubertus Ziemiański na Podzamczu 2015, w dniu 11 października 2015 roku.
 • ZPO nr 1 we Włoszczowie - XI edycja akcji charytatywnej "Spełniamy marzenia", w okresie od października 2015 r. - stycznia 2016 r.
 • Lokalna Grupa Działania "Region Włoszczowski" - IV Powiatowy Bieg Niepodległości we Włoszczowie, 11 listopada 2015r.
 • I Liceum Ogólnokształcące we Włoszczowie - Powiatowy Konkurs Profilaktyczny o Uzależnieniach i Chorobie AIDS, którego finał odbędzie się 1 grudnia br.
 • Turniej Gier Komputerowych - Ferie 2016,  ZPO w Kurzelowie, 22 stycznia 2016r.

       PATRONATY 2016

 •        Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr2 im. Hetmana S. Czarnieckiego - II Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych Tropem Wilczym 2016, 28 luty br.
 •        Fundacja "Folwark Podzamcze" - "Młodzi w AKcji", od marca do czerwca 2016r.
 •        Klub Sportowy Hetman Włoszczowa - IX dycja (III Międzynarodowa) Turnieju Turnieju Piłki Nożnej "Hetman Cup 2016", 27 luty br.
 •        Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr2 im. Hetmana S.Czarnieckiego we Włoszczowie - Konkurs fotograficzno-plastyczny pod nazwą     "Wiara nadzieja i miłość", 10.02.2016r. - 11.03.2016r.
 •         Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. S.Staszica we Włoszczowie  - VI edycja Konkursu Ortograficznego dla uczniów szkół gimnazjalnych z terenu powiatu włoszczowskiego i IX edycja Powiatowego Konkursu "Nasz Region", 4 kwietnia br.
 •         Tesco Polska,  program "Decydujesz , pomagamy".
 •         Harcerski Konkurs Recytatorski "Strofy o Ojczyźnie" (etap hufcowy), 7 kwietnia br.
 •         XIII Turniej Gier i Zabaw Ruchowych o Puchar Burmistrza Gminy Włoszczowa, ZPO w Koniecznie, 19 maja br.
 •         V Potyczki Matematyczne, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Hetmana S. Czarnieckiego we Włoszczowie, 18 marca br.
 •  Piknik „Majówka Europejska”, Lokalna Grupa działania "Region Włoszczowski, 2 maja br.
 • Konkurs recytatorski "Brzechwa dzieciom" z okazji 50 rocznicy śmierci poety, ZPO nr 2 we Włoszczowie, maj br.
 • Konkurs logopedyczny - "Łamańce językowe, czyli wierszyki łamiące języki",  ZPO nr 1 we Wloszczowie, 28 kwietnia br. Dom Kultury we Włoszczowie.
 • Świętokrzyskie czyta Sienkiewicza", przedsięwzięcie, którego zwieńczeniem będzie 1 czerwca w Dniu Dziecka w ZPO Konieczno, wojewódzkie czytania powieści "W pustyni i w puszczy", z okazji Roku Henryka Sienkiewicza.
 • Piknik Rodzinny zorganizowany przez OSP w Przygradowie, 1 maja br.
 • IV Piknik Bezpieczeństwa "Mundurowi Dzieciom", 20 maja br, ZPO nr1 we Włoszczowie.
 • Konkurs poświęcony twórczości  H. Sienkiewicza pod hasłem "Żyłem i pisałem, krzepiąc serca nadzieją wolności", ZPO nr2 we Włoszczowie, 3 października br.
 • Piknik Rodzinny "Czerwcówka" organizowany przez Dom Kultury w Kurzelowie, 5 czerwca br.
 • Letni Turniej Sportowy, ZPO w Kurzelowie, 19 czerwca br.
 • II Międzynarodowy Letni Turniej Piłki Nożnej "Hetman Cup 2016", 1i 2 lipca br., na Boisku Orlik i Stadionie Sportowym we Włoszczowie.
 • Heppening "Zdrowie łączy pokolenia", 24 września br. Szkoła Podstawowa w Czarncy.
 • II Hubertus Ziemiański na Podzamczu 2016, organizowany przez Fundację „Folwark Podzamcze”, w dniu 15 października br.
 • VIII Rajd "Śladem ludzi i wydarzeń Włoszczowa stolica Twojej Gminy", Włoszczowskie Towarzystwo Krzewienia Kultury, 20 października.
 • V Powiatowy Bieg Niepodleglości, 11 Listopada, ZHP i Lokalna Grupa działania "Region Włoszczowski".
 • VI Powiatowy Konkurs Kolęd i Pastorałek w języku niemieckim,16 grudnia br.
 • XII edycja akcji charytatywnej "Spełniamy marzenia", styczeń 2016/luty 2017, ZPO nr 1 we Włoszczowie.
 • Olimpijczyk bez tajemnic, spotkanie z Januszem Rokickim, srebrnym medalistą Igrzysk paraolimpiskich z Rio 2016, 4 listopada br. PCKR.
 • Inicjatywa charytatywna Jednostki OSP we Włoszczowie zakupu zabawek (maskotek) mikołajkowych dla podopiecznych Oddziału Onkologii i Hematologii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.
 • Powiatowy Konkurs Profilaktyczny o Uzależnieniach i Chorobie AIDS, organizowaną przez I LO im. W. Sikorskiego, którego finał odbędzie się 8 grudnia.
 • Program Garden of Words "Decydujesz, pomagamy".
 • III Noworoczny Koncert Kolęd i Pastorałek, Bebelno 8 stycznia 2017r.

        PATRONATY 2017

 •          X edycja (IV Międzynarodowa) Turnieju Piłki Nożnej HETMAN CUP 2017, Klub Sportowy Hetman Włoszczowa, 18 lutego, hala OSiR.
 •         Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych Tropem Wilczym, III edycja, 26 lutego, Klekot. Organizatorzy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im.   hetmana Stefana Czarnieckiego wraz z 31 Drużyną Wędrowniczą Związku Harcerstwa Polskiego oraz Ośrodkiem Sportu i Rekreacji we Włoszczowie.
 • VII edycja konkursu fotograficznego "W cieniu", ZSP nr2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego, 13 marca do 28 kwietnia.
 • II Terenowy Bieg Zwiadowcy Konnego im. kpt. Leona Staroszczyka ps. „Smolicz”, Fundacja "Folwark Podzamcze" 29 kwietnia br.
 • Piknik "Majówka Europejska", LGD "Region Włoszczowski", ZHP Hufiec Szczekocińsko-Wloszczowski, Dom Kultury we Włoszczowie, Ośrodek Doradztwa Rolniczego Powiatowy Zespół Doradczy, Lokalna Organizacja Turystyczna, 2 maja br.

Pliki do pobrania