Sekretarz Gminy Włoszczowa

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 maja 2015

SEKRETARZ GMINY WŁOSZCZOWA

Henryka Skiba

pok. 20, I piętro,
tel: (41) 394 26 69
wew. 126


Do zadań Sekretarza należy:

 • Nadzór nad organizacją pracy Urzędu,
 • Przygotowywanie projektów regulaminów, statutów, zarządzeń, uchwał oraz ich zmian,
 • Przedkładanie Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy urzędu,
 • Nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej w jednostkach organizacyjnych,
 • Nadzorowanie spraw realizowanych w Wydziale Organizacyjnym, w Biurze Rady Miejskiej, Urzędzie Stanu Cywilnego oraz w Wydziale Spraw Obywatelskich,
 • Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
 • Organizowanie praktyk zawodowych, stażów pracy, współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji robót publicznych, prac interwencyjnych i społecznie użytecznych,
 • Nadzorowanie przestrzegania przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz prawa miejscowego,
 • Nadzorowanie przestrzegania rzetelnego i terminowego załatwiania spraw,
 • Koordynowanie prac przygotowawczych do przeprowadzenia wyborów powszechnych,
 • Wykonywanie innych zadań z upoważnienia lub na polecenie Burmistrza.