Urząd Gminy Włoszczowa

NGO

Artykuły

Jak gmina współpracowała z organizacjami pozarządowymi w 2017r.

Przejdź do - Jak gmina współpracowała z organizacjami pozarządowymi w 2017r.

Publikujemy sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Włoszczowa z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok.

30 maja 2018

Ponowny nabór do Gminnej Rady Seniorów

Przejdź do - Ponowny nabór do Gminnej Rady Seniorów

Zapraszamy. Kandydatów należy zgłaszać do 27 kwietnia. Szczegóły w załączonych plikach. Za powołaniem takiej rady przemawia coraz większa liczba osób starszych oraz coraz większa aktywność tych osób na różnych polach. Powołanie gremium seniorów ma pozwolić skuteczniej przedstawiać oczekiwania i potrzeby ludzi starszych wobec władz lokalnych. Rada Seniorów jest ciałem wyłącznie opiniodawczym i może wyrażać swoje stanowisko zarówno wobec Rady Miejskiej, jak i organu wykonawczego. Mogą to być wszystkie sprawy, jak choćby organizacja opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, komunikacji publicznej, działalności oświatowej i kulturalnej czy inne, jeśli tylko dotyczą one starszych mieszkańców i mają na względzie potrzeby i oczekiwania seniorów. Głos osób starszych, ich doświadczenie i mądrość są bezcenne w pracy samorządu.

13 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: Ponowny nabór do Gminnej Rady Seniorów

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Przejdź do - Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Publikujemy Zarządzenie Burmistrza Gminy Włoszczowa w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych.

6 kwietnia 2018

Powołanie komisji konkursowej

Przejdź do - Powołanie komisji konkursowej

Burmistrz Gminy Włoszczowa Grzegorz Dziubek powołał Komisję Konkursową na realizację ofert w ramach zadań publicznych. Publikujemy Zarządzenie w tej sprawie.

28 marca 2018

Nabór do Rady Seniorów

Przejdź do - Nabór do Rady Seniorów

Rozpoczna się nabór kandydatów do Włoszczowskiej Rady Seniorów. Będzie się ona składać z 10 osób wybranych m.in. spośród  członków stowarzyszeń działających na rzecz osób starszych, klubów seniora, związków emerytów i rencistów. Gremium ma pełnić funkcję konsultacyjno-doradczą dla Burmistrza Gminy Włoszczowa przez 3 lata. Podstawą kandydowania jest złożenie do 29 marca formularza zgłoszeniowego. Zadaniem członków rady będzie reprezentowanie interesów seniorów - mieszkańców gminy, podejmowanie inicjatyw na rzecz osób starszych oraz konsultowanie i opiniowanie przepisów prawnych, dotyczących tej grupy mieszkańców. Członkowie Rady Seniorów będą sprawować funkcję radnego-seniora społecznie. Budowanie gremium doradczego jest elementem troski samorządu o Seniorów. Włoszczowa jako pierwsza w regionie w 2015 r. wprowadziła Kartę Seniora 60+. Korzysta z niej blisko 700 osób. Działa też Klub Senior Plus. Szczegóły naboru do Rady Seniorów znajdują się w Zarządzeniu Burmistrza Gminy Włoszczowa.

15 marca 2018
Czytaj więcej o: Nabór do Rady Seniorów

Konkurs na zadania sportowe rozstrzygnięty

Przejdź do - Konkurs na zadania sportowe rozstrzygnięty

Publikujemy Zarządzenie Burmistrza  Gminy Włoszczowa z 12 marca br.

12 marca 2018

Konkurs na realizację zadań publicznych

Przejdź do - Konkurs na realizację zadań publicznych

Szczegóły w opublikowanym Zarządzeniu Burmistrza Gminy Włoszczowa.

2 marca 2018

Nabór przedstawicieli ngo do komisji konkursowych

Przejdź do - Nabór przedstawicieli ngo do komisji konkursowych

Publikujemy Zarządzenie Burmistrza Gminy Włoszczowa.

2 marca 2018

Większy zakres wydatków

Przejdź do - Większy zakres wydatków

Gmina Włoszczowa jest miastem partnerskim dla francuskiego Le Passage. 22 lutego radni miejscy podjęli uchwałę o przeznaczeniu kwoty 3 tys. zł zaplanowanej na współpracę zagraniczną także na kontakty z innymi krajami. Pieniądze będą służyły na przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i sportowym oraz wymianę dzieci i młodzieży. Tekst uchwały w załączonym pliku.

27 lutego 2018

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego

Przejdź do - Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego

Publikujemy skład Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

26 lutego 2018
Czytaj więcej o: Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego

Stanowisko Burmistrza

Przejdź do - Stanowisko Burmistrza

W sprawie opinii i uwag do projektu uchwały dotyczacej współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi publikujemy w załączonym pliku.

12 lutego 2018

Nabór do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Przejdź do - Nabór do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Publikujemy Zarządzenie Burmistrza Gminy Włoszczowa oraz Kartę zgłoszenia.

20 grudnia 2017