Nabór wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022. Zgłoszenia do 19 października

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 października 2021

„Opieka wytchnieniowa” to ministerialny program finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego, który powstał z myślą o opiekunach i członkach rodzin osób z niepełnosprawnościami, by choć w części, odciążyć ich w codziennej opiece nad nimi. Dzięki pomocy mogą oni załatwić sprawy urzędowe czy zwyczajnie odpocząć. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie właśnie ogłasza nabór wniosków do tego Programu adresowanego do członków rodzin i opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z niepełnosprawnościami oraz opiekunowów osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym. Usługa przyznawana jest na podstawie Karty Zgłoszenia, którą należy dostarczyć do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie przy ul. Wiśniowej 10 (budynek Starostwa Powiatowego pokój 206) do dnia 19 października br. (liczy się data wpływu wniosku).  W razie pytań czy potrzeby pomocy w wypełnieniu zgłoszenia  można kontaktowac sę telefonicznie z pracownikiem PCPR, pod numerem 041 39 44 993. Więcej informacji na stronie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie