Urząd Gminy Włoszczowa

Rada Miejska

Przewodniczący Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej we Włoszczowie

Grzegorz Dudkiewicz
Przyjmuje interesantów w piątki w godz. od 14 do 16

 

Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej

Marian Hebdowski

Krzysztof Suliga

 

Skład osobowy Rady Miejskiej siódmej kadencji (2014-2018):

Składy komisji:

Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej

Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego

Komisja Rolnictwa, Handlu, Drobnej Wytwórczości, Usług i Ochrony Środowiska

Komisja Rozwoju Społeczno-gospodarczego, Budżetu i Finansów

Komisja Rewizyjna