Środki unijne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

"Przebudowa dróg gminnych: Nr 397010 T Przygradów - Folwark, Nr 397002 T Michałów - Huby - Dołowatka odcinek Wymysłów - Michałów i Nr 397001 T na odcinku Nieznanowice w kierunku Ludyni wraz ze zmianą nawierzchni z szutrowej na asfaltową”

31 maja 2016 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zawarł z Gminą Włoszczowa umowę o przyznaniu pomocy na operację pn.:

"Przebudowa dróg gminnych: Nr 397010 T Przygradów - Folwark, Nr 397002 T Michałów - Huby - Dołowatka odcinek Wymysłów - Michałów i Nr 397001 T na odcinku Nieznanowice w kierunku Ludyni wraz ze zmianą nawierzchni z szutrowej na asfaltową”.

Operacja mająca na celu skrócenie czasu dojazdu oraz ułatwienie dostępu mieszkańcom wsi Przygradów, Wymysłów, Michałów i Nieznanowice do dróg wyższego rzędu oraz własnych posesji poprzez przebudowę dróg gminnych wraz ze zmianą istniejącej nawierzchni szutrowej na nawierzchnię asfaltową współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020.
Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”
Przewidywane wyniki operacji : przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku 5,044 km.
Wartość  całkowita operacji: 631 806,08 zł brutto
Wartość pomocy:  402 018,00 zł brutto

1 czerwca 2016
Czytaj więcej o: "Przebudowa dróg gminnych: Nr 397010 T Przygradów - Folwark, Nr 397002 T Michałów - Huby - Dołowatka odcinek Wymysłów - Michałów i Nr 397001 T na odcinku Nieznanowice w kierunku Ludyni wraz ze zmianą nawierzchni z szutrowej na asfaltową”

„Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Wola Wiśniowa wraz ze zmianą nawierzchni drogi z szutrowej na asfaltową”

31 maja 2016 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zawarł z Gminą Włoszczowa umowę o przyznaniu pomocy na operację pn.:

„Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Wola Wiśniowa wraz ze zmianą nawierzchni drogi z szutrowej na asfaltową”.

Operacja mająca na celu ułatwienie dostępu do dróg powiatowych oraz skrócenie dojazdu do miejscowości położonych na terenie Gminy Włoszczowa poprzez przebudowę drogi wewnętrznej w m. Wola Wiśniowa wraz ze zmianą nawierzchni drogi z szutrowej na asfaltową współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.
Przewidywane wyniki operacji : przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku 0,828 km.
Wartość całkowita operacji: 115 765,56 zł brutto
Wartość pomocy: 73 661,00 zł brutto

1 czerwca 2016
Czytaj więcej o: „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Wola Wiśniowa wraz ze zmianą nawierzchni drogi z szutrowej na asfaltową”

„Przebudowa drogi gminnej Nr 397011 T Konieczno - Nieznanowice wraz ze zmianą nawierzchni drogi z gruntowej na asfaltową”.

31 maja 2016 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zawarł z Gminą Włoszczowa umowę o przyznaniu pomocy na operację pn.:

„Przebudowa drogi gminnej Nr 397011 T Konieczno - Nieznanowice wraz ze zmianą nawierzchni drogi z gruntowej na asfaltową”.

Operacja mająca na celu skrócenie czasu dojazdu do cmentarza parafialnego w Koniecznie poprzez poprawę warunków technicznych drogi gminnej łączącej dwie miejscowości współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.
Przewidywane wyniki operacji : przebudowa drogi gminnej na odcinku 2,305 km.
Wartość całkowita operacji: 327 821,94 zł brutto.
Wartość pomocy: 208 593,00 zł brutto.

1 czerwca 2016
Czytaj więcej o: „Przebudowa drogi gminnej Nr 397011 T Konieczno - Nieznanowice wraz ze zmianą nawierzchni drogi z gruntowej na asfaltową”.

Pliki do pobrania