Z sesji Rady Miejskiej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 września 2019

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej radni wybrali ławnika do Sądu Rejonowego we Włoszczowie. Będzie nim policjant w stanie spoczynku Marian Jan Łukasik. Drugi z kandydatów nie spełniał wymogów formalnych ze względu na wiek - ukończył 70 lat. Rada Miasta przyjęła Program Opieki nad zabytkami Gminy Włoszczowa na lata 2019-2022. Radni znieśli status pomnika przyrody wiekowej czarnej topoli, która runęła nieopodal Domu Kultury, podczas nawałnicy na początku lipca. Przyjęli także informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Włoszczowa za I półrocze tego roku.

W programie sesji znalazły się również:

- zaliczenie drogi w Czarncy do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu,

- rozpatrzenie skargi na działanie Burmistrza Gminy Włoszczowa,

- wyrażenie zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości położonej w obrębie 08-WŁOSZCZOWA- miasto, oznaczonej, jako działka 5027,

- zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszczowa na lata 2019-2029,

- zmiany w budżecie Gminy Włoszczowa na 2019 rok,

- przyjęcie protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Włoszczowie.

 

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie