Urząd Gminy Włoszczowa

Aktualności

Artykuły

Rowerem po gminie Secemin

Przejdź do - Rowerem po gminie Secemin

Ziemia reformacji - stąd wyszli w Polskę arianie, garncarzy i możnych rodów. Bywał na niej Mikołaj Rej, który sławił Stanisława Szafrańca w swojej twórczości, pisząc o nim w dziele „Zwierciadło”, że sobie sam sprawił twardy munsztuk z cnoty, chocia nie norymberskiej, secemskiej roboty. W czasie powstania styczniowego walczyły tu oddziały Zygmunta Chmieleńskiego. W walkach brał czynny udział Adam Chmielowski – późniejszy święty Brat Albert. Jak nie odwiedzić takich ciekawych miejsc? Najmłodsza uczestniczka miała 8 lat, najstarszy uczestnik 75. Pokonali na rowerze trasę 58 kilometrów. Takich zapaleńców było jeszcze czterdziestu trzech. 17 czerwca wybrali się na Rodzinny Rajd Rowerowy po gminie Secemin. Włączyli się w obchody 20-lecia województwa świętokrzyskiego i powiatu włoszczowskiego.

19 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Rowerem po gminie Secemin

Piknik Świętojański - Wiejskie Wędzenie

Przejdź do - Piknik Świętojański - Wiejskie Wędzenie

24 czerwca

Park Etnograficzny w Tokarni

Będzie można wspólnie wędzić i grillować  z Mistrzami Kuchni: Mirosławem Ciołakiem, Michałem Markowiczem i Robertem Kopaczem, którzy zdradzą swoje sekrety na udane barbecue.

 

19 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Piknik Świętojański - Wiejskie Wędzenie

Świat otwarty dla niewidomych

Przejdź do - Świat otwarty dla niewidomych

Fundacja Szansa dla Niewidomych oraz współorganizatorzy wydarzenia  Muzeum Narodowe w Kielcach oraz Joanna Winiarska - radna miasta Kielce, serdecznie zapraszają na bezpłatną konferencję połączoną z imprezą plenerową, która odbędzie się 21 czerwca na kieleckim rynku. Szczegółowe informacje w dołączonych plikach.

19 czerwca 2018

Zostań żołnierzem

Przejdź do - Zostań żołnierzem

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kielcach poszukuje ochotników do odbycia służby przygotowawczej na potrzeby kształcenia w korpusie szeregowych, z przewidywanym terminem rozpoczęcia szkolenia w III turnusie od dnia 4 września br.

 

19 czerwca 2018

Świetlica z unijnym dofinansowaniem

Przejdź do - Świetlica z unijnym dofinansowaniem

W maju ubiegłego roku we Włoszczowie odbyło się uroczyste podpisanie umów z beneficjentami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”). Z unijnego budżetu dofinansowanie związanych z infrastrukturą turystyczną i rekreacyjną oraz na rozwój działalności gospodarczej skorzystały stowarzyszenia i indywidualnie – mieszkańcy gminy Gidle, Ładzicie, Kobiele Wielkie, Żytno i Radomsko (kolejnych pięciu beneficjentów to pochodziło z województwa świętokrzyskiego). Dzięki dofinansowaniu przyznanemu w ramach LGD "Region Włoszczowski" powstaną: wielofunkcyjne boisko w Radziechowicach Drugich, gm. Ładzice (ponad 204 tys. zł dofinansowania), place zabaw oraz siłownie zewnętrzne na terenie gminy Kobiele Wielkie (ponad 204 tys. zł dofinansowania), świetlica wiejska w Borowej, gm. Gidle (ponad 204 tys. zł dofinansowania) oraz świetlica wiejska w Silniczce, gm. Żytno (ponad 204 tys. zł dofinansowania). Wójt gminy Żytno Mirosław Ociepa zaprasza na festyn do Silniczki.

19 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Świetlica z unijnym dofinansowaniem

Bezpieczny i kolorowy plac zabaw dla dzieci

Przejdź do - Bezpieczny i kolorowy plac zabaw dla dzieci

Niebawem plac zabaw dla dzieci przy Przedszkolu Samorządowym nr 2 we Włoszczowie odzyska nowy wygląd za sprawą 3 tys. zł grantu od Fundacji "Jesteśmy Blisko",  w ramach konkursu "Weź kasę i zrób".  Dzięki projektowi będą wykonane prace renowacyjne wszystkich znajdujących się tam urządzeń i wymiana podestów przy zjeżdżalniach. Część sportowa zostanie doposażona w bramki do piłki nożnej. Pojawią się ławeczki dla dzieci. Plac zabaw stanie się kolorowy, bezpieczny i posłuży jeszcze kilka lat przedszkolakom.

19 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Bezpieczny i kolorowy plac zabaw dla dzieci

XXI Krajowy Turniej Sołtysów

Przejdź do -  XXI Krajowy Turniej Sołtysów

23-24 czerwca w Wąchocku spotkają się sołtysi z całej Polski, w ramach corocznego Zjazdu Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Kieleckiej i XXI Krajowego Turnieju Sołtysów. Podczas wydarzenia poznamy “Sołtysa Roku”. Zostaną wręczone nagrody i wyróżnienia. Wśród wyróżnionych jest sołtys Konieczna Zbigniew Pasoń. Wnioskodawcą w tym plebiscycie była gmina. Turnieje sołtysów rozgrywane są od 1995 roku i stanowią atrakcję podczas Zjazdu Sołtysów Ziemi Kieleckiej. Sołtysi z całego kraju rywalizować będą w konkurencjach turniejowych takich jak: maraton wąchocki na spostrzegawczość, przejście wierzchem przez płoty czy zwijanie asfaltu na noc, poranne rozgrzeszenie u Cystersów oraz mała matura sołtysa  i test ze znajomości zasad bezpiecznej pracy w rolnictwie. Nagroda główną dla zwycięzcy będzie skuter. Imprezę honorowym patronatem objął marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas.

18 czerwca 2018
Czytaj więcej o: XXI Krajowy Turniej Sołtysów

Wiesława Prześlak została przewodniczącą Gminnej Rady Seniorów

Przejdź do - Wiesława Prześlak została przewodniczącą Gminnej Rady Seniorów

Rada zebrała się 18 czerwca, by wybrać zarząd. Wiesławę Prześlak zastąpi Małgorzata Kotulska, a sekretarzem GRS została Irena Czerwińska. W posiedzeniu rady uczestniczył burmistrz Grzegorz Dziubek.

18 czerwca 2018

Trwa remont ulicy ks. profesora H. Witczyka

Przejdź do - Trwa remont ulicy ks. profesora H. Witczyka

Dawna ulica Mariana Buczka w Kurzelowie nie tylko zmieniła nazwę, ale zmieni wygląd. Można powiedzieć polna droga jest teraz utwardzana. Potem zostanie położona nakładka asfaltowa. Patron tej ulicy pochodzi z parafii Kurzelów, jest m.in. kapelanem "Solidarności", wykładowcą na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i publicystą Radia Maryja. Taką decyzję w ubiegłym roku podjęła wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek, w związku z ustawą dekomunizacyjną.

18 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Trwa remont ulicy ks. profesora H. Witczyka

Kodeks wyborczy poprawiony

Przejdź do - Kodeks wyborczy poprawiony

Sejm znowelizował 15 czerwca Kodeks wyborczy. Uchylono obowiązek transmisji z lokali wyborczych, uproszczono procedurę odwoławczą w sprawie podziału na okręgi wyborcze, poszerzono katalog osób, które mogą pełnić funkcję urzędnika wyborczego. Nowela skraca procedurę sądowo-administracyjną w sprawach skarg na uchwały PKW dotyczące podziału na okręgi wyborcze. Skargi na te uchwały będą rozpatrywane tylko przez Naczelny Sąd Administracyjny w składzie trzech sędziów, a nie, jak dotąd, przez sąd administracyjny pierwszej instancji. Od rozstrzygnięć NSA nie będzie przysługiwała dalsza ścieżka odwoławcza. Zmiana ta ma na celu przeciwdziałanie ewentualnym problemom w szybkim zakończeniu postępowań przed sądami w powyższych sprawach. Według nowelizacji, prawo pełnienia funkcji urzędników wyborczych będą mieli nie tylko pracownicy urzędów obsługujących organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych, lecz także inne osoby mające co najmniej 5-letni staż pracy w tych urzędach lub ich jednostkach. Poprzednia nowelizacja miała miejsce w styczniu br.

18 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Kodeks wyborczy poprawiony

Konieczno laureatem konkursu „Świętokrzyskie korzenie”

Przejdź do - Konieczno laureatem konkursu „Świętokrzyskie korzenie”

14 czerwca W Maleńcu poznaliśmy laureatów wojewódzkiego konkursu „Świętokrzyskie korzenie – historia mojej rodziny”. Przedstawiciele kilku powiatów z województwa świętokrzyskiego gościli w tamtejszym Zabytkowym Zakładzie Hutniczym. Organizatorem było Forum Myśli Społecznej imienia Jana Rumia w Kielcach. Nagrody wręczali marszałek województwa Adam Jarubas i członkini zarządu województwa Agata Binkowska oraz starosta konecki Bogdan Soboń.  Celem konkursu było promowanie idei poznawania historii ziemi świętokrzyskiej poprzez poznawanie dziejów własnej rodziny. Na konkurs wpłynęło kilkadziesiąt prac z całego województwa, między innymi z  powiatu kieleckiego, koneckiego,  staszowskiego, sandomierskiego i włoszczowskiego.

 
18 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Konieczno laureatem konkursu „Świętokrzyskie korzenie”

Przybędzie kół gospodyń wiejskich

Przejdź do - Przybędzie kół gospodyń wiejskich

Kolejne powstanie w Dąbiu. Chęć działania w kgw zadeklarowało 18 pań. Mieszkanki sołectwa Dąbie są w trakcie dopinania spraw formalnych. Plany na powołanie koła zrodziły się jesienią ubiegłego roku, kiedy to Dąbie włączyło się się w organizację Dnia Ziemniaka w Woli Wiśniowej. Koła Gospodyń Wiejskich w gminie Włoszczowa działają w Bebelnie, Czarncy, Jeżowicach, Kurzelowie, Koniecznie, Motycznie, Przygradowie, Woli Wiśniowej. Są też dwa stowarzyszenia mieszkańców w Rząbcu i Nieznanowicach. Wszystkie te organizacje, niezwykle aktywne i twórcze, moderują życie społeczno-kulturalne w swoich miejscowościach. Witamy w tym fajnym i zgranym gronie panie z Dąbia. Obiecały, że już wspólnie z nami będą uczestniczyć w Narodowym Czytaniu, które odbędzie się w Bebelnie.

18 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Przybędzie kół gospodyń wiejskich