Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Urząd Gminy Włoszczowa informuję, że powstały dwa Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych tzw. (PSZOK) jeden na ulicy Reja 10, drugi na składowisku „ Kępny Ług ” na ulicy Przedborskiej. Do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściciel nieruchomości możne przekazywać bezpłatnie odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, w tym:

 • papier i tektura,
 • tworzywa sztuczne,
 • metale,
 • szkło,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • wielkogabarytowe,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyte opony,
 • przeterminowane leki, odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane, inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych (m.in.: świetlówki, gaśnice, puszki po farbach, lakierach i aerozolach, zużyte smary, oleje, kleje).

Punkty te świadczą usługi od 1 lipca 2013r. w dni robocze od poniedziałku do piątku  w godzinach od 7:00 do 15:00.

Wszelkie informacje można otrzymać po numerem telefonu 41-39-42-832

 

Wykaz punktów w których można bezpłatnie oddać zużyte baterie

1.    Urząd Gminy Włoszczowa
2.    Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie
3.    Szkoła Podstawowa w Czarncy
4.    Zespół Placówek Oświatowych Kurzelów
5.    Szkoła Podstawowa Bebelno Wieś
6.    Dom Kultury w Kurzelowie
7.    Zespół Placówek oświatowych nr. 2 we Włoszczowie
8.    Zespół placówek Oświatowych w Koniecznie
9.    Gminna Biblioteka Publiczna we Włoszczowie

Zużyte baterie to odpad niebezpieczny
Wrzuć je do pojemnika – przekażemy
Baterie do bezpiecznego recyklingu

W Polsce rokrocznie sprzedaje się około 400 mln szt baterii i akumulatorów przenośnych, co przekłada się na 10 tys. ton, statystycznie jest to 10 szt/osobę. Każda, nawet najmniejsza bateria po zużyciu staje się odpadem niebezpiecznym. Zawarte w niej metale: , cynk, lit, mangan, kadm, nikiel– mogą przedostać się do środowiska, zatruć glebę i wodę a także nasze pożywienie! Selektywna zbiórka baterii i ich recykling ogranicza korzystanie z nieodnawialnych zasobów naturalnych. To dlatego polskie prawo zakazuje umieszczania zużytych baterii razem z innymi odpadami w tym samym pojemniku, a nakazuje ich selektywną zbiórkę.