"Przebudowa dróg gminnych: Nr 397010 T Przygradów - Folwark, Nr 397002 T Michałów - Huby - Dołowatka odcinek Wymysłów - Michałów i Nr 397001 T na odcinku Nieznanowice w kierunku Ludyni wraz ze zmianą nawierzchni z szutrowej na asfaltową”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 czerwca 2016

31 maja 2016 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zawarł z Gminą Włoszczowa umowę o przyznaniu pomocy na operację pn.:

"Przebudowa dróg gminnych: Nr 397010 T Przygradów - Folwark, Nr 397002 T Michałów - Huby - Dołowatka odcinek Wymysłów - Michałów i Nr 397001 T na odcinku Nieznanowice w kierunku Ludyni wraz ze zmianą nawierzchni z szutrowej na asfaltową”.

Operacja mająca na celu skrócenie czasu dojazdu oraz ułatwienie dostępu mieszkańcom wsi Przygradów, Wymysłów, Michałów i Nieznanowice do dróg wyższego rzędu oraz własnych posesji poprzez przebudowę dróg gminnych wraz ze zmianą istniejącej nawierzchni szutrowej na nawierzchnię asfaltową współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020.
Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”
Przewidywane wyniki operacji : przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku 5,044 km.
Wartość  całkowita operacji: 631 806,08 zł brutto
Wartość pomocy:  402 018,00 zł brutto