Włoszczowska Karta Dużej Rodziny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Włoszczowska Karta Dużej Rodziny jest elementem polityki społecznej i prorodzinnej realizowanej przez Gminę Włoszczowa na rzecz rodzin wielodzietnych z trójką i więcej dzieci. <<UCHWAŁA NR XXXV/ 295 / 13 RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie wsparcia rodzin wielodzietnych i przyjęcia Programu „WŁOSZCZOWSKA KARTA DUŻEJ RODZINY” >>.

Statystyka na dzień  07.05.2015r.:

Liczba złożonych wniosków:- 176

W tym:

 • -rozpatrzonych pozytywnie:- 174
 • -odrzuconych:- 2

Liczba rodzin uprawnionych do korzystania z WKDR:- 162

Liczba osób uprawnionych do korzystania z WKDR:- 843

Liczba dzieci w rodzinach korzystających z uprawnień WKDR:

 • -rodziny z 3 dzieci: 121
 • -rodziny z 4 dzieci: 31
 • -rodziny z 5 dzieci: 5
 • -rodziny z 6 dzieci: 1
 • -rodziny z 7 dzieci: 2
 • -rodziny z 8 dzieci: 2

Ogółem wydano 898 Włoszczowskich Kart Dużej Rodziny.

Celem wprowadzenia Włoszczowskiej Karty Dużej Rodziny jest:

 • ułatwianie dużym rodzinom dostępności do dóbr kultury, sportu, rekreacji oraz do usług i towarów oferowanych przez jednostki organizacyjne i instytucje kultury gminy Włoszczowa;
 • promowanie pozytywnego wizerunku dużej rodziny,
 • zwiększenie szans rozwoju dla dzieci i młodzieży wychowującej się w rodzinie wielodzietnej;

Realizacja programu będzie przebiegała w sposób otwarty, zakładając stałe poszerzanie kręgu podmiotów zainteresowanych uczestnictwem w programie, ale też i aktywny udział w nim rodzin zamieszkałych na terenie gminy Włoszczowa.

Włoszczowska Karta Dużej Rodziny będzie wydawana rodzinom spełniającym następujące warunki:

 • rodzina wychowuje troje lub więcej dzieci, które do końca danego roku kalendarzowego ukończą nie więcej niż 18 lat, jeżeli uczą się i nie pracują
 • kartę otrzymują dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek – będące pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych.
 • kartę otrzymują dzieci, które kontynuują naukę i nie pracują, a ukończyły 18 lat i nie ukończyły 25 lat.


Wnioski o wydanie Włoszczowskiej Karty Dużej Rodziny przyjmuje Urząd Gminy Włoszczowa przy ul. Partyzantów 14.


Wzór Włoszczowskiej Karty Dużej Rodziny:

WKDR 1

WKDR 2

Włoszczowska Karta Dużej Rodziny została doceniona nie tylko przez korzystające z niej rodziny zamieszkałe w gminie Włoszczowa, ale również przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego .