„Przebudowa drogi gminnej Nr 397011 T Konieczno - Nieznanowice wraz ze zmianą nawierzchni drogi z gruntowej na asfaltową”.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 czerwca 2016

31 maja 2016 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zawarł z Gminą Włoszczowa umowę o przyznaniu pomocy na operację pn.:

„Przebudowa drogi gminnej Nr 397011 T Konieczno - Nieznanowice wraz ze zmianą nawierzchni drogi z gruntowej na asfaltową”.

Operacja mająca na celu skrócenie czasu dojazdu do cmentarza parafialnego w Koniecznie poprzez poprawę warunków technicznych drogi gminnej łączącej dwie miejscowości współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.
Przewidywane wyniki operacji : przebudowa drogi gminnej na odcinku 2,305 km.
Wartość całkowita operacji: 327 821,94 zł brutto.
Wartość pomocy: 208 593,00 zł brutto.