„Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Wola Wiśniowa wraz ze zmianą nawierzchni drogi z szutrowej na asfaltową”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 czerwca 2016

31 maja 2016 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zawarł z Gminą Włoszczowa umowę o przyznaniu pomocy na operację pn.:

„Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Wola Wiśniowa wraz ze zmianą nawierzchni drogi z szutrowej na asfaltową”.

Operacja mająca na celu ułatwienie dostępu do dróg powiatowych oraz skrócenie dojazdu do miejscowości położonych na terenie Gminy Włoszczowa poprzez przebudowę drogi wewnętrznej w m. Wola Wiśniowa wraz ze zmianą nawierzchni drogi z szutrowej na asfaltową współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.
Przewidywane wyniki operacji : przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku 0,828 km.
Wartość całkowita operacji: 115 765,56 zł brutto
Wartość pomocy: 73 661,00 zł brutto