Urząd Gminy Włoszczowa

Włoszczowska Karta Dużej Rodziny

Włoszczowska Karta Dużej Rodziny jest elementem polityki społecznej i prorodzinnej realizowanej przez Gminę Włoszczowa na rzecz rodzin wielodzietnych z trójką i więcej dzieci. <<UCHWAŁA NR XXXV/ 295 / 13 RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie wsparcia rodzin wielodzietnych i przyjęcia Programu „WŁOSZCZOWSKA KARTA DUŻEJ RODZINY” >>.

Celem wprowadzenia Włoszczowskiej Karty Dużej Rodziny jest:

Realizacja programu będzie przebiegała w sposób otwarty, zakładając stałe poszerzanie kręgu podmiotów zainteresowanych uczestnictwem w programie, ale też i aktywny udział w nim rodzin zamieszkałych na terenie gminy Włoszczowa.

Włoszczowska Karta Dużej Rodziny będzie wydawana rodzinom spełniającym następujące warunki:


Wnioski o wydanie Włoszczowskiej Karty Dużej Rodziny przyjmuje Urząd Gminy Włoszczowa przy ul. Partyzantów 14.


Wzór Włoszczowskiej Karty Dużej Rodziny:

WKDR 1

WKDR 2

Włoszczowska Karta Dużej Rodziny została doceniona nie tylko przez korzystające z niej rodziny zamieszkałe w gminie Włoszczowa, ale również przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego .