Środki unijne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

„Modernizacja sieci ciepłowniczej we Włoszczowie”

8 listopada 2018 roku Burmistrz Gminy Włoszczowa podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przekazanie dotacji celowej na udzielenie dofinansowania na realizację projektu p.n.: „Modernizacja sieci ciepłowniczej we Włoszczowie”.

20 listopada 2018
Czytaj więcej o: „Modernizacja sieci ciepłowniczej we Włoszczowie”

„Budowa mikroinstalacji OZE dla mieszkańców Gminy Włoszczowa”

21 marca 2018 r. Burmistrz Gminy Włoszczowa podpisał umowę z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego o dofinansowanie Projektu p.n.: „Budowa mikroinstalacji OZE dla mieszkańców Gminy Włoszczowa” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.1 ,,Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” Osi 3 ,,Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

6 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: „Budowa mikroinstalacji OZE dla mieszkańców Gminy Włoszczowa”

„Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy – ukształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, wpływającej na rozwój aktywności społecznej, rekreacji oraz przedsiębiorczości mieszkańców”

16 marca 2018 roku Burmistrz Gminy Włoszczowa podpisał z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego Umowę o dofinansowanie Projektu p.n.: „Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy – ukształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, wpływającej na rozwój aktywności społecznej, rekreacji oraz przedsiębiorczości mieszkańców” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5 "Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

13 lutego 2018
Czytaj więcej o: „Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy – ukształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, wpływającej na rozwój aktywności społecznej, rekreacji oraz przedsiębiorczości mieszkańców”

„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Włoszczowa”.

Dnia 02.06.2017 roku Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zawarł umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Włoszczowa”. 

16 stycznia 2019
Czytaj więcej o: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Włoszczowa”.

„Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gościencin i Jeżowice, gmina Włoszczowa”

Dnia 23.11.2017 roku Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zawarł umowę z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego na operację pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gościencin i Jeżowice, gmina Włoszczowa” współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

16 stycznia 2019
Czytaj więcej o: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gościencin i Jeżowice, gmina Włoszczowa”

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Włoszczowa”

27 grudnia 2017 r. Burmistrz Gminy Włoszczowa podpisał umowę z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego na przekazanie dotacji celowej na realizację projektu p.n.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Włoszczowa”. 

14 września 2017
Czytaj więcej o: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Włoszczowa”

„Budowa Przedszkola Gminnego z Oddziałem Integracyjnym we Włoszczowie”

16 listopada 2017 r. Burmistrz Gminy Włoszczowa podpisał umowę z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego o dofinansowanie Projektu p.n.: „Budowa Przedszkola Gminnego z Oddziałem Integracyjnym we Włoszczowie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” Osi 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

19 lipca 2017
Czytaj więcej o: „Budowa Przedszkola Gminnego z Oddziałem Integracyjnym we Włoszczowie”

"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Włoszczowa"

Projekt pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Włoszczowa" był realizowany przez Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Włoszczowie na podstawie umowy zawartej dnia 05.03.2014 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach a Włoszczowskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. 

16 stycznia 2019
Czytaj więcej o: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Włoszczowa"

„Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i pompownią ścieków P2 w miejscowości Kurzelów Gmina Włoszczowa”

22.01.2015 roku Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zawarł umowę  z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego na operację pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i pompownią ścieków P2 w miejscowości Kurzelów Gmina Włoszczowa” współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w ramach Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

16 stycznia 2019
Czytaj więcej o: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i pompownią ścieków P2 w miejscowości Kurzelów Gmina Włoszczowa”

"Zakup wozu pożarniczego wyposażonego w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarncy"

17 listopada 2016 r. pomiędzy Zarządem Województwa Świętokrzyskiego a Ochotniczą Strażą Pożarną w Czarncy została podpisana umowa na dofinansowanie wydatków poniesionych na realizację projektu p.n.: „Zakup wozu pożarniczego wyposażonego w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarncy”. 

22 listopada 2016
Czytaj więcej o: "Zakup wozu pożarniczego wyposażonego w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarncy"

"Kompleksowy proces rewitalizacji Włoszczowy - opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Włoszczowa na lata 2016–2024"

22 lipca 2016 r. Burmistrz Gminy Włoszczowa podpisał umowę z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego na przekazanie dotacji celowej na realizację projektu p.n.: „Kompleksowy proces rewitalizacji Włoszczowy - opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Włoszczowa na lata 2016–2024”.

4 sierpnia 2016
Czytaj więcej o: "Kompleksowy proces rewitalizacji Włoszczowy - opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Włoszczowa na lata 2016–2024"

"Przebudowa dróg gminnych: Nr 397010 T Przygradów - Folwark, Nr 397002 T Michałów - Huby - Dołowatka odcinek Wymysłów - Michałów i Nr 397001 T na odcinku Nieznanowice w kierunku Ludyni wraz ze zmianą nawierzchni z szutrowej na asfaltową”

31 maja 2016 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zawarł z Gminą Włoszczowa umowę o przyznaniu pomocy na operację pn.:

"Przebudowa dróg gminnych: Nr 397010 T Przygradów - Folwark, Nr 397002 T Michałów - Huby - Dołowatka odcinek Wymysłów - Michałów i Nr 397001 T na odcinku Nieznanowice w kierunku Ludyni wraz ze zmianą nawierzchni z szutrowej na asfaltową”.

Operacja mająca na celu skrócenie czasu dojazdu oraz ułatwienie dostępu mieszkańcom wsi Przygradów, Wymysłów, Michałów i Nieznanowice do dróg wyższego rzędu oraz własnych posesji poprzez przebudowę dróg gminnych wraz ze zmianą istniejącej nawierzchni szutrowej na nawierzchnię asfaltową współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020.
Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”
Przewidywane wyniki operacji : przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku 5,044 km.
Wartość  całkowita operacji: 631 806,08 zł brutto
Wartość pomocy:  402 018,00 zł brutto

1 czerwca 2016
Czytaj więcej o: "Przebudowa dróg gminnych: Nr 397010 T Przygradów - Folwark, Nr 397002 T Michałów - Huby - Dołowatka odcinek Wymysłów - Michałów i Nr 397001 T na odcinku Nieznanowice w kierunku Ludyni wraz ze zmianą nawierzchni z szutrowej na asfaltową”

Pliki do pobrania