Urząd Gminy Włoszczowa

Środki krajowe

Artykuły

„Budowa siłowni plenerowej, strefy relaksu oraz placu zabaw o charakterze sprawnościowym w Czarncy”

W dniu 07.08.2019 roku Burmistrz Gminy Włoszczowa podpisał umowę z Ministrem Sportu i Turystyki o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pn. „Budowa siłowni plenerowej, strefy relaksu oraz placu zabaw o charakterze sprawnościowym w Czarncy” w ramach  Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019.

19 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: „Budowa siłowni plenerowej, strefy relaksu oraz placu zabaw o charakterze sprawnościowym w Czarncy”

„Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 397030T ul. Zielonej we Włoszczowie od km 0+004,40 do km 0+363”

W dniu 18.07.2019 roku Burmistrz Gminy Włoszczowa podpisał umowę z Wojewodą Świętokrzyskim o dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 397030T ul. Zielonej we Włoszczowie od km 0+004,40 do km 0+363” ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

19 lipca 2019
Czytaj więcej o: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 397030T ul. Zielonej we Włoszczowie od km 0+004,40 do km 0+363”

„Modernizacja remizy OSP w Bebelnie”

30 lipca 2018 r. Burmistrz Gminy Włoszczowa podpisał umowę z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego na przekazanie dotacji celowej w ramach programu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok” na realizację projektu p.n.: „Modernizacja remizy OSP w Bebelnie”. 

16 stycznia 2019
Czytaj więcej o: „Modernizacja remizy OSP w Bebelnie”

„Modernizacja i doposażenie remizy OSP w Jeżowicach”

30 lipca 2018 r. Burmistrz Gminy Włoszczowa podpisał umowę z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego na przekazanie dotacji celowej w ramach programu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok” na realizację projektu p.n.: „Modernizacja i doposażenie remizy OSP w Jeżowicach”.

16 stycznia 2019
Czytaj więcej o: „Modernizacja i doposażenie remizy OSP w Jeżowicach”

„Modernizacja remizy OSP w Woli Wiśniowej”

30 lipca 2018 r. Burmistrz Gminy Włoszczowa podpisał umowę z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego na przekazanie dotacji celowej w ramach programu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok” na realizację projektu p.n.: „Modernizacja remizy OSP w Woli Wiśniowej”. 

16 stycznia 2019
Czytaj więcej o: „Modernizacja remizy OSP w Woli Wiśniowej”

„Przebudowa drogi gminnej nr 397017T ul. Kolejowej we Włoszczowie”

W dniu 26.07.2018 roku Burmistrz Gminy Włoszczowa podpisał umowę z Wojewodą Świętokrzyskim o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 397017T ul. Kolejowej we Włoszczowie” w ramach Programu Wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. 

16 stycznia 2019
Czytaj więcej o: „Przebudowa drogi gminnej nr 397017T ul. Kolejowej we Włoszczowie”

"Żłobek we Włoszczowie, ul. Różana"

W dniu 11.05.2018 roku Burmistrz Gminy Włoszczowa podpisał umowę z Wojewodą Świętokrzyskim na przekazanie dotacji celowej w wysokości 400 000,00 zł na realizację zadania pn. „Żłobek we Włoszczowie, ul. Różana” w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018 moduł1a. 

16 stycznia 2019
Czytaj więcej o: "Żłobek we Włoszczowie, ul. Różana"

„Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Placówek Oświatowych nr 2 oraz boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoku w dal przy Zespole Placówek Oświatowych nr 1 we Włoszczowie”

„Jesienne Barwy Motyczna” – organizacja festynu, zakup strojów dla KGW oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Motycznie”

31 lipca 2017 r. Burmistrz Gminy Włoszczowa podpisał umowę z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego na przekazanie dotacji celowej w ramach programu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok”na realizację projektu p.n.: „Jesienne Barwy Motyczna” – organizacja festynu, zakup strojów dla KGW oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Motycznie”. Całkowita wartość projektu wyniosła 14 500,00 zł, a wartość dotacji celowej – 6 000,00 zł.

9 sierpnia 2017
Czytaj więcej o: „Jesienne Barwy Motyczna” – organizacja festynu, zakup strojów dla KGW oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Motycznie”

„Modernizacja strażnicy OSP w Przygradowie”

31 lipca 2017 r. Burmistrz Gminy Włoszczowa podpisał umowę z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego na przekazanie dotacji celowej w ramach programu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok” na realizację projektu p.n.: „Modernizacja strażnicy OSP w Przygradowie”. Całkowita wartość projektu wyniosła 14 964,22 zł, a wartość dotacji celowej – 8 000,00 zł. 

9 sierpnia 2017
Czytaj więcej o: „Modernizacja strażnicy OSP w Przygradowie”