Urząd Gminy Włoszczowa

Dokumenty strategiczne

Dokumenty strategiczne:

Plan miejscowy - Włoszczowa, ul. Wschodnia i Kusocińskiego oraz Czarnca (1998r)
Plan miejscowy Czarnca
Miejcowy plan zalesień miasta i gminy Włoszczowa
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Włoszczowa
Strategii Rozwoju Gminy Włoszczowa na lata 2015–2024
  Zmiana Nr l Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Włoszczowa
  Plan zagospodarowania przestrzennego „osiedle Reja II” na obszarze miasta Włoszczowy
  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu górnicznego "Żelisławice I" na obszarze Gminy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 148/5, obręb Czarnca, gmina Włoszczowa
Program Rewitalizacji Gminy Włoszczowa na lata 2016 2023
Diagnoza i wyznaczenie obszarów - Włoszczowa