34. Sesja Rady Miejskiej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 września 2021

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się 28 września o godz. 9 w sali konferencyjnej nr 55 UG.  Dzień wcześniej będą obradowały komisje stałe RM (od godz. 9).

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie  prawomocności obrad, powołanie sekretarza obrad.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu XXXI,XXXII,XXXIII sesji VIII kadencji Rady Miejskiej we Włoszczowie.
  4. Informacja Burmistrza z realizacji uchwał  XXXI, XXXIII sesji Rady Miejskiej.
  5. Podjęcie uchwał w sprawach:

1)      zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji finansowo-budżetowej i rozwoju przedsiębiorczości,

2)      zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2021 rok,

3)      wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Włoszczowa,

4)      wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Włoszczowa,

5)      wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Włoszczowa,

6)      zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Włoszczowa,

7)      nadania drodze wewnętrznej nazwy ulicy.

         6. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Włoszczowa za I półrocze 2021 roku.
         7.Przyjęcie protokołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Włoszczowie.
         8. Sprawy Różne.
         9. Zamknięcie obrad.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Obrazek Sesja

    Obrazek Sesja