Urząd Gminy Włoszczowa

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Dowiedz się, jak głosować?

15 maja 2019

Wybory do europarlamentu 2019 już za kilka dni, 26 maja. Polacy wybiorą swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. To najwyższy czas, by dowiedzieć się, jak będzie przebiegało głosowanie.

Wyborcy w Polsce głosują w miejscu swojego stałego zameldowania, w obwodowych komisjach wyborczych. Każdy został wpisany do rejestru wyborców na podstawie stałego zameldowania. Jeśli jednak zmieniało się adres zamieszkania w ostatnim czasie, lepiej sprawdzić, czy zostało się dopisanymdo "nowego" rejestru wyborców.

W każdej chwili można to sprawdzić w urzędzie gminy. Między 21 a 8 dniem przed 26 maja można upewnić się, czy nasze nazwisko jest w spisie wyborców. Jeżeli okazało się, że nie, można jeszcze złożyć wniosek o dopisanie najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów.

Co jeśli zamierza się zagłosować poza miejscem zameldowania?

Jedną z możliwości jest pobranie zaświadczenia o prawie do głosowania. Odpowiedni wniosek trzeba złożyć w urzędzie gminy, w której figuruje się w spisie wyborców. Wniosku nie trzeba składać osobiście: można to zrobić pisemnie, telefaksem albo w formie elektronicznej. Po uzyskaniu takiego zaświadczenia, można głosować w dowolnym obwodzie - zarówno w kraju, jak i za granicą. 

Kto może głosować?

Zagłosować będzie mógł każdy, kto najpóźniej w dniu wyborów ukończy 18 lat. Podczas głosowania trzeba mieć przy sobie dowód osobisty albo paszport, ponieważ członkowie komisji wyborczej mają obowiązek sprawdzić tożsamość głosującego.

Na podstawie rejestru wyborców sporządza się spis wyborców, tj. listę osób, które mają prawo oddania głosu w danej obwodowej komisji wyborczej.

Czy można oddać głos na odległość czy wyłącznie osobiście?

Nie ma możliwości oddawania głosu przez internet. Istnieje jednak kilka innych opcji głosowania na odległość, ale żeby uzyskać taką możliwość, trzeba spełnić pewne warunki.

Wyłącznie wyborcy niepełnosprawni o potwierdzonym znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (prawo to dotyczy wyłącznie osób głosujących w stałych obwodowych komisjach wyborczych na terytorium Polski) mogą głosować korespondencyjnie. Muszą to zgłosić komisarzowi wyborczemu do 15 dnia przed dniem wyborów. Takie zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Wyborcy niepełnosprawni o potwierdzonym znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończyli 75 lat mogą też głosować przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania. Uzyskanie pełnomocnictwa do głosowania opiera się na specjalnym akcie udzielanym przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) lub uprawnionego pracownika urzędu gminy do sporządzenia takiego dokumentu. Uwaga: akt pełnomocnictwa trzeba sporządzić najpóźniej 9 dni przed dniem wyborów.

Źródło: www.wybory-europejskie.eu

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie