Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Kradzież defektoskopu z wysokoaktywnym źródłem promieniotwórczym w Zabrzu

Przejdź do - Kradzież defektoskopu z wysokoaktywnym źródłem promieniotwórczym w Zabrzu

W dniu 15.07. 2015 r. Państwowa Agencja Atomistyki otrzymała zgłoszenie o kradzieży aparatu gammagraficznego (defektoskopu), służącego do prześwietlania różnego rodzaju  materiałów (np. spawów). Aparat należący do Zakładu Badań Nieniszczących w Gliwicach skradziono w Zabrzu. Informacja o zdarzeniu radiacyjnym przekazana została do Wojewody Śląskiego oraz Policji.

22 lipca 2015
Czytaj więcej o: Kradzież defektoskopu z wysokoaktywnym źródłem promieniotwórczym w Zabrzu

Syreny alarmowe na rocznicę Powstania Warszawskiego

Przejdź do - Syreny alarmowe na rocznicę Powstania Warszawskiego

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 60/2015 Szefa Obrony Cywilnej Powiatu – Starosty Włoszczowskiego z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie przeprowadzenia powiatowego treningu uruchamiania syren alarmowych, w sobotę 1 sierpnia 2015r. o godz. 17:00 na terenie Gminy Włoszczowa zostaną uruchomione syreny alarmowe na okres 1 minuty. Będzie to sprawdzenie działania systemu alarmowania oraz jednocześnie upamiętnienie 71 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

21 lipca 2015

Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w Kraju 2015-2019

Przejdź do - Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w Kraju 2015-2019

Burmistrz Gminy Włoszczowa podaje do publicznej wiadomości informację Ministra Środowiska, że zgodnie z art. 13 a ust.2 ustawy o lasach w bieżącym roku w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczyna się wykonanie opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w Kraju 2015-2019, którego celem jest określenie, a następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian. Wyniki inwentaryzacji będą wykorzystywane wyłącznie dla celów statystycznych, które poza dostarczeniem danych o lasach polskich dla sprawozdawczości krajowej i międzynarodowej, będą również służyły formułowaniu, realizacji i ocenie polityki leśnej Państwa. W związku z powyższym uprasza się o umożliwienie uprawnionym pracownikom Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej wstępu na teren lasów w celu założenia na nich powierzchni próbnych, a następnie dokonywania cyklicznych pomiarów na tych powierzchniach. Prace terenowe w każdym roku 5-letniego cyklu będą wykonywane w miesiącach: czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu.

21 lipca 2015

Jak przeżyć upały i zachować się w czasie burzy

Przejdź do - Jak przeżyć upały i zachować się w czasie burzy

Czego lipiec i sierpień nie dowarzy, tego wrzesień nie usmaży - głosi przysłowie. A upalnej pogodzie towarzyszyć mogą burze z gradem, porywisty wiatr, a także intensywne, wręcz obfite opady, powodujące lokalne podtopienia. Dlatego przypominany, że osoby starsze, chore oraz dzieci powinny ograniczyć przebywanie na powietrzu w najgorętszych momentach dnia. Pamiętajmy też, że w czasie burzy najbezpieczniej jest schronić się wewnątrz budynku.

 

20 lipca 2015
Czytaj więcej o: Jak przeżyć upały i zachować się w czasie burzy

„Jedynka” w trakcie prac remontowo-budowlanych

Przejdź do - „Jedynka”  w trakcie prac remontowo-budowlanych

Kolejny, trzeci już etap remontu najstarszej włoszczowskiej szkoły obejmuje parter i I piętro. Będą też dwie nowoczesne i mechanicznie  wentylowane  łazienki dla uczniów oraz nauczycieli. Koszt robót to niemal 600 tys. zł. Zespół Placówek Oświatowych nr 1 we Włoszczowie ma już ponad 90 lat ( szkoła  powstała  w  1924 roku).  Prace remontowe zostały rozłożone na kilka lat.

20 lipca 2015

Groźne dopalacze

Przejdź do - Groźne dopalacze

W ostatnim czasie w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji.

20 lipca 2015
Czytaj więcej o: Groźne dopalacze

Bezpłatne konsultacje na temat pozyskiwania dotacji

Przejdź do - Bezpłatne konsultacje na temat pozyskiwania dotacji

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje na temat możliwości pozyskania dotacji z Funduszy Europejskich, które odbędą się 22 lipca 2015r. w godz. od 10.00 do 14.00 w Urzędzie Gminy Włoszczowa.

17 lipca 2015
Czytaj więcej o: Bezpłatne konsultacje na temat pozyskiwania dotacji

Bezpłatne badanie pojazdów

Przejdź do - Bezpłatne badanie pojazdów

Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie zaprasza w dniu 18 lipca br. od godz. 1000 na parking przed basenem "NEMO", na bezpłatne badanie stanu technicznego samochodu. Organizatorami akcji "DBAMY O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO" są: Euro Warsztat Auto-Serwis Pawlik Nieznanowice, KYB, LOTOS, OSiR we Włoszczowie.

17 lipca 2015
Czytaj więcej o: Bezpłatne badanie pojazdów

Włoszczowa Innowacyjną Gminą

pcq

To już czwarta edycja Plebiscytu Moje Innowacyjne Otoczenie Moja Innowacyjna Gmina, w ramach której docenione zostały innowacyjne  działania na poziomie gmin. W tym roku Kapituła Plebiscytu za innowacje w obszarze społecznym doceniła Gminę Włoszczowa za Program "Włoszczowska Karta Seniora 60+”, który jest realizowany bezpośrednio przez Gminę Włoszczowa przy szerokim partnerstwie jednostek pozarządowych oraz partnerów prywatnych.

20 lipca 2015
Czytaj więcej o: Włoszczowa Innowacyjną Gminą

Badania ankietowe GUS

Przejdź do - Badania ankietowe GUS

Na terenie województwa świętokrzyskiego trwają obecnie, a także rozpoczynać się będą kolejne badania ankietowe GUS. Badania dotyczą koniunktury w gospodarstwie rolnym, kondycji gospodarstw rolnych oraz podróży.

15 lipca 2015

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Przejdź do - Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest wsparciem adresowanym do pracodawców, wspomagającym przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności osób pracujących. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu posiadania kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.  W 2015 r. środki KFS będą przeznaczone wyłącznie na wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w wieku 45 lat i więcej.

14 lipca 2015
Czytaj więcej o: Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Zapraszamy na Święto Policji garnizonu świętokrzyskiego

Przejdź do - Zapraszamy na Święto Policji garnizonu świętokrzyskiego

Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego w tym roku odbędą się we Włoszczowie w dniu 30 lipca. Po oficjalnej części uroczystości, zaplanowano festyn rodzinny z licznymi atrakcjami dla jego uczestników. Serdecznie wszystkich zapraszamy.

13 lipca 2015