Urząd Gminy Włoszczowa

Gospodarka niskoemisyjna

Artykuły

Włoszczowa na liście dofinansowania OZE

Przejdź do - Włoszczowa na liście dofinansowania OZE

21 lutego Zarząd Województwa Świętokrzyskiego rozstrzygnął konkurs i dokonał wyboru 22 projektów do dofinansowania w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.01.00-IZ.00-26-105/17 w ramach Działania 3.1 Wytwarzania i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Całkowita kwota dofinansowania projektów wynosi 60 045 549,72 zł, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 116 316 670,71 zł. Wniosek Gminy Włoszczowa jest trzeci na liście. Realizacja projektu będzie odbywała się według harmonogramu działań. O szczegółach poinformujemy zainteresowanych po podpisaniu umowy, dlatego prosimy o cierpliwość, bo zwykle po ukazaniu się dobrych informacji pada lawina pytań. Na pewno na nie odpowiemy. Zostanie zorganizowane spotkanie na temat długo oczekiwanego projektu, który pomoże obniżyć wydatki na zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii. Budowa mikroinstalacji OZE dla mieszkańców gminy Włoszczowa opiewa na kwotę 4 154 122,43 zł. Wartość dofinanowania wyniesie 2 232 486,03 zł. O odnawialne instalacje ubiega się 352 gospodarstwa. W studium wykonalności znalazło się 154 kolektory słoneczne i 221 instalacji fotowoltaicznych dostosowanych do produkcji energii elektrycznej.

28 lutego 2018
Czytaj więcej o: Włoszczowa na liście dofinansowania OZE

OZE: mieszkańcy podpisują z gminą umowy użyczenia

Przejdź do - OZE: mieszkańcy podpisują z gminą umowy użyczenia

W związku z zakończeniem inspekcji technicznych, w ramach Projektu dotyczącego Odnawialnych Źródeł Energii, zapraszamy Mieszkańców, których posesje zostały pozytywnie zakwalifikowane, do odbioru Raportu. Inspekcja miała za zadanie wykazać jakiej mocy urządzenia mogą być zamontowane na budynku. Raport można odebrać w Urzędzie Gminy Włoszczowa, pok. 36, II piętro w godz. 8:00 – 16:00.

2 sierpnia 2017
Czytaj więcej o: OZE: mieszkańcy podpisują z gminą umowy użyczenia

Odnawialne źródła energii – odbierz umowę

Przejdź do - Odnawialne źródła energii – odbierz umowę

W związku z działaniem 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020" informujemy, że inspekcje techniczne na terenie Gminy Włoszczowa zostały zakończone. Mieszkańców, którzy złożyli dokumenty kwalifikujące do Projektu zapraszamy po niezwłoczny odbiór umów. Prosimy o osobiste stawiennictwo w pok. 36, II piętro w godz. 8:00 – 16:00.

 

30 maja 2017
Czytaj więcej o: Odnawialne źródła energii – odbierz umowę

Odnawialne Źródła Energii: Wypełniłeś ankietę, podpisałeś umowę, dowiedz się o kolejnych etapach weryfikacji

Przejdź do - Odnawialne Źródła Energii: Wypełniłeś ankietę, podpisałeś umowę, dowiedz się o kolejnych etapach weryfikacji

17 lutego br. Gmina Włoszczowa zakończyła nabór ankiet oraz umów w ramach Projektu dotyczącego odnawialnych źródeł energii. Zainteresowani złożyli blisko 500 deklaracji. Odbyły się 23 spotkania. Jako pierwsi w powiecie zakończyliśmy ten etap projektu. I co dalej?

21 lutego 2017
Czytaj więcej o: Odnawialne Źródła Energii: Wypełniłeś ankietę, podpisałeś umowę, dowiedz się o kolejnych etapach weryfikacji

Zdecyduj o eko-energii

Przejdź do - Zdecyduj o eko-energii
Zostało jeszcze 9 dni, by wypełnić ankietę i złożyć umowy. Burmistrz Grzegorz Dziubek informuje Mieszkańców, że w związku z planowanym przez Urząd Marszałkowski na II kwartał 2017 r. naborem wniosków w ramach działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020" Gmina Włoszczowa zamierza aplikować o dofinansowanie dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła z zakresu odnawialnych źródeł energii. W okresie od 9 stycznia do 6 lutego br. zostały zorganizowane 23 spotkania z Mieszkańcami. Wszystko po to, aby przekazać szczegółowe informacje o możliwościach skorzystania z Programu. Zaprezentowane były również informacje o korzyściach instalacji  oraz finansowaniu i procedurze naboru.
8 lutego 2017

Poprawa jakości powietrza i lepsza edukacja ekologiczna – będą na to pieniądze z WFOŚ i GW

Przejdź do - Poprawa jakości powietrza i lepsza edukacja ekologiczna – będą na to pieniądze z WFOŚ i GW

Sprawdzony i dobrze przyjęty przez społeczeństwo województwa świętokrzyskiego w 2016 r – Program dla osób fizycznych „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni, zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, termomodernizację budynków”, będzie kontynuowany w tym roku. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach uruchomił II edycję programu. 3 lutego w  Starostwie Powiatowym w Kielcach odbyło się spotkanie informacyjne, dotyczące m.in. dofinansowywania przez WFOŚ i GW działań na rzecz ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony powietrza.

6 lutego 2017
Czytaj więcej o: Poprawa jakości powietrza i lepsza edukacja ekologiczna – będą na to pieniądze z WFOŚ i GW

Termin składania ankiet i umów wydłużony

Przejdź do - Termin składania ankiet i umów wydłużony

Do 17 lutego można składać ankiety i podpisywać umowy w ramach działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020". Oferta Programu została poszerzona o dofinansowanie zakupu ekologicznych kotłów na pellety.

 

30 stycznia 2017

Korzystaj z darmowej energii i zapewnij sobie komfort na lata

Przejdź do - Korzystaj z darmowej energii i zapewnij sobie komfort na lata

Tylko do 31 stycznia br. masz czas na wypełnienie ankiety i podpisanie umowy. Możesz zainstalować kolektory słoneczne, moduły fotowoltaiczne, pompy ciepła. Nie zwlekaj, warość dofinanansowania może wynieść nawet  70 procent. Chętnie Ci pomożemy przygotować potrzebne dokumenty.

24 stycznia 2017

Odnawialne Żródła Energii - czysta energia, niższe rachunki, zdrowsze powietrze

Przejdź do - Odnawialne Żródła Energii - czysta energia, niższe rachunki, zdrowsze powietrze

Musimy utrzymać opłaty za energię elektryczną na najniższym możliwym poziomie a jednocześnie maksymalnie obniżyć emisje dwutlenku węgla - marzenie nie tylko polityków, wielkiego biznesu, ale przede wszystkim rzeszy użytkowników. Pod koniec ubiegłego roku jak Polska długa i szeroka rozeszła się wieść, że jedna z parafii w Szczecinie będzie ogrzewana energią słoneczną. Spytacie o moc? 0,03795 MW. Mniejsze wydatki na ogrzewanie, mniej emisji gazów cieplarnianych, a za to więcej zdrowego powietrze. Zostało jeszcze tylko dwa tygodnie, aby wypełnić ankietę i podpisać umowę na instalacje fotowoltaiczne w gminie Włoszczowa, która zamierza aplikować o dofinansowanie ich dostawy i montażu w ramach działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. O programie informujemy w trakcie spotkań w sołectwach.

18 stycznia 2017
Czytaj więcej o: Odnawialne Żródła Energii - czysta energia, niższe rachunki, zdrowsze powietrze

Gmina chce zwiększyć efektywność energetyczną

Przejdź do - Gmina chce zwiększyć efektywność energetyczną

Gmina Włoszczowa od września ma Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. Jego zadaniem jest podniesienie efektywności energetycznej, zwiększenie poziomu wykorzystania odnawialnych źródeł energii, jak również redukcja emisji gazów cieplarnianych. Dokument niezbędny przy ubieganiu się  o przyznanie środków pomocowych z budżetu Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

27 października 2016
Czytaj więcej o: Gmina chce zwiększyć efektywność energetyczną

Umowa na dofinansowanie opracowania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa” podpisana

Przejdź do - Umowa na dofinansowanie opracowania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa” podpisana

5 listopada 2015r. burmistrz Gminy Włoszczowa  Grzegorz Dziubek podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie opracowania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa”. Gmina Włoszczowa złożyła wniosek, który został pozytywnie zakwalifikowany do dofinasowania. Całkowity koszt zadania pn. „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa” wynosi 35.301,00 zł. Kwota dotacji z WFOŚ i GW w Kielcach wynosi 90 % kosztów kwalifikowanych tj. 31.770,90 zł. W przyszłości dzięki posiadanemu opracowaniu Gmina Włoszczowa będzie mogła uzyskać dofinansowanie na działania zmierzające do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego Europy (np. na działania termomodernizacyjne dla budynków użyteczności publicznej, czy dofinansowanie montażu kolektorów słonecznych dla budynków mieszkalnych).

 

 

10 listopada 2015

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa - ankieta dla mieszkańców i przedsiębiorców

Gmina Włoszczowa przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Przygotowanie dokumentu pozwoli zaplanować działania na najbliższe lata na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza w naszej gminie. Zapraszamy mieszkańców i przedsiębiorców do wypełnienia ankiety inwentaryzującej emisję.

7 września 2015
Czytaj więcej o: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa - ankieta dla mieszkańców i przedsiębiorców